Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Doorgeefstenen

Het project doorgeefstenen gaat van start! Doorgeefstenen zijn stenen die de gemeente doorgaan. Iemand die zo’n steen krijgt, neemt het initiatief om met een ander gemeentelid (liefst wat jonger of juist wat ouder; wat bekend, maar juist ook wat minder bekend) een gesprek te plannen. Vervolgens zoekt deze tweede persoon een derde, enz., enz.

Uit de beschrijving van een eerdere actie in een kerk in Ermelo citeren we:

“Iemand die zo’n doorgeefsteen kreeg, moest in gesprek gaan met een ander. Een voor hem bekend of juist minder bekend gemeentelid. Jonger of ouder of ….. !

Aan de hand van een aantal vragen kan zo’n gesprek starten, maar verder is het natuurlijk aan de partners om elkaar nader te bevragen en/of te informeren over beleving van geloven, over gedachten rond de kerk, de toekomst van de kerk, wat is er fijn van de kerk, of juist niet, enz., enz. Het effect van de gesprekken is dat je meer begrip krijgt voor elkaar. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn of te worden, maar je moet wel de ander z’n plek gunnen. Er is een verschil tussen spreken over elkaar en spreken met elkaar.

Hoe gaat het project “DOORGEEFSTENEN” in zijn werk?

In week 45 (vanaf 5 november) nodigen 8 gemeenteleden, die van onze werkgroep een steen kregen, een ander gemeentelid uit voor een gesprek bij hem of bij haar thuis. Aan het eind van het gesprek neemt de gesprekspartner (persoon B) de steen over van de persoon die hem/haar had uitgenodigd (persoon A). Samen besluiten jullie of je kort een gespreksverslagje maakt. Dat hoeft niet persé.

Na drie weken, dus in week 48 (vanaf maandag 26 november), begint de tweede ronde. Persoon B, die nu de steen heeft gaat op zoek naar een nieuwe gesprekspartner(persoon C). Voor deze gespreksronde plannen we ook weer 3 weken. Vervolgens beginnen we in week 51 (vanaf maandag 17 dec.) met de derde ronde. Nu spreken de personen C en D. met elkaar, enz., enz.

Via de wekelijkse nieuwsbrieven en persoonlijke contacten probeert de werkgroep Ontmoeten en Bezinnen dit Vieren met gesprek oftewel het project Doorgeefstenen zo goed mogelijk te begeleiden.

Agenda

18 nov 09:30 uur
Catechese zondag
19 nov 14:00 uur
Parkinson Cafe
19 nov 20:00 uur
Scholingsavond hulpverleners
20 nov 19:00 uur
Stiltecirkel
21 nov 20:00 uur
Moderamen
22 nov 19:30 uur
Alzheimer Cafe

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg
tel.: 06-15214670

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG