Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Pluisjes van de paardebloem

Voltooid leven is een veelbesproken onderwerp en volop in de actualiteit. Maar rondom dit thema is er ook nogal wat verwarring en onbekendheid. Dat maakt het ook lastig om te bepalen hoe je er tegenaan kunt kijken. Wat wordt er nu precies bedoeld met ‘Voltooid leven’? Waarom zou ik daar eigenlijk over nadenken, gaat dat ook over mij?

Het is een onderwerp dat raakt aan de kwetsbaarheid van het leven. Het heeft van doen met leven en dood. Daarom lijkt het goed om het thema over ‘Voltooid leven’ ook in onze gemeente bespreekbaar te maken.

Op twee ochtenden in april is er ruimte gemaakt voor ontmoeting en gesprek. De eerste ochtend zullen we kijken naar de betekenis van voltooid leven en komt de ethiek aan de orde. De tweede ochtend verdiepen we ons in dit thema vanuit spiritueel/bijbels perspectief. Uiteraard is er beide keren uitgebreid ruimte voor persoonlijke verhalen en ervaringen. Van harte aanbevolen.

Woensdagmorgen 3 april en donderdagmorgen 11 april 10.00 - 11.30 uur, in de Rank.
Leiding: pastor Dineke van Oort

Aanmelden

Activiteiten van anderen

Om ons heen worden allerlei activiteiten georganiseerd. We vestigen uw aandacht graag op:

Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Rooms Katholieke Parochie Drieeenheid

Protestantse Gemeente IJsselstein

Protestantse Gemeente Houten

Agenda

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg
tel.: 06-15214670

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG