Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Doorgeefstenen

In de loop van het seizoen zijn we gestart met het project doorgeefstenen. Doorgeefstenen zijn stenen die de gemeente doorgaan. Iemand die zo’n steen krijgt, neemt het initiatief om met een ander gemeentelid (liefst wat jonger of juist wat ouder; wat bekend, maar juist ook wat minder bekend) een gesprek te plannen.

Dit kan een gesprek zijn rond vragen als: Hoe beleef jij je geloof in deze periode van je leven? Hoe ervaar je het kerkelijk klimaat in Nederland en hoe ervaar je het in de gemeenschap van de Rank? Wat voor wensen heb je om nog positiever over de Rank te kunnen gaan denken? Mis je wat in de Rank en zo ja wat dan? Hoe zou je willen proberen te bereiken wat je zo graag wilt?

Het gesprek aangaan met een ander gemeentelid is al doel op zich zelf. De ontmoeting met elkaar en elkaar in waarde laten zijn hoofddoelen. Misschien ben je al benaderd door iemand die je een steen wil overhandigen, iemand die een gesprek met je op prijs stelt. Leuk hoor als je daar op in wilt gaan. Ook aan jou dan de vraag: wil je een nieuwe persoon benaderen? Een verslag van de gesprekken hoeft niet gemaakt te worden en zal zeker niet met naam en toenaam worden weergegeven. Zijn er dingen die je vanuit het gesprek of de gesprekken door wilt geven, dan kan dat mogelijk voor de Rank van positieve waarde zijn.

Hoe gaat het project “DOORGEEFSTENEN” in zijn werk?

In week 45 (vanaf 5 november) nodigden 8 gemeenteleden, die van onze werkgroep een steen kregen, een ander gemeentelid uit voor een gesprek bij hem of bij haar thuis. Aan het eind van het gesprek nam de gesprekspartner (persoon B) de steen over van de persoon die hem/haar had uitgenodigd (persoon A).

Na drie weken, dus in week 48 (vanaf maandag 26 november), begon de tweede ronde. Persoon B, die nu de steen had ging op zoek naar een nieuwe gesprekspartner(persoon C). Voor deze gespreksronde planden we ook weer 3 weken. Vervolgens begonnen we in week 51 (vanaf maandag 17 dec.) met de derde ronde. En inmiddels is de vierde ronde gestart.

Via de wekelijkse nieuwsbrieven en persoonlijke contacten probeert de werkgroep Ontmoeten en Bezinnen dit Vieren met gesprek oftewel het project Doorgeefstenen zo goed mogelijk te begeleiden.

Activiteiten van anderen

Om ons heen worden allerlei activiteiten georganiseerd. We vestigen uw aandacht graag op:

Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Rooms Katholieke Parochie Drieeenheid

Protestantse Gemeente IJsselstein

Protestantse Gemeente Houten

Agenda

21 mei 19:00 uur
Stiltecirkel
22 mei 20:00 uur
Moderamen
28 mei 20:00 uur
Kerkenraad
05 juni 19:00 uur
Repetitie gelegensheidkoor Sluizendienst
12 juni 19:00 uur
Repetitie gelegensheidkoor Sluizendienst
12 juni 20:00 uur
Moderamen

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg
tel.: 06-15214670

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG