Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Lectio Divina

Wil jij in alle drukte van het leven met meer aandacht op weg gaan naar Pasen? Dan bieden wij het volgende Veertigdagen-project: vanaf Aswoensdag 2020 tot en met 8 april, de woensdag in de Stille Week, wordt er elke dag, behalve op zondag, ergens in het gebied tussen Nieuwegein, Harmelen en Cabauw een lectio divina gedaan met de Bijbeltekst van de dag.

Lectio divina, goddelijke lezing, is een oude traditie, die al in het vroege Christendom beoefend werd en door de eeuwen heen populair bleef, bij kloosterlingen én bij gewone gelovigen. In stilte en rust mediteer je over een bijbelgedeelte dat wordt gelezen en herlezen opdat het een Woord van God voor jou persoonlijk kan worden. Het is een luisteren met je hart.

Oude traditie waardevol

“De Bijbel en het Bijbellezen zijn wij protestanten gewoon, het hoort bij onze dagelijkse geloofsrituelen”, aldus Anne-Mieke van der Plaat, predikant in De Rank in Nieuwegein. ‘Maar de lectio divina is bij ons in vergetelheid is geraakt. Nu zijn we deze eeuwenoude traditie aan het herontdekken.” Ze is blij dat het een oecumenisch project wordt waaraan zowel protestantse als katholieke kerken meedoen.

Dat vindt ook Marion Korenromp, pastoraal werkster in de Heilige Drie-eenheidparochie en initiator van dit Veertigdagenproject: “Mijn droom is werkelijkheid geworden.” Zij ontdekte hoe waardevol de lectio divina is voor persoonlijke spiritualiteit bij de meditatiegroepen die zij de afgelopen jaren samen met de IJsselsteinse dominee Irene van der Meulen heeft geleid. Katholieken, protestanten en niet/voormalig kerkelijke mensen maakten daarin kennis met verschillende christelijke meditatievormen. “Door dit lectio divina-project ontstaat een continue ketting van bezinningsmomenten door de streek heen, 40 stiltemomenten op weg naar Pasen.”

Die stiltemomenten zullen door verschillende mensen binnen de lokale geloofsgemeenschappen worden georganiseerd zoals pastores en predikanten, maar ook kerkenraden, Jongeren- en Bijbelgroepen en mensen die ervaren zijn in meditatie.

Lees meer in de krant

In Zenderstreeknieuws Ijsselstein verscheen een mooi artikel over dit initiatief, lees het hier.

Doe mee

Je bepaalt zelf hoe vaak en waar je bijeenkomsten wil meemaken. Het volledige overzicht vind je op de website www.3eenheidparochie.nl

In de Rank is het 1ste stiltemoment op de ochtend van Aswoensdag, 26 februari. Dit is in combinatie met een asviering. We beginnen dan om 10.30 uur tot 11.30 uur.
De overige stiltemomenten in de Rank worden op de woensdagavonden (4, 11, 18, 25 maart en 1 en 8 april) van 19.00 - 19.45 uur gehouden.

Kerkdiensten

01 mrt 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat 1ste zondag 40-dagentijd HA
01 mrt 19:30
Anne-Mieke van der Plaat (inleiding) 1ste vesper van de 40-dagen
08 mrt 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat 2de zondag 40-dagentijd,Dienst in de taal van het kind en doopdienst
08 mrt 19:30
Ineke Lautenbach (inleiding) 2ste vesper van de 40-dagen

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Andere diensten

02 mrt 14:00
Pastoraal Café
(Pastoraal Café)
05 mrt 00:00
Communieviering
(Geinse Hof)
05 mrt 10:30
ds. J.M.B. van der Plaat Dienst van Schrift en Tafel
(Huize Vreeswijk)
08 mrt 10:30
Kerkdienst
(Geinse Hof)

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG