Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

‘Gaan de vespers deze advent door?’, een vraag die wij al meerdere keren gehoord hebben. Een vraag die wij onszelf ook hebben gesteld. Het is allemaal onzeker en we merken dat mensen zondagmorgen nog heel voorzichtig zijn.

Zullen er wel mensen komen? Het bezoekersaantal loopt de laatste vespers toch al terug. Bovendien zijn een aantal mensen druk met de voorbereiding waar veel tijd in gaat zitten. Overvragen we onszelf niet? Is het niet een grote investering voor een activiteit waar maar weinig mensen aan meedoen? Wat een negatieve benadering. We schrokken er zelf van.

Want ook wij vinden de vespers zo fijn. Het is een mooie voorbereiding op Kerst. Als we het nu eens anders doen? Eenvoudiger… er mag toch niet gezongen worden… En toen werden we weer enthousiast.

Ja, de vespers gaan door! Maar anders dan wij gewoon zijn. Daarom hoeft het niet minder te zijn. Misschien meer ingetogen en meer verstillend, een soort van avondgebed. Zonder een inleidend woord maar wel met orgelspel. En na afloop drinken we koffie in de hal.

Voor de vespers hoef je je niet aan te melden. Wel moet de presentielijst ingevuld worden voor contactonderzoek.

Dus hartelijk welkom in de Advent vespers!

De werkgroep L&E

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

LET OP: WISSELENDE AANVANGSTIJDEN IN NOVEMBER 9:15 OF 9:30 UUR

zondag 25 okt 09:30 uur
pastor Dineke van Oort
zondag 01 nov 09:15 uur
ds. Anne-Mieke van der Plaat

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG