Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Vieren

De zondagse dienst begint om 9.30 uur, de kerk is open vanaf 9.15 uur. Het is noodzakelijk om vooraf aan te melden met naam, telefoonnummer (bij voorkeur 06) en aantal personen. Graag uiterlijk vrijdag om 18.00 uur voor de viering van de zondag daarop, per mail of per telefoon bij 06 42 57 57 58.

Er is geen koffiedrinken voor of na de dienst, er is geen creche en geen kindernevendienst.

Nu de kerkdiensten weer gestart zijn en u zich aan moet melden voor de kerkdiensten,   willen we  nog een paar dingen onder uw aandacht brengen en verduidelijken.

Lees meer...

Paradijsvogelbloem

Beste gemeenteleden van de Rank, lieve mensen.

Ik heb er naar uitgezien om zondag 15 maart weer een keer in de Rank voor te gaan en samen met Bart in jullie midden te zijn. Helaas gaat dat nu om begrijpelijke redenen niet door. Voor ons is dat jammer maar dat is niets vergeleken met alle mensen die nu ziek zijn, hun familieleden en allen die zich zorgen maken. Iedereen die grote en kleine plannen nu niet door ziet gaan, met alle verdriet en teleurstelling die dat oplevert.

Lees meer...

Liturgische schikking 40 dagen

Sta op! Dat is het thema voor de komende 40-dagen-tijd.

Om in beweging te komen is voor de meesten van ons een doel nodig. Een stip die ons herinnert aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen. Deze stip aan de horizon is als uitgangspunt gekozen voor de schikking.

De stip is echter niet ingevuld maar vormt een open ruimte. Een open ruimte als uitnodiging om ‘op te staan’ voor het leven. De ruimte rond de stip is ingevuld met een weefsel van takjes. De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen manier.

Lees meer...

Liturgische schikking Paasmorgen

Ook al vieren we niet samen in de Rank in deze Stille Week, de liturgische schikkingen zijn er wel. Op deze pagina de foto's!

Lees meer...

Fragment van de paaskaars

In de viering van Stille Zaterdag wordt in het donker de nieuwe Paaskaars binnen gebracht. Ieder jaar wordt een eerste kaars ontstoken aan dit nieuwe licht en geven we het Licht van Christus aan elkaar door. Een hoogtepunt in het jaar, dat nu anders gevierd moet worden. Als we weer kunnen samenkomen in de Rank zullen we het licht aan elkaar doorgeven.

Lees meer...

Woorden van geluk

Op de zondagen in de 40dagen tijd vieren we vespers. Leidraad is dit jaar de tekst Tien woorden van geluk van Rein Algera, geschreven naar Matteüs 5: 1-12. We beginnen iedere vesper met het uitspreken van de regels waarmee Rein Algera de tien woorden introduceert. Iedere vesper staat één van de tien woorden centraal. De bijbellezing sluit daarop aan. We sluiten de viering af met de laatste van de tien woorden, die je als een zegen kunt zien.

Op deze pagina vindt u de hele tekst.

In verband met het corona virus gaan de vespers voorlopig niet door. Via de nieuwsbrief wordt de liturgie en de inleiding verspreid.

Lees meer...

Op weg naar kerst horen we Woorden waarmee we verder kunnen, Woorden die ons optillen en dragen. Woorden helpen ons om contact te maken met elkaar, met de Eeuwige. Leidraad is het gedicht Er is een Woord gesproken -tussen kyrie en gloria- van Rein Algera.

Lees meer...

Gedachtenisdienst liturgische schikking

Deze zondag gedenken we de mensen die ons zijn voorgegaan. We noemen de namen waarmee we ons verbonden weten.
De bloemen in verschillende kleuren geven de veelkleurigheid van mensen weer.
De oplopende hoogte van de schikkingen verwijst naar de verbinding tussen de aarde en de hemel en de hemel en de aarde.

Lees meer...

Liturgeisch schikking tijdens de oogstdienst

Samen met de protestantse kerk Nieuwegein Noord  hebben we gekeken hoe we dit jaar vorm willen geven aan de oogstdienst. Natuurlijk stonden er plantjes in de Rank die meegenomen konden worden en gebracht bij iemand waarvan u verwacht dat deze persoon een hart onder de riem kon gebruiken. Wat betreft het thema hebben we het idee opgevat om dicht bij huis te kijken naar initiatieven van mensen die hart hebben voor de natuur en dit met anderen willen delen.

Tijdens de dienst hebben we kunnen genieten van de prachtige liturgische schikking die u hierop de foto ziet.

Lees meer...

In de liturgische stukken in de 40dagentijd stond het getal 8 centraal, dit getal staat voor ‘nieuw begin’. Op de achtste dag begint een nieuwe week. De achtste dag wordt ook wel de Opstandingsdag genoemd. Het getal 8 is in de schikking zichtbaar door het gebruik van 8 flessen. In de schikkingen van Stille Zaterdag en Paasmorgen komen deze elementen terug.

Lees meer...

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

20 sept 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat Vredeszondag
27 sept 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat Bevestiging Ambtsdragers

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG