Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Woorden van geluk

Op de zondagen in de 40dagen tijd vieren we vespers. Leidraad is dit jaar de tekst Tien woorden van geluk van Rein Algera, geschreven naar Matteüs 5: 1-12. We beginnen iedere vesper met het uitspreken van de regels waarmee Rein Algera de tien woorden introduceert. Iedere vesper staat één van de tien woorden centraal. De bijbellezing sluit daarop aan. We sluiten de viering af met de laatste van de tien woorden, die je als een zegen kunt zien.

Op deze pagina vindt u de hele tekst.

In verband met het corona virus gaan de vespers voorlopig niet door. Via de nieuwsbrief wordt de liturgie en de inleiding verspreid.

 Tien woorden van geluk

Op een berg
als verbinding van hemel en aarde
spreekt Jezus
tien woorden van geluk
die richting wijzen
om mensen naar Gods hart te worden.

gelukkig als je met een open geest mens durft zijn
dat is leven naar de ruimte van Gods hart

gelukkig als je verdriet durft delen
dan maak je ruimte voor troost van God en mensen

gelukkig als je mild kunt zijn
als je mensen ruimte geeft is er een wereld gewonnen

gelukkig als je hartstocht uitgaat naar het recht
want gerechtigheid zal je hart verruimen

gelukkig als je aanvult wat anderen tekort komen
zo krijg je deel aan de ruimhartigheid van God

gelukkig als je wilt zien met een zuiver hart
dat is zien naar het hart van God

gelukkig als uit jouw leven vrede spreekt
als 'kind van God' zul je aangesproken worden

gelukkig als je risico durft lopen omdat je doet wat recht is
dat is leven naar de ruimte van Gods hart

gelukkig zelfs als je uitgescholden, vervolgd of belasterd
wordt omdat je dit gelooft
zo gingen profeten je voor
zo volg je mij na

wees dan intens gelukkig
omdat je in de ruimte van Gods hart
voorgoed ten goede geborgen bent

Rein Algera naar Matteüs 5: 1-12

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

Ze worden als video gepubliceerd op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG