Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Ieder jaar op Goede Vrijdag wordt het licht van de paaskaars gedoofd. In de Paaswake op Stille Zaterdag wordt de nieuwe paaskaars binnen gebracht.

paaskaars-2018.jpg

Op de Paaskaars van 2018 staat de volgende afbeelding:

  • het kruis dat verwijst naar het lijden en de dood maar gelijk ook naar de opstanding. De dood is niet het einde; het leven breekt weer open ook wanneer het onmogelijk lijkt
  • de alfa en de omega; het begin en het einde. Deze tekens staan bij het kruis en wijzen naar God die alles omvat. Hij draagt ons en houdt ons vast – ook in het diepe donker van ons lijden, van onze dood – en brengt ons naar het leven
  • water: het water van de zee verwijst naar de dood, naar alles waar we in dreigen te verdrinken, de ellende van het leven. Het water van het doopvont herinnert ons aan Gods belofte dat Hij ons bij onze naam heeft geroepen om te leven
  • de vissen en het brood. Het is dat wat wij dagelijks nodig hebben om te leven. Het verhaal van de broodvermenigvuldiging vertelt dat er voldoende is voor iedereen; dat er zelfs over is. Het leert ons om niet voor ons zelf te houden maar om te delen met elkaar en anderen.

In de Paaswake op Stille Zaterdag wordt de nieuwe paaskaars binnen gebracht en ontsteken we allen ons licht aan het nieuwe licht van de opstandig.

Kerkdiensten

15 dec 09:30
ds. M. Kuijper uit Houten 3de advent
15 dec 19:30
Jenni Schuldink (inleiding) Derde vesper van advent
22 dec 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat 4de advent, HA (lopend)
22 dec 19:30
Ineke Lautenbach (inleiding) Vierde vesper van advent

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Andere diensten

18 dec 19:15
ds. Anne-Mieke van der Plaat en Marion Korendomp Nicolaaskerk
(Vespers voor verstandelijk gehandicapten)
19 dec 14:30
Pastoor van der Vegt met medewerking van het Tussenkoor Kerstviering en Eucharistieviering
(Huize Vreeswijk)
24 dec 10:30
mw. A.van der Reep kerstviering mmv de “Lekzangers
(Geinse Hof)

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG