Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Stilte momenten / meditatie in de Corona-tijd blijven op de woensdag en vrijdag doorgaan.

Aanvankelijk zouden we na de 40-dagen tijd weer teruggaan naar ‘Mediteren in de Rank’ op de 1ste woensdagavond van de maand. Maar in deze angstige en onrustige tijd willen we deze stilte momenten iedere woensdag en vrijdag blijven aanbieden. In de 40-dagentijd stond de Lectio Divina centraal. We zullen de komende periode ook andere meditatievormen aanbieden.

Op de woensdag zal de meditatie geleid worden door Dineke van Oort of Anne-Mieke van der Plaat, deze zijn via de kerkomroep te volgen https://www.kerkomroep.nl/?mp=10949#/kerken/10949

Op vrijdag zal Marion Korenromp de meditatie leiden, deze is te volgen via https://www.pgij.nl/stiltemomenten/

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG