Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

In de liturgische stukken in de 40dagentijd stond het getal 8 centraal, dit getal staat voor ‘nieuw begin’. Op de achtste dag begint een nieuwe week. De achtste dag wordt ook wel de Opstandingsdag genoemd. Het getal 8 is in de schikking zichtbaar door het gebruik van 8 flessen. In de schikkingen van Stille Zaterdag en Paasmorgen komen deze elementen terug.

Witte Donderdag - foto van 2018

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag gedenken wij hoe Jezus met zijn leerlingen voor de laatste maal het Paasmaal eet.

Het ronde brood op tafel staat voor Christus -  de 12 lichtjes staan voor de leerlingen.

(De foto is van 2018)

Goede Vrijdag - schikking rond de kaars

Goede Vrijdag - schikking rond het kruis

Goede Vrijdag

We staan stil bij het kruis.

Volgens een legende bloeiden aan de voet van het kruis anemonen. Het bloed van Jezus kleurde deze bloemen rood.

Stille Zaterdag

Stille Zaterdag

We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood.

We lezen verhalen over opstanding en voorzichtig breekt het licht en leven van Pasen door.

Paasmorgen - nieuwe paaskaars

Paasmorgen - licht ontstoken aan de nieuwe Paaskaars

Paasmorgen

Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte en gele bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

 

Kerkdiensten

24 nov 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat en pastor Dineke van Oort gedachtenisdienst
01 dec 09:30
ds. Joep Roding uit Schoonhoven 1ste advent
01 dec 19:30
Anne-Mieke van der Plaat (inleiding) Eerste vesper van advent

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Andere diensten

24 nov 10:30
Ds. Th. Borggrefe
(Geinse Hof)
27 nov 19:15
ds. Anne-Mieke van der Plaat en Marion Korendomp Nicolaaskerk
(Vespers voor verstandelijk gehandicapten)
02 dec 14:00
Pastoraal Café
(Pastoraal Café)
05 dec 10:30
D.van Oort Dienst van Schrift en Tafel
(Huize Vreeswijk)
05 dec 18:30
pastoor H.v.d. Vegt
(Geinse Hof)
08 dec 10:30
Ds. Th. Borggrefe
(Geinse Hof)

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG