Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Nu de kerkdiensten weer gestart zijn en u zich aan moet melden voor de kerkdiensten,   willen we  nog een paar dingen onder uw aandacht brengen en verduidelijken.

Aanmelden kan per mail: met daarin uw naam, telefoonnnummer en het aantal personen.

U krijgt dan automatisch een mail terug, waarin staat dat uw mail ontvangen is en uw naam genoteerd wordt.

Krijgt u die NIET dan is er iets niet goed gegaan. Probeer het dan nogmaals of bel naar 06 425 75 758. Dit is een speciale telefoon die ALLEEN gebruikt wordt  voor het aanmelden. Dat betekent  dat er niet altijd opgenomen wordt  en u de voicemail krijgt. Schroom niet en spreek de gevraagde gegevens in. De voicemail wordt regelmatig afgeluisterd en uw naam wordt genoteerd.

Voor ALLE aanmelders geldt: 

  • Als u mag komen krijgt u geen reactie terug
  • Als u boventallig bent mailen of bellen wij u.

U zult denken: het is fijner als ik altijd hoor of ik wel/niet mag komen, maar dat betekent op zaterdag iedereen bellen of mailen. Dat is aardig wat werk en is ook niet nodig als de spelregels duidelijk zijn. Daarom de keuze om alleen te bellen als u boventallig bent.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG