Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Let op: zolang de corona maatregelen gelden komen alle hier vemelde vieringen te vervallen!

Stiltecentrum in de Emmauskerk

Veel mensen met een psychiatrische achtergrond zijn op zoek naar een plaats, waar je kunt praten over de betekenis van zingeving voor je dagelijkse leven, waarbij geloof niet is uitgesloten. Een rustige plaats waar je mensen ontmoet die jouw situatie (willen) begrijpen. Een veilige plaats, waar je je ervaringen en vragen met anderen kunt delen. Je vragen en ervaringen over bijvoorbeeld: acceptatie, boosheid, God, verlies, schuld, geluk, toekomst. Het Pastoraal Café wil zo’n plaats zijn.

Wat doen we?

Je wordt in de Emmauskerk ontvangen met een kopje koffie of thee en zitten rond een grote tafel. Daar raken we met elkaar in gesprek. Rond half drie maken we ruimte voor een moment van bezinning: een gebed, een bijbelverhaal, een gedicht, muziek. Eén van de pastores is hierbij betrokken. Dit vieren we in het sfeervolle stiltecentrum van de Emmauskerk. Na het afsluiten van de viering drinken we met elkaar nog een kopje koffie of thee.

Meer informatie op de website van het Pastoraal Café

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG