Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

De liturgische stukken hadden in de 40dagentijd steeds als basis een boomstronk met twee handen van ijzerdraad die in allerlei stand kunnen worden gezet. In de schikkingen van Stille Zaterdag en Paasmorgen komen deze elementen terug.

goede-vrijdag-2018.jpg stille-zaterdag-staand-2018.jpg paasmorgen-staand-2018 .jpg

Goede Vrijdag

We staan stil bij het kruis.
Volgens een legende bloeiden aan de voet van het kruis anemonen. Het bloed van Jezus kleurde deze bloemen rood.

Stille Zaterdag

We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood.
We lezen verhalen over opstanding en voorzichtig breekt het licht en leven van Pasen door.

Paasmorgen

We zien een tuin vol witte en gele bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Kerkdiensten

29 juli 09:30
mevr. R. Kordes geen kindernevendienst
05 aug 09:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat Dienst van Schrift en Tafel (lopend), geen kindernevendienst

Kerkdienst luisteren

kerkomroep.png

Andere diensten

29 juli 10:30
mevr. A.v.d.Reep
(Geinse Hof)
02 aug 10:30
ds. J.M.B. van der Plaat dienst van Schrift en Tafel
(Huize Vreeswijk)
02 aug 18:30
Pastoor v.d Vegt Eucharistieviering
(Geinse Hof)
06 aug 14:00
Pastoraal café
(Pastoraal Café)
12 aug 10:30
Mw. v.d. Reep
(Geinse Hof)

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad