Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Pastoraal café

Pastoraal Café: Een woordcombinatie die makkelijk vragen oproept. Bij pastoraal komt al snel het idee van pastor boven en daaraan gelinkt geestelijke zorg, wat weer verband kan houden met religie. Met een pastor kun je een zinvol gesprek hebben over geestelijke of spirituele zaken.

Bij café komt een heel ander beeld bij de meeste mensen naar voren. Al naar gelang je ervaring een gelegenheid waar drank wordt geschonken. Drank met of zonder alcohol. Drank met alcohol kent men het ook wel als “geestrijk vocht”.

Bij “geestrijk” ligt de verbinding tussen pastoraal en café. Het Pastoraal Café Nieuwegein is al 13 jaar een pleisterplaats voor mensen met een psychische aandoening. Was de eerste in zijn soort en heeft inmiddels in verschillende plaatsen navolging gekregen.                                                                    Een plek voor ontmoeten, gesprekken over zingeving en geloofsvragen. Nee, geestrijk vocht wordt er niet geschonken, wel vinden er spirituele en ook geestige gesprekken plaats. Een ruimte waar je mag zijn wie je bent, waar gelachen kan worden en ook gehuild. Waar verdriet mag zijn naast plezier en ruimte is voor serieuze praat en een kwinkslag. 

De inloop is niet alleen belangrijk voor de mensen van de doelgroep, maar ook voor de vrijwilligers die het organiseren en draaiende houden. Veel vrijwilligers draaien mee vanaf het eerste uur. Helaas hebben door omstandigheden enkele mensen moeten afhaken. Er zijn dan ook in verschillende functies aanvullingen nodig.

Bent u geïnteresseerd? mail dan naar . Dan wordt zo spoedig mogelijk contact met u gezocht. Wij praten u graag bij over de mogelijkheden die er liggen.

Kerkdiensten

15 dec 09:30
ds. M. Kuijper uit Houten 3de advent
15 dec 19:30
Jenni Schuldink (inleiding) Derde vesper van advent
22 dec 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat 4de advent, HA (lopend)
22 dec 19:30
Ineke Lautenbach (inleiding) Vierde vesper van advent

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Andere diensten

18 dec 19:15
ds. Anne-Mieke van der Plaat en Marion Korendomp Nicolaaskerk
(Vespers voor verstandelijk gehandicapten)
19 dec 14:30
Pastoor van der Vegt met medewerking van het Tussenkoor Kerstviering en Eucharistieviering
(Huize Vreeswijk)
24 dec 10:30
mw. A.van der Reep kerstviering mmv de “Lekzangers
(Geinse Hof)

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG