Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

ParadijsvogelbloemIk bedacht me dat in Nederland de uitbraak van het virus zo’n beetje begonnen is na het carnaval, het begin van de lijdens- en vastentijd. Wat altijd al een tijd van afzien, vasten en loslaten was voor de gelovigen.Dit jaar doet de hele wereld mee aan de een of andere manier van vasten: vasten van sociale contacten, lichamelijk contact, reizen, werk of kerk.

En dan te bedenken dat het woord quarantaine ook nog eens is afgeleid van het Italiaanse woord voor veertig: quaranta.Een woord dat men in Italië rond het jaar 1400 ging gebruiken toen Italië en de wereld leed aan een pestepidemie. In deze tijd werden alle aanmerende schepen verplicht om 40 dagen in de haven stil te blijven liggen, en werd de bemanning daarbij geacht het schip niet te verlaten.

Dat alles werpt natuurlijk ook een apart licht op de bijbelverhalen die we lezen, ze klinken vandaag anders, zoals ze op ieder moment in ons leven anders klinken.Zo kunnen we -meer nog dan misschien andere jaren- de verhalen uit het boek van de uittocht, het boek Exodus, niet alleen aanhoren maar ook zelf binnenstappen. Omdat we ook weg willen uit angstland naar een nieuw land van belofte, toekomst, Pasen.

In het liturgisch bloemstuk dat voor deze morgen gepland was is een Strelitzia, de paradijsbloem, of ook wel paradijs-vogel-bloem genoemd, verwerkt. Dat is mijn lievelingsbloem. Het is een bloem die staat voor vrijheid en onsterfelijkheid. Je kunt in de vlammende bloemblaadjes ook een Feniks zien, een vogel die uit de as herrijst. Een hoopvolle bloem! Was je maar een vogel die weg kon vliegen naar veilige oorden maar zelfs het vliegen gaat en mag al bijna niet meer.

Zo lijken deze paradijs-vogel-bloem en de teksten uit de Bijbel over vrijheid te botsen met onze werkelijkheid omdat ze daar pal tegenover staan.Maar misschien kunnen ze juist daarom wel bevrijdend voor ons worden omdat ze ons andere beelden, gezichten, gedachten en verhalen aanrijken. Beelden van geloof, hoop en liefde. Zoals Jezus Christus dat ook temidden van al het lijden ook telkens weer liet zien en voordeed.

Dat dat ons mag helpen om juist ook in deze tijd elkaar vast te houden, ook al kan dat niet letterlijk. We kunnen elkaar wel vasthouden en nabij zijn in onze gedachten, gebeden, telefoontjes, kaartjes, boodschappen voor de deur of telefoongesprekken.

Als het allemaal technisch lukt zal ik mijn preek voor jullie opnemen.Die is dan zondagmorgen vanaf 9:00 uur en later op youtube te zien via de link.

Gods zegen, vrede en alle goeds,
Jochem Stuiver en Bart van Keulen.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

Ze worden als video gepubliceerd op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG