Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Andere kerkdiensten

Wij brengen graag diverse andere diensten onder uw aandacht.

Voor de 55e keer is er in de Barbarakerk is op 12 december om 19:00 uur een Volkskerstzang met als thema: "Vertrouw op het Licht".

Aan deze dienst werken o.a. mee het Leger de Heils, het Tussenkoor, kinderkoor van De Trompetvogel en Burgemeester Frans Backhuijs zal een openingswoord spreken.

Aansluitend is in deze kerk de kerststal tot 22:00 uur te bezichtigen, terwijl verschillende koren van 20:00-21:30 uur afwisselend in deze kerk zingen.

Andere diensten

25 nov 10:30
Ds. T. Borggrefe
(Geinse Hof)
28 nov 19:15
Jakob droomt
(Vespers voor verstandelijk gehandicapten)
06 dec 10:30
ds. Anne-Mieke van der Plaat dienst van Schrift en Tafel
(Huize Vreeswijk)
06 dec 18:30
Pastoor v.d Vegt
(Geinse Hof)
09 dec 10:30
Kerkdienst
(Geinse Hof)

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG