Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

In de adventstijd van 2018 lazen we uit het boek Openbaring. Het is een troostboek; een boek om te bemoedigen; om mensen op te roepen het uit te houden in de tijd van groot geweld en angst. De aarde staat in brand. Het grote kwaad vernietigt al het leven. Johannes, schrijver van Openbaring, laat de mensen weten: Houd vol! God komt ons verlossen!

Na de adventschikkingen volgen de schikkingen van kerstavond en kerstmorgen 2018.

Liturgische schikking 1ste advent 2018

Eerste advent: Openbaring 8: 1-5

In deze openbaring wordt de verbinding tussen hemel en aarde beschreven. De engelen voor Gods troon voegen hun wierook toe aan de gebeden van de mensen. Hemel en aarde zijn verenigd in de verwachting van het ingrijpen van de Heer.
De aarde is zwart van het kwaad dat er heerst. Een kwaad dat alles vernietigt en waar mensen onder lijden. Deze ellende en wordt uitgeroepen en stijgt als wierook op tot de hemel.
Zeven engelen krijgen een trompet uitgereikt. De trompet zal klinken over de aarde: er gaat iets van Gods wege gebeuren!

Zwarte takken liggen op een paars kleed met daarvoor een schaal met wierook. Voor de lezing wordt 1 wierookstengel aangestoken.
In de takken zijn 7 engelen te zien. De wierook kringelt tijdens de lezing naar boven.

Liturgische schikking 2de advent 2018

Tweede advent: Openbaring 10

Johannes krijgt vanuit de hemel de opdracht Gods toekomst aan te kondigen. Maar hoe? Dat blijft nog geheim.
Hij neemt zijn opdracht letterlijk tot zich door een boekrol op te eten. Deze smaakt zoet als honing maar brandt in zijn maag.

Zwarte takken liggen op een paars kleed. In de takken 1 engel met een grote geopende boekrol waarop te zien staat het woord GEHEIM.

Liturgische schikking 3de advent 2018

Derde advent: Openbaring 12: 1-17

Een nieuwe toekomst staat op het punt geboren te worden. De Draak (symbool van het kwaad) doet er alles aan om definitief toe te slaan en staat het kind op te wachten om het onmiddellijk te verslinden.
De hemel grijpt in en vangt het kind op en brengt het naar God en zijn troon. De vrouw vlucht naar de woestijn waar voor haar gezorgd gaat worden.
De zwarte aarde licht iets op!

De zwarte takken zijn op één hoek zilver. Vanuit het zwart staan de rode besjes met prikkels en vanuit het zilver de witte lelie. Alles staat op een paars met roze kleed. Achter het zilver schijnt een licht recht naar boven (= het kind dat naar God is gebracht).

Liturgische schikking 4de advent 2018

Vierde advent: Openbaring 14: 1-7 en 12-13

En zie: Het Lam!
Na alle afschrikwekkende Beesten staat hier het Lam, op de berg Sion.
En bij hem al de honderdvierenveertigduizend mensen die hem trouw zijn gebleven. Hierover is alleen te zingen; een nieuw lied! Een lied dat niemand begrijpt, alleen die honderdvierenveertigduizend.
Een engel kondigt aan dat alle volgelingen, die de pijn en de klappen hebben ondergaan, recht gedaan zal worden.

Het grootste deel van de takken zijn nu zilver. De laatste hoek is nog zwart. Een groot mes/sikkel of zeis slaat in de zwarte takken om de laatste kwade, zwarte hoek eraf te slaan. Het kwaad wordt overwonnen.
Op het zilveren gedeelte van de takken hangt een stuk muzieknotatie met LAM GOD’S erboven. Een wit licht schijnt achter het papier naar boven. 3 engelen worden in dit stuk genoemd.

Liturgeische schikking kerstavond

Kerstnacht: Lucas 2: 1-20

In de gebrokenheid van de wereld en de gebrokenheid van ons leven kijken wij hoopvol uit naar het Licht. Op deze Kerstavond vieren wij de komst van het Licht. En dit zal ons een teken zijn – een pasgeboren kind, gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe.

Liturgeische schikking kerstmorgen

Kerstmorgen: Johannes 1: 1-14

Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen, gesymboliseerd in de uitbundige schikking.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

Ze worden als video gepubliceerd op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG