Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

De liturgische stukken hebben in deze 40dagentijd steeds als basis een boomstronk met twee handen van ijzerdraad die in allerlei stand kunnen worden gezet. Iedere week is de schikking anders.

2018-40dagen-1-staand.jpeg

Eerste zondag van de 40dagen

We zien handen die geopend zijn. Open handen om liefde en trouw te ontvangen van Godswege.

Je ballast, verbeeld door de stenen in het gaas, mag je neerleggen. Dit in navolging van jezus: Hij liet alles achter in de woestijn. Alles wat Hem kon afhouden van het gaan de weg van liefde en trouw.

Teken van hoop werd Hij - bloeiend in de winter.

Open je handen
naar Gods weg
van liefde en trouw

op die weg
vind je de ander
de ander
die je aanroept
zo bloeit hoop

God roept ons aan

2018-40dagen-2-staand.jpg

Tweede zondag van de 40dagen

Wij hadden de vespergroep ‘Nieuwe Gein’ te gast en volgden hun thema ‘kinderen in de bijbel’. We vertellen het verhaal van het Offer van Izaak, vanuit moeder Sara.

We zien handen die beschermen wat kostbaar en teer is.

Bolmos staat voor moederliefde.

Verlangen
naar beschermende handen
ervaring van licht
vasthouden
doorgeven
een leven lang

2018-40dagen-3-staand.jpg

Derde zondag van de 40dagen

We zien hoe de handen geopend zijn. Ze zijn open om alle ruimte te kunnen geven aan de schoonheid van de wet. De wet die begeerlijker is dan goud en zoeter dan honing zoals de psalm dit bezingt.

Jezus komt in de tempel en ziet dat het materiële goud belangrijker blijkt dan dat van de wet. Zijn handen vegen de tempel schoon om weer plaats te maken voor het goud van de leefregels van God.

Niet meer weten
hoe het verder moet
Staan met lege handen
handen die machteloos reiken naar boven.
Wat we niet zagen gaan we zien
licht in ons donker.

2018-40dagen-4-zijaanzicht.jpg

Vierde zondag van de 40dagen

Op de vierde zondag van de veertigdagentijd breekt al iets van het licht van Pasen door. De psalmist bezingt de vreugde van het gaan naar het huis van de Heer. Hij zingt over het verlangen naar vrede en rust.

Jezus laat zien wat vrede en rust in het dagelijks leven betekenen door veel mensen te eten te geven. Hij breekt en deelt uit: vijf broden en twee vissen blijken meer dan genoeg te zijn. Zijn handen leggen het breken en delen in de onze.

Terugkeren naar waar we vandaan komen
geconfronteerd met ons verleden
het gevecht aangaan
met jezelf; met de (A)ander
Je mag gaan… gezegend
maar wel mank…

2018-40dagen-5-staand.JPG

Vijfde zondag van de 40dagen

We zien hoe de handen tegen elkaar liggen, nadenkend, bezinnend. De korenaren en de graankorrels verwijzen naar de parabel die Jezus vertelt.

Leven verliezen
leven vinden
God wij bidden help ons!
Help ons te bezinnen
op wat leven geeft.

2018-40dagen-6-staand.JPG

Zesde zondag van de 40dagen

Vandaag is het palmzondag. We zien de slinger van rode bloemen die samen een weg vormen. Ze verwijzen naar de jassen die door de mensen uitgetrokken werden om een rode loper voor Jezus te vormen toen hij de stad Jeruzalem binnentrok op een ezelsveulen. De handen juichen mee met de vele stemmen.

Vol hoop en
verwachting op weg gaan.
Het verleden met je meedragend
de onbekende toekomst tegemoet…

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG