Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Paasmorgen: narcissen

Ook al vieren we niet samen in de Rank in deze Stille Week, de liturgische schikkingen zijn er wel. Op deze pagina de foto's!

Op Paasmorgen stond de vloer van de Rank vol met narcissen, die na afloop naar de bewoners van Huize Vreeswijk zijn gebracht.

2021 1 witte donderdag schikking2021 Witte Donderdag tafel

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag gedenken wij hoe Jezus met zijn leerlingen voor de laatste maal het Paasmaal eet. Het ronde brood op tafel staat voor Christus - de 12 lichtjes staan voor de leerlingen.

Goede Vrijdag 1Goede Vrijdag 2Goede Vrijdag 3

Goede Vrijdag

Wij gedenken aan de hand van de zeven woorden.

We staan stil bij het kruis. Volgens een legende bloeiden aan de voet van het kruis anemonen. Het bloed van Jezus kleurde deze bloemen rood.

Stille Zaterdag

Stille Zaterdag

Wij bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood.
We lezen verhalen over opstanding en voorzichtig breekt het licht van leven en opstanding door.
2021 4 pasen

Pasen

Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte en gele bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
Naar de kerkonroep

en te zien op ons YouTube kanaal
Naar ons YouTube kanaal

zondag 28 nov 09:30 uur
ds. Marten Knevel uit Almere
zondag 28 nov 19:30 uur
Vesper
zondag 05 dec 09:30 uur
ds. PMW van der Schans uit IJsselstein
zondag 05 dec 19:30 uur
Vesper

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG