Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Paaskaars 2020In de viering van Stille Zaterdag wordt in het donker de nieuwe Paaskaars binnen gebracht. Ieder jaar wordt een eerste kaars ontstoken aan dit nieuwe licht en geven we het Licht van Christus aan elkaar door. Een hoogtepunt in het jaar, dat nu anders gevierd moet worden. Als we weer kunnen samenkomen in de Rank zullen we het licht aan elkaar doorgeven.

Op de Paaskaars van 2020 staat de volgende afbeelding:

  • het kruis verwijst naar het lijden en de dood maar gelijk ook naar de opstanding. De dood is niet het einde; het leven breekt weer open ook wanneer het onmogelijk lijkt.
  • ook de opgaande zon symboliseert het nieuwe leven
  • de regenboog is het teken van verbond tussen God en alle levende wezens. Uitgespannen tussen hemel en aarde verkondigt de regenboog de vrede tussen God en mensen (Genesis 9,12)
  • de alfa en de omega; het begin en het einde. Deze tekens staan bij het kruis en wijzen naar God die alles omvat. Hij draagt ons en houdt ons vast – ook in het diepe donker van ons lijden, van onze dood – en brengt ons naar het leven.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

LET OP: WISSELENDE AANVANGSTIJDEN IN NOVEMBER 9:15 OF 9:30 UUR

zondag 25 okt 09:30 uur
pastor Dineke van Oort
zondag 01 nov 09:15 uur
ds. Anne-Mieke van der Plaat

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG