Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Als Protestantse Gemeente de Rank vormen we een gemeenschap, een groep mensen, die in VERTROUWEN de toekomst tegemoet wil gaan. Individueel vertrouwen en vertrouwen als groep.

Mijn wereld kan
de jouwe zijn
we horen bij elkaar
als we maar vol
vertrouwen zijn
in God en in elkaar.

Moed putten we hierbij uit de woorden, die laatst centraal stonden in de preek van onze predikant naar aanleiding van de schriftlezingen Deuteronomium 32: 7-12 en Matteüs 11: 25-30. De preek eindigde met:

We vertrouwen de Heer, die in al onze verhoudingen naar draagkracht onderweg met ons meetrekt.

vertrouwen.jpg

Maar…… we weten ook dat “vertrouwen hebben” niet altijd even eenvoudig is. Het woord vertrouwen komen we op heel veel manieren tegen. In allerlei teksten in de Bijbel, maar ook in veel andere teksten waarin het geloof centraal staat. Volgens google komt het begrip vertrouwen in 46 bijbelverzen/-stukken voor. Hoeveel liederen en gedichten zijn er wel niet geschreven rond dit woord. En… wat te denken van de naam van het veelgelezen dagblad “Trouw”. Tegenover vertrouwen staat wantrouwen, het niet zo zeker zijn van de dingen waar je mee te maken hebt, van de mensen waarmee je omgaat, van bijvoorbeeld de politiek, enz., enz. Genoeg stof om met elkaar tijdens een kring, tijdens een koffiemoment of tijdens een wandeling over na te denken en te bespreken.

Op deze pagina’s vindt u een overzicht van de geplande activiteiten.

Nog te plannen activiteiten

We beraden ons nog op extra bezigheden.

We stellen een schrijf/-teken/-fotowedstrijd voor dit gehele themajaar voor. Binnenkort komen we via de nieuwsbrief of een aparte flyer met een beschrijving hoe we ons die wedstrijd voorstellen.

Iets anders waar we over nadenken is een zogenaamde LOESJE-workshop of kunnen we het beter een RANKJE-workshop noemen. Geïnspireerd door elkaar en het gesprek over het begrip vertrouwen, proberen we posters te gaan maken, die ons dit seizoen en ook daarna bepalen bij het jaarthema.

Als derde willen we hier het voorstel doen in de maand maart/april of misschien al wel in oktober/november een nieuw rondje koffie drinken bij gemeenteleden thuis te organiseren.

Naast deze interne ideeën hebben we ook voor dit seizoen weer de wens om ons kerkgebouw ter beschikking te stellen voor de plaatselijk te organiseren manifestatie “Gluren bij de buren”. De datum daarvan is op dit moment nog niet bekend. Tezijnertijd horen jullie er meer over.

Ideeën en suggesties

Tot slot: we zijn in voor allerlei ideeën en suggesties. Bel of mail naar de leden van de werkgroep. Ook kun je ze natuurlijk persoonlijk aanspreken.

Leden van de werkgroep zijn: Anneke Dekker, Alie Driezen, Margriet Mannak, Bert Stekelenburg

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de
nieuwsbrief

Agenda

02 mei 10:00 uur
Ontmoetingsochtend Plus
22 mei 20:00 uur
Kerkenraad
25 mei 18:00 uur
Eat & Meet
29 mei 20:00 uur
Gemeenteavond
02 juli 19:00 uur
Inleveren kopij Samen op Weg
05 juli 10:00 uur
Ontmoetingsochtend

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg
tel.: 06-15214670

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad