Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Deze zondag gedenken we de mensen die ons zijn voorgegaan. We noemen de namen waarmee we ons verbonden weten.
De bloemen in veschillende kleuren geven de veelkleurigheid van mensen weer.
De oplopende hoogte van de schikkingen verwijst naar de verbinding tussen de aarde en de hemel en de hemel en de aarde.

Gedachtenisdienst 2018 - overzicht

gedachtenisdienst 2018 - met kaars

gedachtenisdienst 2018 - detail

Kerkdiensten

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Andere diensten

25 aug 10:30
Ds. Th. Borggrefe
(Geinse Hof)
02 sept 14:00
Pastoraal café
(Pastoraal Café)
05 sept 10:30
ds. J.M.B. van der Plaat dienst van Schrift en Tafel
(Huize Vreeswijk)
05 sept 18:30
Communieviering
(Geinse Hof)
08 sept 10:30
mevr. A van der Reep
(Geinse Hof)

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG