Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Zaterdag 7 april 2018 was de dag van de pelgrimage. We liepen 22, 16 of 10 kilometer vanuit Schalkwijk naar de Rank. Wat was het weer fantastisch! Na afloop hebben we iets gedronken en samen gegeten. We sloten de dag af met een mooie vesper.

 

Agenda

24 juli 17:30 uur
De zomermaaltijd voor alleengaanden
07 aug 20:00 uur
Gesprek over avondmaal
07 sept 18:00 uur
Eat&Meet
08 sept 15:15 uur
Startweekend zaterdag
09 sept 10:00 uur
Startweekend: viering en brunch
11 sept 19:30 uur
Grote Pastorale Avond

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg
tel.: 06-15214670

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad