Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Pasen is het feest van het nieuwe begin. De zondagen in de 40-dagentijd zijn we daar naar op weg, naar dat nieuwe begin.

Het getal 8 staat voor ‘nieuw begin’. Op de achtste dag begint een nieuwe week. De achtste dag wordt ook wel de Opstandingsdag genoemd. Het getal 8 is in de schikking zichtbaar door het gebruik van 8 flessen.

40dagen-2019-1-dwars.jpg

Eerste zondag van de 40dagen

Deze 1ste zondag in de veertigdagentijd vinden we Jezus in de woestijn waar hij voor keuzes wordt gesteld. Welke weg kiest hij? Waardoor wordt zijn keuze bepaald? Hier begint zijn levensweg op aarde.

De schikking vormt een cirkel als symbool voor de aarde. De klimopranken in de 8 flessen staan voor trouw aan de Eeuwige en trouw aan de Thora en trouw aan zijn roeping.

40dagen-2019-2.JPG

Tweede zondag van de 40dagen

In het verhaal van de verheerlijking op de berg voltrekt zich een prachtig visioen, vol van licht. Maar eerst zal Jezus moeten afdalen in de diepste duisternis.

De schikking staat in de vorm van het Griekse kruis, naar de Griekse letter chi (X); de eerste letter van het woord Christus. In de flessen staan voorjaarsbloemen. Sommigen van deze bloemen bloeien ook als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

 

Derde zondag van de 40dagen

Jullie moeten tot inkeer komen, zegt de tekst uit Lucas. En vervolgens horen we het verhaal van de vijgenboom die maar geen vrucht draagt. Met grote toewijding gaat de wijngaardenier aan het werk.

De schikking staat in een ellips, de vorm van een oog. Ook de primulaplantjes doen denken aan ogen. Zij staan voor het verlangend uitzien naar de vrucht van de vijgenboom. De katjes staan voor inkeer.

 

Vierde zondag van de 40dagen

Het verhaal van de verloren zoon – een verhaal dat ten diepste gaat over gebroken relaties. Een lange dwaaltocht leidt uiteindelijk tot een feestelijk slot. Maar kan iedereen dat meemaken?

In de schikking staan de 8 flessen in een achthoek geplaatst – symbool voor een nieuw begin of een overgang van oud naar nieuw. In de flessen staan takken in teer groen, bloeiende bloesemtakken in rose; het wit van Pasen straalt al door het paars heen.

 

Vijfde zondag van de 40dagen

Op deze zondag horen we het verhaal van de onrechtvaardige pachters. De sfeer is grimmig. Het lijden en de dood van Jezus komt steeds dichter bij.

De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk. De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant. In de flesjes staan zwaardvormige bladeren. Tussen de flessen staan potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

 

Zesde zondag van de 40dagen

De intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken.

De schikking vormt de weg. In de flessen staan gebogen takken en (palm)bladeren als een poort. Op de weg ligt een rode lap – de mensen hebben hun mantels op de grond gelegd.

Kerkdiensten

31 mrt 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat 4de zondag van de 40-dagentijd
31 mrt 19:30
Marilene Gathier (inleiding) 4de vesper in de 40-dagentijd - met medewerking van: Claudia Witlam-Kuhnt (zang)
07 apr 09:30
ds. Marieke Sillevis Smit 5de zondag van de 40-dagentijd
07 apr 19:30
Pauline Cornelisse (inleiding) 5de vesper in de 40-dagentijd - met medewerking van: de cantorij

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Andere diensten

27 mrt 19:15
De leerlingen van Jezus dromen
(Vespers voor verstandelijk gehandicapten)
04 apr 10:30
ds. J.M.B. van der Plaat dienst van Schrift en Tafel
(Huize Vreeswijk)
04 apr 18:30
Pastoor H. v.d. Vegt
(Geinse Hof)
07 apr 10:30
mw. A. van der Reep
(Geinse Hof)

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG