Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Op 5 mei 2020 wordt ’75 jaar bevrijding’ officieel gevierd. Ook in de Rank besteden wij hier (op verschillende manieren) aandacht aan:

  • Theatermonoloog ‘Wie ben ik’? door Kees van der Zwaard op 23 april
  • Schilderijen tentoonstelling in mei

Andere activiteiten in dit kader:

  • In januari en februari hebben we nagedacht over bevrijding en vrijheid vanuit de kunst, theologie en filosofie
  • De filmavond De ballon is vanwege de corona maatregelen niet door gegaan
  • De boekbespreking De keuze, leven in vrijheid Edith Eva Eger is vanwege de corona maatregelen niet door gegaan.

Flyer 75 jaar bevrijding voorkantFlyer 75 jaar bevrijding achterkant

Theatermonoloog ‘Wie ben ik’?

Affiche voorstelling Wie ben ik?Toneeltekst en spel: Kees van der Zwaard, regie: Cilia Hogerzeil.

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. Tijdens zijn gevangenschap schreef hij brieven, gedichten en gebeden.

Theoloog en theatermaker Kees van der Zwaard stapt de wereld van Dietrich Bonhoeffer binnen. In antwoord op de vraag “Wie ben ik?” vecht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar eigen antwoord heeft op die vraag ‘Wie ben ik?’.

Donderdagavond 23 april 2020

Tijd: 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur.

Toegangsprijs: € 10,00 p.p.

Vanaf 1 maart start de kaartverkoop. Lees meer over de voorstelling op de site van Kees van der Zwaard

Schilderijen tentoonstelling

In de maand mei worden er in De Rank schilderijen ten toon gesteld die betrekking hebben op de gedichten en gebeden van Bonhoeffer.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG