Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

In de veertig dagentijd van 2021 staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: barmhartig te zijn en goed te doen.

De basis van de liturgische schikking is een plaat met zeven glazen erop. Iedere week  komen er andere bloemen en/of attributen op te staan.

Liturgische schikking eerste zondag in de 40dagen

Eerste zondag van de 40dagen

Zondag 21 februari Marcus 1: 12-15

Zieken bezoeken – ‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’

Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar. In de zeven glazen staan anemonen – de bloem die staat voor zorgzaamheid en ‘ik wil graag bij je zijn’.

2021 2 40 dagentijd recht

Tweede zondag van de 40dagen

Zondag 28 februari Marcus 9: 2-10

De dorstigen laven – ‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken'

Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’. De glazen zijn gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde.

2021 3 40 dagentijd recht

Derde zondag van de 40dagen

Zondag 7 maart Johannes 2: 13-22

De vreemdeling onderdak bieden – ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’, Matt. 25,35

Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis.
In de schikking is een vogelnestje geplaatst, een veilige en warme plaats.
In de glazen staan tere en kwetsbare bloemen die bescherming vinden onder het grote blad.

2021 4 40 dagentijd recht

Vierde zondag van de 40dagen

Zondag 14 maart Johannes 6: 4-15

De hongerige te eten geven – ‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’, Matt. 25,35

Brood om te leven. Brood om te delen. Korenaren geven graan en de hoop weer brood te kunnen bakken.

2021-5-40 dagentijd-recht.jpg

Vijfde zondag van de 40dagen

Zondag 21 maart Johannes 12: 20-33

De naakten kleden – ‘Ik was naakt en jullie kleedden mij’ - Matt. 25,36

Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt. Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte.
De bol van de tulp biedt voeding, het blad en de vorm van de tulp biedt bescherming, de kleur wit is de kleur van de zuiverheid, reinheid  en onschuld en wijst naar geborgenheid en nieuw begin.
De wattenbolletjes en katjes symboliseren warmte en zachtheid.

2021-6-40 dagentijd-dwars.jpg

Zesde zondag van de 40dagen

Zondag 28 maart Marcus 11: 1-11

Doden begraven – ‘Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk’ Tobit 2 : 7

Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar horen. In de vazen staan paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken. Paarse tulpen symboliseren koninklijke waardigheid maar daarnaast ook spiritualiteit en rust. De verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door rozemarijn. Rozemarijn is een oud middel voor de versterking van het geheugen, en het is een symbool voor vriendschap en trouw. Rozemarijn hing samen met niet-vergeten: men gaf takjes aan geliefden die op reis gingen en men droeg kransen bij bruiloften. Op begrafenissen werden takjes rozemarijn op de graven gelegd, om te symboliseren dat de overledene niet zou worden vergeten.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

zondag 08 aug 09:30 uur
pastor Dineke van Oort
zondag 15 aug 09:30 uur
ds. Jochem Stuiver

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG