Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Sta op! Dat is het thema voor de komende 40-dagen-tijd.

Om in beweging te komen is voor de meesten van ons een doel nodig. Een stip die ons herinnert aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen. Deze stip aan de horizon is als uitgangspunt gekozen voor de schikking.

De stip is echter niet ingevuld maar vormt een open ruimte. Een open ruimte als uitnodiging om ‘op te staan’ voor het leven. De ruimte rond de stip is ingevuld met een weefsel van takjes. De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen manier.

Liturgische schikking eerste zondag van de 40 dagen

Eerste zondag van de 40dagen

Zondag 1 maart Exodus 3,1-18

De lezing brengt ons naar de  woestijn, de plek van de dood. Daar wordt Mozes bij de brandende braamstruik geroepen om op te staan tegen de dood van de slavernij, op te staan tegen de farao. Op staan uit de dood om te Leven.

Liturgische zetting:  We zien in de stip een grote, rode bloem:  de Amaryllis. Amaryllis is afgeleid van het Griekse amaryssein met de betekenis "stralen, flonkeren, twinkelen".

Liturgische schikking tweede zondag van de 40 dagen

Tweede zondag van de 40dagen

Zondag 8 maart Exodus 4,18-31

Opstaan en op weg gaan. En hoe kan je ertegen opzien. Niet weten wat het je brengt. Wat fijn als je dan de zegen krijgt en er mensen zijn die jou helpen.

Liturgische zetting:  We zien rond de stip een veelheid van bloemen. Hiermee worden mensen verbeeld. Ieder mag er zijn. Iedereen met zijn eigenheid en eigenaardigheden.  De stip zelf is “leeg”. Niemand weet wat er komen gaat in de toekomst.

2020-40dagen-3.jpg

Derde zondag van de 40dagen

Zondag 15 maart Exodus 6,2-9 + 6,28-7,7

Mozes gaat terug naar zijn geboorteland waar zijn wortels liggen. Hij heeft een missie gekregen. Een missie die in het teken staat van bevrijding. Om die missie te volbrengen is moed nodig.

Liturgische zetting:  We zien in de stip een Strelitzia, de paradijsbloem, die staat voor vrijheid en onsterflijkheid. Niemand weet wat er komen gaat in de toekomst. Maar de missie van Mozes staat voor bevrijding.

2020-40dagen-4-recht.jpg

Vierde zondag van de 40dagen

Zondag 22 maart Exodus 7,8-25

Vanmorgen vragen de staf en de slang de aandacht. Beiden hebben een positief en negatief aspect. De staf kan helpend zijn maar ook slaan. De slang kan genezend zijn en vernietigend. De eerste slag is geslagen – het water is bloed geworden.

Liturgische zetting:  We zien achter de stip een rode cirkel. Het water is bloed geworden. 

2020-40dagen-5-recht.jpg

Vijfde zondag van de 40dagen

Zondag 29 maart Exodus 9,13-35

Alles draait om het hart van Farao. Is hij bereid het volk te laten gaan? Wordt het dood of leven?! De zevende plaag – de plaag van de verwoestende hagel.

Liturgische zetting:  We zien in de stip de hagel, die het uitzicht op de toekomst lijkt te hinderen. 

2020-40dagen-6-recht.jpg

Zesde zondag van de 40dagen

Zondag 5 april Exodus 11,1-10 en Matteüs 21,1-11

Het wordt De Eeuwige ernst: laat mijn volk gaan of de dood zal er aan komen. Mozes moet dreigen met de dood van alle eerstgeborenen; dat is nog niet genoeg want het moet worden uitgevoerd. Bij de dood van een kind sterven de ouders ook voor een deel, het hart heeft een wond die nooit meer dicht gaat, ook niet door het troostende ritueel van de zalving, zoals in het Midden- Oosten gebruikelijk is.
De dood nadert ook voor Jezus, ook hij is een eerstgeborene. Op deze Palmpassie zondag zien we de palmtakken waarmee mensen Jezus verwelkomen als hij Jeruzalem binnenrijdt. Een aankondiging van de dood ...

Liturgische zetting:  De achtergrond is zwart/wit. We zien in de stip de kruiden die voor het maken van de zalvende olie gebruikt worden. Deze kunnen helen en zalven. Palmtakken staan voor overwinning en zege.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

Ze worden als video gepubliceerd op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG