Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Wijkmaaltijden

Schuif gezellig aan om ook de andere Rankleden uit uw wijk beter te leren kennen.

Data in 202o

Sectie 1 woensdag 15 januari

Sectie 2 woensdag 29 januari

Sectie 3 woensdag 12 februari

Sectie 4 woensdag 4 maart

Tijdstip

17:30 - ongeveer 19:30 uur

Informatie over aanmelding volgt later

 

 

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG