Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Ook al vieren we niet samen in de Rank in deze Stille Week, de liturgische schikkingen zijn er wel. Op deze pagina de foto's!

Witte donderdag fragmentWitte donderdag totaalbeeld

Witte Donderdag

Wij gedenken hoe Jezus met zijn leerlingen voor de laatste maal het Paasmaal eet. Het ronde brood op tafel staat voor Christus -  de 12 lichtjes staan voor de leerlingen.

Goede Vrijdag met paaskaars

2020 Goede vrijdag

Goede Vrijdag

Deze viering heeft een ingetogen karakter. Door middel van meditatieve teksten, beelden en muziek verdiepen wij ons in het lijden van Christus en wat dat voor ons kan betekenen.

We staan stil bij het kruis. Volgens een legende bloeiden aan de voet van het kruis anemonen. Het bloed van Jezus kleurde deze bloemen rood.

2020 stille zaterdag2020 stille  zaterdag kaarsen

Stille Zaterdag

Mozes gaat terug naar zijn geboorteland waar zijn wortels liggen. Hij heeft een missie gekregen. Een missie die in het teken staat van bevrijding. Om die missie te volbrengen is moed nodig.

Liturgische zetting: We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood. We lezen verhalen over opstanding en voorzichtig breekt het licht en leven van Pasen door

paasmorgen kaarsenpaasmorgen

Pasen

Liturgische zetting:  Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte en gele bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG