Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Let op: zolang de corona maatregelen gelden komen alle hier vemelde vieringen te vervallen!

vesperkring

Op de laatste woensdagavond van de maand wordt een vesperviering gehouden voor verstandelijk gehandicapten. De vieringen vinden plaats in de Nicolaaskerk te Nieuwegein-Noord, ingang Mgr. van Heukelemstraat. De vieringen beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer een uur. Voorgangers zijn ds. Anne-Mieke van der Plaat en pastor Marion Korenromp.

Het thema van de vieringen in 2019-2020 is: Dagen met een verhaal

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG