Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

NB: de reactieperiode is inmiddels verlopen.

Protestantse gemeente De Rank in Nieuwegein-Zuid is op zoek naar een predikant (m/v) voor 32 uur, 0.8 fte.

Wij zoeken voor onze pluriforme gemeente, waar iedereen welkom is, een gepassioneerd predikant. Een predikant die ons geloof kan voeden en inspireren vanuit Gods woord, die oude Bijbelverhalen verstaanbaar maakt in onze hedendaagse tijd en die samen met de gemeente vorm geeft aan de eredienst, met aandacht voor vernieuwing en traditie. Bent u de predikant die ons daarin wil ondersteunen en ook in pastoraat, vorming en toerusting?

Profiel pastorale formatie De Rank

Op 16 maart 2022 heeft de kerkenraad een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de komende vier jaar. U kunt het hier downloaden.
Daarin is een profielbeschrijving van de gemeente opgenomen en een plan voor de toekomst. Daarvan kunt u afleiden wat de gemeente zoekt in een voorganger. Hieronder hebben we dat samengevat:

Welke eigenschappen zoeken wij in onze voorganger(s) om dit beleid mogelijk te maken?

Wij hebben behoefte aan voorganger(s) die aandacht besteden aan onze verhouding tot de Bron, door

 • de betekenis en inhoud te verhelderen en nieuwe woorden te vinden voor oude verhalen,
 • het initiëren en begeleiden van een gezamenlijke bezinning op de maatschappelijke rol (roeping) van de gemeente,
 • de kerkenraad te helpen in afstemming op de Bron leiding te geven aan de gemeente bij de vervulling van haar roeping,
 • de gemeente te helpen bij het ontdekken/ontwikkelen van een gedeelde geloofsidentiteit, met positieve waardering voor de verscheidenheid en van daaruit vorm te geven aan de relatie met de samenleving.

Wij hebben behoefte aan voorgangers, die zich geroepen voelen en gekwalificeerd weten om de eredienst en de verkondiging te doen in lijn met de volgende criteria:

 • Het voeden van ons geloof vanuit de bron.
 • Vanuit de bron richting zoeken/wijzen voor het (samen)leven.
 • Verstaanbaar maken van de oude verhalen voor de eigen tijd.
 • Samen vorm geven aan de eredienst.
 • Ruimte bieden aan muzikale variatie in de liturgie.

Wij hebben behoefte aan een voorganger die geloofsgesprekken initieert en ondersteunt en leerhuisachtige activiteiten waardoor

 • de gemeenschappelijke geloofsbron verhelderd wordt,
 • we nieuwe woorden vinden voor oude verhalen,
 • ons geloof gevoed wordt,
 • de bron geactualiseerd wordt en
 • je geholpen wordt om je leven vanuit het geloof gestalte te geven.

Wij zoeken een invulling van de pastorale formatie voor de gemeente in de Rank, die het accent legt op vorming en toerusting en pastoraat. Daarom is er in de taakomschrijving minder ruimte voor eredienst en organisatie.

 • Bij het pastoraat dat verzorgd wordt door deze pastorale formatie denken wij aan crisispastoraat rond geloofs- en levensvragen, zoals bij verlies, ziekte en overlijden.

Wij stellen er prijs op dat onze voorganger meedenkt over een andere opzet van het pastoraat.

Wij verwachten van onze voorgangers dat deze meewerken aan de ontwikkeling van bestuurlijke samenwerking met een zustergemeente.

Wij verwachten van onze voorganger bereidheid tot samenwerking met buur- of zustergemeenten ten behoeve van de invulling van de eredienst en vorming en toerusting.

Overige informatie

Onze gemeente heeft één predikantsplaats (0,8fte). Op dit moment wordt de vacature ingevuld door een ambulant predikant (Ole van Dongen).

Onze gemeente heeft een woning beschikbaar in de wijk Hoog-Zandveld.

De gemeente Nieuwegein karakteriseert zich op haar website als volgt:

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen voor ongeveer 63.000 inwoners. Nieuwegein ligt centraal en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en uitstekend openbaar vervoer.

Zie verder de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl

Reageren

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met: Jenni Schuldink  (lid beroepingscommissie) via mail:   of telefonisch 030-6060287.

Heeft u interesse om onze predikant te worden, dan zien wij graag voor 15 november 2022 uw motivatiebrief en CV tegemoet. Deze kunt u sturen naar  (voorzitter beroepingscommissie).

 

 

 

 

 

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG
ANBI-gegevens de Rank
ANBI-gegevens Diaconie