Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

De Cantorij van de Rank bestaat ruim 25 jaar en is een enthousiaste en gezellige groep mensen die zingen als hobby hebben. De Cantorij repeteert elke woensdag van 20:15 tot 22:15 uur in kerkelijk centrum De Rank aan de Lupinestraat in Nieuwegein-zuid. Na de repetities is er gelegenheid om bij een drankje — en soms ook een hapje — even gezellig na te praten.

cantorij 2017

De Cantorij heeft als doel de muzikale ontwikkeling van de gemeentezang te ondersteunen en te bevorderen en werkt maandelijks mee aan vieringen op zondagochtend en aan enkele vespers in de advent en 40dagentijd. Bij het avondmaal wordt geregeld een gezongen tafelgebed uitgevoerd. De Cantorij heeft een gevarieerd repertoire en zingt ook Duits-, Engels- en Franstalige liederen.

Het ledental bedraagt 29 en zou best nog wat uitbreiding kunnen gebruiken. Met name zoeken wij tenoren en bassen, maar ook bij de andere stemmen is ruimte voor uitbreiding.

CD Ga op weg

cd-ga-op-weg.jpg

De cantorij heeft op 3 juli 2010 een CD opgenomen: Ga op weg. Op deze CD staat een zeventiental muziekwerken, waaronder ook Drie Redeloze Zangen. De CD is leuk om te hebben en ook leuk om cadeau te doen, is te koop voor € 10 en kan bij één van de leden van de Cantorij worden besteld (met betaling bij aflevering) of door € 10 over te maken op NL66 INGB 0006 0291 28 t.n.v. Cantorij De Rank).

Cantor: Douwe Elderhuis

elderhuis.jpg

De Cantorij staat onder leiding van Douwe Elderhuis. Douwe is in 1956 geboren in het Friese Twijzelerheide en heeft zijn muzikale opleiding genoten aan de conservatoria in Leeuwarden en Arnhem. In 1985 heeft hij zijn diploma uitvoerend musicus orgel en zijn praktijkdiploma koordirectie c.q. kerkelijk koorleider behaald.

Douwe was aanvankelijk in Groningen werkzaam, maar is ”aus Liebe“ naar het midden des lands verhuisd en combineert een parttime baan als docent in het MBO met zijn werk als musicus in Utrecht en omgeving.

Douwe is vervangend cantor-organist in de Janskerk te Utrecht. Daarnaast is hij reeds zeven jaar repetitor bij de Utrechtse Bachcantatediensten. Als zanger vindt u hem bij de Utrechtse Schola Davidica, een koor dat bestaat uit 26 goed geschoolde amateurs in de oorspronkelijke betekenis van het woord: ‘liefhebbers’. Elke vierde zondag van de maand zingt het koor van 17:00-18:00 uur een Choral Evensong in de Janskerk te Utrecht.

Tot slot: Douwe geeft met veel plezier piano- en orgelles.

Contact met de voorzitter

Wanneer zingt de cantorij?

07 apr 19:30
Pauline Cornelisse (inleiding) 5de vesper in de 40-dagentijd - met medewerking van: de cantorij

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG