Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Preekvoorbereiding

We buigen ons met elkaar over de bijbeltekst voor de aanstaande zondag of over de tekst die is aangegeven voor de vespers in de advents- of 40-dagen periode. Het verbindt je met elkaar en je gaat met meer nieuwsgierigheid en plezier naar de erediensten, die erop volgen.

Theologische scholing is niet belangrijk – interesse is voldoende. En na deze avond(en) luister je zondag op een andere manier.

Details

We komen in het seizoen 2019/2020 4 avonden bij elkaar: 2 keer bespreken we de tekst van de zondagmorgen en 2 keer de teksten van de advent c.q. 40-dagentijd vespers. Je kunt per keer aanschuiven, je hoeft je dus niet voor alle avonden op te geven.

Data:

Donderdag 28 november – voorbereiding Adventvespers
Donderdag 30 januari - preekvoorbereiding lezing van 2 februari: Mattheüs 5,1-12
Donderdag 20 februari - voorbereiding Veertigdagenvespers
Donderdag 26 maart - preekvoorbereiding lezing van 29 maart: Exodus 9,13-35

We beginnen om 20.00 uur en stoppen uiterlijk 22.00 uur.

AANMELDEN

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG