Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Pastorie en kerk in Vreeswijk

Onder bovenstaande titel verscheen begin 2019 in het blad CRONYCK DE GEYN een artikel over domineesdochter Annie van den Berg, gesc hreven door Jaap Boersema. Jaap ontmoette Annie (geboren op 27 november 1922) op een Rijnreis. Haar vader, dominee A.M. van den Berg ‘stond’ van 1925 tot het einde van de oorlog in Vreeswijk. Het volledige artikel zoals eerder gepubliceerd in 'CRONYCK DE GEYN', het blad van de gezamenlijke musea in Nieuwegein, is hier te downloaden .

Er komt een vervolgartikel. Daarin kunnen niet alle foto’s van Annie, haar familie, Vreeswijkse vrienden en vriendinnen en foto’s van leven in het Vreeswijk van 1925-1945 worden geplaatst. De periode na 1945 is al even interessant. Van familieleden van haar kreeg Jaap een schat aan informatie en beeldmateriaal, waarmee hij nog een keer een ‘koffie ontmoeting PLUS’ kan vullen. Dat gaat gebeuren op donderdagmorgen 7 mei van 10.30 uur - 12.00
uur.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG