Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Liturgeisch schikking tijdens de oogstdienst

Samen met de protestantse kerk Nieuwegein Noord  hebben we gekeken hoe we dit jaar vorm willen geven aan de oogstdienst. Natuurlijk stonden er plantjes in de Rank die meegenomen konden worden en gebracht bij iemand waarvan u verwacht dat deze persoon een hart onder de riem kon gebruiken. Wat betreft het thema hebben we het idee opgevat om dicht bij huis te kijken naar initiatieven van mensen die hart hebben voor de natuur en dit met anderen willen delen.

Tijdens de dienst hebben we kunnen genieten van de prachtige liturgische schikking die u hierop de foto ziet.

Het thema is geworden: Geef het Door! En we richten onze blik op de Proevtuin, gevestigd in het Natuurkwartier. De Proevtuin is een initiatief waar de Nieuwegeinse inwoners, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dagbesteding gezamenlijk een ecologische voedseltuin onderhouden. De Proevtuin is een ontmoetingsplek, waar diverse doelgroepen de handen uit de mouwensteken in de tuin, die bestaat uit 16 “bedden” en een fruitdoolhof.  We zijn met een klein groepje wezen kijken. Als u zin hebt kunt u ook nu nog langs gaan in het Natuurkwartier in Park Oudegein.

De collecte tijdens de oogstdienst was bestemd voor De Proevtuin. De samenwerkende partners die de Proevtuin mogelijk maken zijn o.a. Stichting Duurzaam Nieuwegein, Stichting Reinaarde en Wijkplatform Centrum Merwestein. Ook zijn ze afhankelijk van donaties van particulieren. Er is vraag naar geld om o.a. gereedschap van te kopen.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

Ze worden als video gepubliceerd op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG