Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Walk of Peace 2018

In 2018 is er op meer dan 30 plekken in Nederland rond de vredesweek een Walk of Peace gelopen, een initiatief ondersteund door PAX. Op zaterdag 22 september heeft dit  voor het eerst ook in Nieuwegein plaatsgevonden. Doel van een Walk of Peace is de ontmoeting en daarmee verbinding met mensen buiten je eigen kringetje. Er is een werkgroep met leden van verschillende kerken, de moskee en verschillende maatschappelijke organisaties in Nieuwegein druk bezig geweest met de organisatie.

Er is een noordelijke en zuidelijke route geweest. Op beide routes was er op verschillende plekken een kort programma waarna we doorliepen naar de volgende plek.

Het programma van de zuidelijke route startte om 13.00 uur in De Rank. We zijn begonnen met een korte toespraak door Marieke Schouten, wethouder van Groen Links. Daarna zongen we Ubi Caritas in het latijn en Arabisch, begeleid door twee jongeren: Steven en Nienke. Vervolgens een mooi verhaal van Toon Telligen, voorgelezen door Anne-Mieke van der Plaat.  Vervolgens een ‘Sacred Dance’ met de titel ‘Prayer for Peace’, geleid door Wil Schreuders. Met een reiszegen zouden we vetrekken, maar juist op dat moment was er een soort wolkbreuk, terwijl er toch ander weer voorspeld was! Toen die bui iets minder werd, zijn we toch gaan lopen we naar de Wiersdijk waar het Cross Culture Project zit. Daar hebben we de vlaggen van landen van deelnemers aan dit project onder begeleiding van muziek allemaal bij elkaar gezet. Daarna liepen we verder door het park Oudegein naar het Leger des Heils. Daar ontmoetten we de noordelijke route. We hebben er naar muziek van het orkest geluisterd. Vervolgens gingen we gezamenlijk naar de Emmauskerk, waar twee mensen van de missionaire leefgroep een PowerPoint presentatie verzorgden over hun werk. Ten slotte naar de moskee Sirat op de Hesselaan. Duidelijk blonken ze daar het meest uit in culinaire gastvrijheid, er waren allerlei heerlijke hapjes en drankjes. Burgemeester Backhuijs van Nieuwegein was daar aanwezig en wethouder Jan Kuiper en de imam namen het woord. Boven in de gebedsruimte van de moskee luisterden we nog naar Nourdeen Wildeman en gingen we in gesprek met elkaar. Daarna bleven er nog een aantal mensen over om met elkaar te eten.

Voor mij was het een bijzondere middag, die ondanks de regen heel geslaagd was. Toen ik in de kring met de Sacred Dance bezig was, aan weerzijden hand in hand met een moslim en ik keek rond, voelde ik me heel verbonden met andere mensen die met mij die middag voor de vrede wilden lopen. In de moskee Sirat hoorde ik dat ‘Sirat’ het woord voor ‘brug’ is. Degene die dit vertelde, zei ook dat een brug niet ineens maakt dat er geen rivier meer is. Je blijft verschillen van elkaar en dat mag ook. Maar als je aan beide kanten die brug op loopt, kun je elkaar wel halverwege ontmoeten!

Namens de werkgroep Walk of Peace in Nieuwegein, Marilene Gathier

Activiteiten van anderen

Om ons heen worden allerlei activiteiten georganiseerd. We vestigen uw aandacht graag op:

Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Rooms Katholieke Parochie Drieeenheid

Protestantse Gemeente IJsselstein

Protestantse Gemeente Houten

Agenda

07 sept 15:00 uur
Startweekend
07 sept 18:00 uur
Startweekend
08 sept 09:30 uur
Startweekend
10 sept 17:00 uur
Pannenkoekenfeest
11 sept 20:00 uur
Moderamen
16 sept 14:00 uur
Parkinson Cafe

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg
tel.: 06-15214670

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG