Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

In deze adventstijd hebben we gelezen uit het boek Jesaja. Het is een boek vol verwachting. Jesaja geeft mensen hoop en vertrouwen dat het licht zal worden in een donkere wereld. Deze verhalen worden al eeuwenlang doorverteld. Op deze verhalen zijn de liturgische schikkingen gebaseerd. Het grote boek met de woestijn en de stenen komen elke week terug, net als de oude bijbel die als fundament onderaan staat.

1 eerste advent 2017.jpg

Eerste advent: Jesaja 40: 1-11

Op de eerste adventszondag roept Jesaja: 'Troost, troost mijn volk. Er gaat een andere tijd komen.'
Hoe moeilijk is dat te geloven. De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem... het gras verdort en de bloem verwelkt...
De profeet antwoordt: 'Maar het woord van God houdt altijd stand!'

De klimop symboliseert Gods trouw.

2 tweede advent 2017.jpg

Tweede advent: Jesaja 2: 2-5

Eens zal de dag komen…

dat alle volkeren optrekken naar de berg van de Eeuwige
dat er recht wordt gedaan
dat oorlogstuig verandert in wat de vrede dient
en geen mens zal meer weten wat oorlog is.

De olijftak en de hyacint staat symbool voor de vrede.

3 derde advent 2017.jpg

Derde advent: Jesaja 35: 1-10

De steppe zal bloeien... het water zal stromen...
En wij zullen horen en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven!

De lelie symboliseert geluk.

4 vierde advent 2017.jpg

Vierde advent: Jesaja 62:8 - 63:4

‘…Nooit meer geef ik jullie graan aan je vijanden te eten,
nooit meer zullen vreemdelingen de wijn drinken waarvoor jullie je hebben afgemat.
Zij die het graan oogsten, zullen ervan eten en ze zullen de HEER prijzen;
zij die de druiven plukken, zullen ervan drinken in de voorhoven van mijn heiligdom….’

Druiven staan voor troosten en vreugde. Winterviooltjes staan voor vertrouwen. Je hoeft niet meer te vluchten: Er is te eten en te drinken! Redding is nabij.

5 kerstnacht 2017.jpg

Kerstnacht: Lucas 2: 1-20

In de advenstijd hebben we gelezen uit het boek Jesaja, een boek vol verwachting.
In deze kerstnacht lezen we uit een ander boek; de evangelist Lucas is hiervan de schrijver.

En het geschiedde...

6 kerstmorgen 2017.jpg

Kerstmorgen: Johannes 1: 1-14

In de kerstnacht hebben we gelezen uit het boek van de evangelist Lucas en hoorden we van de geboorte van het kind in Bethlehem.
Deze kerstmorgen lezen we uit het boek van de evangelist Johannes.

'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God... Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.'

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

Ze worden als video gepubliceerd op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG