Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Vieren

De zondagse dienst begint om 9.30 uur. Voor de dienst kunt u tot 9.20 uur koffie of thee drinken.

Tijdens de morgendiensten bestaat de mogelijkheid om de kinderen tot 4 jaar naar de crèche te brengen. Om hiervan gebruik te maken kunt u het beste contact opnemen met de predikant

Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er kindernevendienst (behalve tijdens de schoolvakanties).

Paradijsvogelbloem

Beste gemeenteleden van de Rank, lieve mensen.

Ik heb er naar uitgezien om zondag 15 maart weer een keer in de Rank voor te gaan en samen met Bart in jullie midden te zijn. Helaas gaat dat nu om begrijpelijke redenen niet door. Voor ons is dat jammer maar dat is niets vergeleken met alle mensen die nu ziek zijn, hun familieleden en allen die zich zorgen maken. Iedereen die grote en kleine plannen nu niet door ziet gaan, met alle verdriet en teleurstelling die dat oplevert.

Lees meer...

Liturgische schikking 40 dagen

Sta op! Dat is het thema voor de komende 40-dagen-tijd.

Om in beweging te komen is voor de meesten van ons een doel nodig. Een stip die ons herinnert aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen. Deze stip aan de horizon is als uitgangspunt gekozen voor de schikking.

De stip is echter niet ingevuld maar vormt een open ruimte. Een open ruimte als uitnodiging om ‘op te staan’ voor het leven. De ruimte rond de stip is ingevuld met een weefsel van takjes. De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen manier.

Lees meer...

Fragment van de paaskaars

In de viering van Stille Zaterdag wordt in het donker de nieuwe Paaskaars binnen gebracht. Een eerste kaars wordt ontstoken aan dit nieuwe licht en dan geven we het Licht van Christus aan elkaar door. Een hoogtepunt in het jaar!

Lees meer...

Woorden van geluk

Op de zondagen in de 40dagen tijd vieren we vespers. Leidraad is dit jaar de tekst Tien woorden van geluk van Rein Algera, geschreven naar Matteüs 5: 1-12. We beginnen iedere vesper met het uitspreken van de regels waarmee Rein Algera de tien woorden introduceert. Iedere vesper staat één van de tien woorden centraal. De bijbellezing sluit daarop aan. We sluiten de viering af met de laatste van de tien woorden, die je als een zegen kunt zien.

Op deze pagina vindt u de hele tekst.

In verband met het corona virus gaan de vespers voorlopig niet door. Via de nieuwsbrief wordt de liturgie en de inleiding verspreid.

Lees meer...

Lectio Divina

Wil jij in alle drukte van het leven met meer aandacht op weg gaan naar Pasen? Dan bieden wij het volgende Veertigdagen-project: vanaf Aswoensdag 2020 tot en met 8 april, de woensdag in de Stille Week, wordt er elke dag, behalve op zondag, ergens in het gebied tussen Nieuwegein, Harmelen en Cabauw een lectio divina gedaan met de Bijbeltekst van de dag.

Lectio divina, goddelijke lezing, is een oude traditie, die al in het vroege Christendom beoefend werd en door de eeuwen heen populair bleef, bij kloosterlingen én bij gewone gelovigen. In stilte en rust mediteer je over een bijbelgedeelte dat wordt gelezen en herlezen opdat het een Woord van God voor jou persoonlijk kan worden. Het is een luisteren met je hart.

Stiltemomenten gaan online door

Maandag 16 maart, woensdag 18 maart en vrijdag 20 maart worden de stiltemomenten met de lectio divina online uitgezonden.
Wie wil kan dus thuis op zijn/haar eigen tijd via de kerkomroep dit stiltemoment houden.

Voor maandag en vrijdag is Marion Korenromp de begeleider - dan moet afgestemd worden op pgij.nl/stiltemomenten/

Woensdag zal het Stiltemoment vanuit de Rank worden uitgezonden en is Dineke de begeleider. Dat stiltemoment is te horen via kerkomroep.nl/?mp=10949#/kerken/10949

Lees meer...

Op weg naar kerst horen we Woorden waarmee we verder kunnen, Woorden die ons optillen en dragen. Woorden helpen ons om contact te maken met elkaar, met de Eeuwige. Leidraad is het gedicht Er is een Woord gesproken -tussen kyrie en gloria- van Rein Algera.

Lees meer...

Gedachtenisdienst liturgische schikking

Deze zondag gedenken we de mensen die ons zijn voorgegaan. We noemen de namen waarmee we ons verbonden weten.
De bloemen in verschillende kleuren geven de veelkleurigheid van mensen weer.
De oplopende hoogte van de schikkingen verwijst naar de verbinding tussen de aarde en de hemel en de hemel en de aarde.

Lees meer...

Liturgeisch schikking tijdens de oogstdienst

Samen met de protestantse kerk Nieuwegein Noord  hebben we gekeken hoe we dit jaar vorm willen geven aan de oogstdienst. Natuurlijk stonden er plantjes in de Rank die meegenomen konden worden en gebracht bij iemand waarvan u verwacht dat deze persoon een hart onder de riem kon gebruiken. Wat betreft het thema hebben we het idee opgevat om dicht bij huis te kijken naar initiatieven van mensen die hart hebben voor de natuur en dit met anderen willen delen.

Tijdens de dienst hebben we kunnen genieten van de prachtige liturgische schikking die u hierop de foto ziet.

Lees meer...

In de liturgische stukken in de 40dagentijd stond het getal 8 centraal, dit getal staat voor ‘nieuw begin’. Op de achtste dag begint een nieuwe week. De achtste dag wordt ook wel de Opstandingsdag genoemd. Het getal 8 is in de schikking zichtbaar door het gebruik van 8 flessen. In de schikkingen van Stille Zaterdag en Paasmorgen komen deze elementen terug.

Lees meer...

Detail van de paaskaars 2019

Ieder jaar op Goede Vrijdag wordt het licht van de paaskaars gedoofd. In de Paaswake op Stille Zaterdag wordt de nieuwe paaskaars binnen gebracht.

Lees meer...

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

Ze worden (meestal) na afloop als video gepubliceerd op ons YouTube kanaal
youtube.png

05 apr 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat Palmpasen
05 apr 19:30
Reiny van Silfhout (inleiding) afgelast, inleiding in de nieuwsbrief 6de vesper van de 40-dagen
09 apr 19:00
ds. Anne-Mieke van der Plaat Witte donderdag
10 apr 19:00
pastor Dineke van Oort Goede Vrijdag
11 apr 21:00
ds. Anne-Mieke van der Plaat Stille zaterdag - de nieuwe paaskaars wordt binnen gebracht
12 apr 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat Pasen

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG