Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Maaltijd voor alleengaanden

Buiten is het voorjaar al duidelijk zichtbaar. Iedere dag zie je bijna de struiken groener worden. De voorjaarsbloemen laten ook al volop hun kleuren zien. Dus is het weer tijd voor de voorjaarsmaaltijd voor alleengaanden. Dit keer is het weer op een dinsdag en wel dinsdag 16 april.

Alle alleengaanden en mensen die door omstandigheden vaak alleen moeten eten worden hierbij van harte uitgenodigd. U bent welkom vanaf 17.30 uur in de Rank. De eindtijd is rond 20.00 uur.

De kosten voor de maaltijd, een drankje en ter afsluiting een kopje koffie of thee zijn € 10,00.

Komt u ook? Meldt u zich dan aan bij één van de onderstaande personen of op de intekenlijst op het prikbord in de hal van de kerk.  Graag op tijd aanmelden. Dit i.v.m. de afspraken met onze vaste cateraar Anneke. Aanmelden kan tot vrijdag 12 april.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG