Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Op weg naar kerst horen we Woorden waarmee we verder kunnen, Woorden die ons optillen en dragen. Woorden helpen ons om contact te maken met elkaar, met de Eeuwige. Leidraad is het gedicht Er is een Woord gesproken -tussen kyrie en gloria- van Rein Algera.

Er is een Woord gesproken -tussen kyrie en gloria-

er is een Woord gesproken
een gebaar gemaakt naar ons bestaan
wie het leven zwaar valt
krijgt een hand gereikt om op te staan

Genesis 1,1-5

Woord en daad horen in de bijbel bij elkaar. Dabar = woord én daad.
Spreken is niet vrijblijvend, woorden brengen altijd beweging teweeg.
Van het goddelijke woord gaat een kracht uit – het ís kracht!
Het zet in beweging, het schept een nieuw bestaan voorbij dood en chaos.

er is een Woord gesproken
een zin gegeven onder ons bestaan
voor wie gebukt gaat onder schuld
is er recht op verder gaan

Genesis 28,12-15

Gods woorden (zelfs in de context van het oordeel en bestraffing) zijn gericht op heling van mens en schepping.
Het Woord van God voert mensen op een nieuwe weg, het wijst mensen de richting voor hun leven.

er is een Woord gesproken
dat richting geeft aan ons bestaan
wat dood liep in tekort
vult een weg ten leven aan

Deuteronomium 30,15-20

Gods woorden dienen voor de mens als leidraad voor zijn doen en laten.
Gods woorden zijn leefregel, onderwijzing, gebod. Altijd gericht op LEVEN.
Leven is ‘waar de tien woorden’ gestalte krijgen – waar worden gemaakt.
Durven wij op te staan uit ons ‘doodsbestaan’? Durven wij de weg ten leven in te gaan? Durven wij op weg te gaan?!

er is een Woord gesproken
door een God die deelt in ons bestaan
verheugd door onze vreugde
geraakt door ons verdriet
is de God die mensen aanspreekt
de God aanspreekbaar in ons lied

Johannes 1,1-5 en 14

Deze poëtische taal roept het beeld op van het scheppingsgedicht.
Wat God toen voor ogen stond wordt hier opnieuw verwoord.
Al die woorden ten leven en al dat licht – ja God zelf – is onder ons komen wonen in een mens.
Die mens – Jezus – ís het Woord.
Licht in de duisternis – leven in de dood…

Rein Algera
Uit Medemens 6

   

Kerkdiensten

15 dec 09:30
ds. M. Kuijper uit Houten 3de advent
15 dec 19:30
Jenni Schuldink (inleiding) Derde vesper van advent
22 dec 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat 4de advent, HA (lopend)
22 dec 19:30
Ineke Lautenbach (inleiding) Vierde vesper van advent

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Andere diensten

18 dec 19:15
ds. Anne-Mieke van der Plaat en Marion Korendomp Nicolaaskerk
(Vespers voor verstandelijk gehandicapten)
19 dec 14:30
Pastoor van der Vegt met medewerking van het Tussenkoor Kerstviering en Eucharistieviering
(Huize Vreeswijk)
24 dec 10:30
mw. A.van der Reep kerstviering mmv de “Lekzangers
(Geinse Hof)

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG