Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

In deze adventstijd hebben we gelezen uit het boek Jesaja. Het is een boek vol verwachting. Jesaja geeft mensen hoop en vertrouwen dat het licht zal worden in een donkere wereld. Deze verhalen worden al eeuwenlang doorverteld. Op deze verhalen zijn de liturgische schikkingen gebaseerd. Het grote boek met de woestijn en de stenen komen elke week terug, net als de oude bijbel die als fundament onderaan staat.

1 eerste advent 2017.jpg

Eerste advent: Jesaja 40: 1-11

Op de eerste adventszondag roept Jesaja: 'Troost, troost mijn volk. Er gaat een andere tijd komen.'
Hoe moeilijk is dat te geloven. De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem... het gras verdort en de bloem verwelkt...
De profeet antwoordt: 'Maar het woord van God houdt altijd stand!'

De klimop symboliseert Gods trouw.

2 tweede advent 2017.jpg

Tweede advent: Jesaja 2: 2-5

Eens zal de dag komen…

dat alle volkeren optrekken naar de berg van de Eeuwige
dat er recht wordt gedaan
dat oorlogstuig verandert in wat de vrede dient
en geen mens zal meer weten wat oorlog is.

De olijftak en de hyacint staat symbool voor de vrede.

3 derde advent 2017.jpg

Derde advent: Jesaja 35: 1-10

De steppe zal bloeien... het water zal stromen...
En wij zullen horen en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven!

De lelie symboliseert geluk.

4 vierde advent 2017.jpg

Vierde advent: Jesaja 62:8 - 63:4

‘…Nooit meer geef ik jullie graan aan je vijanden te eten,
nooit meer zullen vreemdelingen de wijn drinken waarvoor jullie je hebben afgemat.
Zij die het graan oogsten, zullen ervan eten en ze zullen de HEER prijzen;
zij die de druiven plukken, zullen ervan drinken in de voorhoven van mijn heiligdom….’

Druiven staan voor troosten en vreugde. Winterviooltjes staan voor vertrouwen. Je hoeft niet meer te vluchten: Er is te eten en te drinken! Redding is nabij.

5 kerstnacht 2017.jpg

Kerstnacht: Lucas 2: 1-20

In de advenstijd hebben we gelezen uit het boek Jesaja, een boek vol verwachting.
In deze kerstnacht lezen we uit een ander boek; de evangelist Lucas is hiervan de schrijver.

En het geschiedde...

6 kerstmorgen 2017.jpg

Kerstmorgen: Johannes 1: 1-14

In de kerstnacht hebben we gelezen uit het boek van de evangelist Lucas en hoorden we van de geboorte van het kind in Bethlehem.
Deze kerstmorgen lezen we uit het boek van de evangelist Johannes.

'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God... Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.'

Kerkdiensten

24 feb 09:30
ds. R.E. van der Wal uit Houten 50 jaar ambtsjubileum van ds. van der Wal
03 mrt 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Andere diensten

24 feb 10:30
Ds. Th. Borggrefe
(Geinse Hof)
27 feb 19:15
De farao droomt
(Vespers voor verstandelijk gehandicapten)
06 mrt 14:30
Pastoor H. v.d. Vegt Aswoensdag, eucharistieviering mmv Herenkoor
(Huize Vreeswijk)
07 mrt 10:30
pastor D. van Oort dienst van Schrift en Tafel
(Huize Vreeswijk)
07 mrt 18:30
Communieviering
(Geinse Hof)
10 mrt 10:30
Ds. Th. Borggrefe
(Geinse Hof)

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG