Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

We gaan op weg naar Pasen, op weg naar het licht. Zoals we in de paasnacht zingen: licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil. Om dat licht, om de warmte van dat licht, gaan wij een leven. Als thema in de vespers in de 40 dagen gebruiken we een gebed:

In een abdij in de buurt van Keulen

Om licht zijn we gekomen
licht in donkere dagen
licht op onze levensweg.

Om warmte zijn wij gekomen
warmte voor koude handen
warmte die kou verjaagt.

Om hoop zijn wij gekomen
dat wij gedragen door het Licht
onze weg kunnen vervolgen.

Om blijheid zijn wij gekomen
blijheid om het feest dat komt
blijheid met mensen om ons heen.

Om troost zijn wij gekomen
troost als het feest maar niet komt
troost om gemis.

Om licht zijn wij gekomen
lieve God
met het licht van uw ogen
zegen ons.

We zingen iedere vesper het lied Om warmte gaan wij een leven van Huub Oosterhuis en Wilfred Kemp, dat u via deze video kunt beluisteren. We sluiten steeeds af met een avondlied.

(NB: we hebben de herkomst van het gebed niet kunnen achterhalen, onze excuses hiervoor aan de maker)

24 mrt 19:30 Margriet van der Sloot (inleiding) 3de vesper in de 40-dagentijd - met medewerking van: Reiny van Silfhout (viool)
31 mrt 19:30 Marilene Gathier (inleiding) 4de vesper in de 40-dagentijd - met medewerking van: Claudia Witlam-Kuhnt (zang)
07 apr 19:30 Pauline Cornelisse (inleiding) 5de vesper in de 40-dagentijd - met medewerking van: de cantorij
14 apr 19:30 Ineke Lautenbach (inleiding) 6de vesper in de 40-dagentijd - met medewerking van: Jan de Geus (orgel)

Kerkdiensten

19 mei 09:30
pastor Dineke van Oort Catechesezondag
26 mei 09:30
ds. Elhorst uit Amsterdam

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Andere diensten

29 mei 19:15
Johannes droomt
(Vespers voor verstandelijk gehandicapten)

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG