Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Ieder jaar op Goede Vrijdag wordt het licht van de paaskaars gedoofd. In de Paaswake op Stille Zaterdag wordt de nieuwe paaskaars binnen gebracht.

paaskaars-2018.jpg

Op de Paaskaars van 2018 staat de volgende afbeelding:

  • het kruis dat verwijst naar het lijden en de dood maar gelijk ook naar de opstanding. De dood is niet het einde; het leven breekt weer open ook wanneer het onmogelijk lijkt
  • de alfa en de omega; het begin en het einde. Deze tekens staan bij het kruis en wijzen naar God die alles omvat. Hij draagt ons en houdt ons vast – ook in het diepe donker van ons lijden, van onze dood – en brengt ons naar het leven
  • water: het water van de zee verwijst naar de dood, naar alles waar we in dreigen te verdrinken, de ellende van het leven. Het water van het doopvont herinnert ons aan Gods belofte dat Hij ons bij onze naam heeft geroepen om te leven
  • de vissen en het brood. Het is dat wat wij dagelijks nodig hebben om te leven. Het verhaal van de broodvermenigvuldiging vertelt dat er voldoende is voor iedereen; dat er zelfs over is. Het leert ons om niet voor ons zelf te houden maar om te delen met elkaar en anderen.

In de Paaswake op Stille Zaterdag wordt de nieuwe paaskaars binnen gebracht en ontsteken we allen ons licht aan het nieuwe licht van de opstandig.

Kerkdiensten

31 mrt 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat 4de zondag van de 40-dagentijd
31 mrt 19:30
Marilene Gathier (inleiding) 4de vesper in de 40-dagentijd - met medewerking van: Claudia Witlam-Kuhnt (zang)
07 apr 09:30
ds. Marieke Sillevis Smit 5de zondag van de 40-dagentijd
07 apr 19:30
Pauline Cornelisse (inleiding) 5de vesper in de 40-dagentijd - met medewerking van: de cantorij

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Andere diensten

27 mrt 19:15
De leerlingen van Jezus dromen
(Vespers voor verstandelijk gehandicapten)
04 apr 10:30
ds. J.M.B. van der Plaat dienst van Schrift en Tafel
(Huize Vreeswijk)
04 apr 18:30
Pastoor H. v.d. Vegt
(Geinse Hof)
07 apr 10:30
mw. A. van der Reep
(Geinse Hof)

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG