Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Let op: zolang de corona maatregelen gelden komen alle hier vemelde vieringen te vervallen!

Kerktoren

Bent u doof of slechthorend? Of kent u iemand die doof of slechthorend is?

De Interkerkelijke Commissie van het Dovenpastoraat (IC Utrecht) draagt zorg voor het pastoraat onder doven. Hierbij organiseert zij verscheidene kerkdiensten voor doven en slechthorenden in de provincie Utrecht. 

De vaste diensten zijn:

  • de eerste zondag van de maand (met uitzondering van augustus) een dovendienst
  • in Woerden, in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, adres: Utrechtse straatweg 50, 3445 AS Woerden
  • de dienst begint om 11.30 uur
  • na afloop van de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffie drinken;

Daarnaast worden er een aantal gecombineerde diensten in de provincie Utrecht gehouden. De diensten worden ondersteund door gebaren (door middel van een tolk) en een beamerpresentatie.

Voor meer informatie over de diensten en het dovenpastoraat kunt u terecht op www.ic-utrecht.nl of bij mevrouw. A. Beukers.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG