Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Vieren

De zondagse dienst begint om 9.30 uur. De diensten zijn ook digitaal te volgen, zie onze home pagina voor de links.

Stuk in de hal

LICHT staat centraal in de vijf liturgische schikkingen tot en met Kerst . Ze vormen een serie die de ruimte laat voor verbeelding van de kijker en
zullen inspireren.

Los van de schikkingen in de kerkzaal staat ook een prachtig stuk in de hal.

Lees meer...

Liturgische schikking met kaarsen

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij in de dienst onze overledenen. Wij noemen de namen van onze gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hun namen staan geschreven op een witte steen, die de familie na afloop van de dienst mag meenemen. Tijdens de dienst hebben de stenen een plaats in de liturgische schikking, die verbonden is met het doopvont. Tijdens de dienst steken we kaarsen aan zodat onze geliefden mogen baden in het Licht van de Eeuwige.

Lees meer...

Liturgische schikking oogstdienst 2021

Op zondag 7 november vierden we de oogstdienst. Wij brachten- symbolisch - de opbrengst van het land naar de kerk. Het werd daarna weer uitgedeeld aan de mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit alles deden we om onze dankbaarheid te tonen voor alle goede gaven van het afgelopen jaar.

Lees meer...

Afscheid Anne-Mieke: op weg gaan 1.jpg

Op 30 mei 2021 nam Anne-Mieke van der Plaat na ruim 20 jaar afscheid als predikant van de Rank. Voor deze afsscheidsviering hebben Ellona en Janny een prachtige liturgische schikking gemaakt.

Lees meer...

Paasmorgen: narcissen

Ook al vieren we niet samen in de Rank in deze Stille Week, de liturgische schikkingen zijn er wel. Op deze pagina de foto's!

Op Paasmorgen stond de vloer van de Rank vol met narcissen, die na afloop naar de bewoners van Huize Vreeswijk zijn gebracht.

Lees meer...

Fragment van de paaskaars

In de viering van Stille Zaterdag wordt in het donker de nieuwe Paaskaars ontstoken. We geven het Licht van Christus aan elkaar door.

Lees meer...

Liturgische schikking 40 dagen

In de veertig dagentijd van 2021 staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: barmhartig te zijn en goed te doen.

De basis van de liturgische schikking is een plaat met zeven glazen erop. Iedere week  komen er andere bloemen en/of attributen op te staan.

Lees meer...

Cirkel van licht

Verbondenheid met Christus vraagt om verbondenheid met anderen. Dorotheüs van Gaza, een monnik uit Palestina in de zesde eeuw, verwoordde dit als volgt:

Lees meer...

In de vergadering van 27 november 2018 heeft de kerkenraad zich gebogen over de opmerkingen die gemaakt werden op de gemeenteavond van 9 oktober. De aanwezige gemeenteleden gaven hun ervaring met de viering van het Avondmaal zoals we dat in de Rank vieren: afwisselend een viering in de kring en lopend met in alle vieringen de mogelijkheid tot indopen en tot drinken. In de kringviering worden brood en wijn doorgegeven.

Lees meer...

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
Naar de kerkonroep

en te zien op ons YouTube kanaal
Naar ons YouTube kanaal

zondag 23 jan 09:30 uur
ds. mevr. M. Kuiper uit Houten
zondag 30 jan 09:30 uur
ds. mevr. M. Sillevis Smitt uit Utrecht

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG