Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

We gaan op weg naar Pasen, op weg naar het licht. Zoals we in de paasnacht zingen: licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil. Om dat licht, om de warmte van dat licht, gaan wij een leven. Als thema in de vespers in de 40 dagen gebruiken we een gebed:

In een abdij in de buurt van Keulen

Om licht zijn we gekomen
licht in donkere dagen
licht op onze levensweg.

Om warmte zijn wij gekomen
warmte voor koude handen
warmte die kou verjaagt.

Om hoop zijn wij gekomen
dat wij gedragen door het Licht
onze weg kunnen vervolgen.

Om blijheid zijn wij gekomen
blijheid om het feest dat komt
blijheid met mensen om ons heen.

Om troost zijn wij gekomen
troost als het feest maar niet komt
troost om gemis.

Om licht zijn wij gekomen
lieve God
met het licht van uw ogen
zegen ons.

We zingen iedere vesper het lied Om warmte gaan wij een leven van Huub Oosterhuis en Wilfred Kemp, dat u via deze video kunt beluisteren. We sluiten steeeds af met een avondlied.

(NB: we hebben de herkomst van het gebed niet kunnen achterhalen, onze excuses hiervoor aan de maker)

05 apr 19:30 Reiny van Silfhout (inleiding) afgelast, inleiding in de nieuwsbrief 6de vesper van de 40-dagen

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

Ze worden als video gepubliceerd op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG