Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

In de liturgische stukken in de 40dagentijd stond het getal 8 centraal, dit getal staat voor ‘nieuw begin’. Op de achtste dag begint een nieuwe week. De achtste dag wordt ook wel de Opstandingsdag genoemd. Het getal 8 is in de schikking zichtbaar door het gebruik van 8 flessen. In de schikkingen van Stille Zaterdag en Paasmorgen komen deze elementen terug.

Witte Donderdag - foto van 2018

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag gedenken wij hoe Jezus met zijn leerlingen voor de laatste maal het Paasmaal eet.

Het ronde brood op tafel staat voor Christus -  de 12 lichtjes staan voor de leerlingen.

(De foto is van 2018)

Goede Vrijdag - schikking rond de kaars

Goede Vrijdag - schikking rond het kruis

Goede Vrijdag

We staan stil bij het kruis.

Volgens een legende bloeiden aan de voet van het kruis anemonen. Het bloed van Jezus kleurde deze bloemen rood.

Stille Zaterdag

Stille Zaterdag

We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood.

We lezen verhalen over opstanding en voorzichtig breekt het licht en leven van Pasen door.

Paasmorgen - nieuwe paaskaars

Paasmorgen - licht ontstoken aan de nieuwe Paaskaars

Paasmorgen

Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte en gele bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

 

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

Ze worden als video gepubliceerd op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG