Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Bij de diensten

De kerkdiensten worden gehouden in Kerkelijk Centrum De Rank, Lupinestraat 11 te Nieuwegein en beginnen op zondag om 9.30 uur. Voor iedereen zijn de diensten digitaal te volgen, zie onze home pagina voor de links.

NB: van de aangegeven lezingen kan worden afgeweken!

Kerkdienst kijken of luisteren

De diensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

Kerkdiensten in De Rank - details

Datum Aanvang Voorganger Bijzonderheden Omschrijving Bij de lezingen
Zondag, 11 December 2022 09:30 ds. P. v.d. Schans uit IJsselstein, avondmaal, 3de advent 3de advent

Kleur: Roze

Organist: Jan de Geus

Eerste lezing: Jozua 6: 22-25

Tweede lezing: Matteüs 12: 46-50

Koster: Rinus van Weelden

1e Collecte: Land.Expertise Centrum Sterven (LES)

2e Collecte: Kerk

Uitgangscollecte: liturgie en eredienst

Zondag, 11 December 2022 19:30 Vesper: Tussen hoop en vrees, mmv de cantorij

Liturg: Reiny van Silfhout

Organist: Jan de Geus

Zondag, 18 December 2022 09:30 ds. J. Compagner uit Woerden, 4de advent en Rankontbijt met catechesegroep 4de advent en Rankontbijt met catechesegroep

Kleur: paars

Organist: Jan de Geus

Koster: Martin Kant

1e Collecte: HIP

2e Collecte: Kerk

Uitgangscollecte: PKN – jong Protestant

Zondag, 18 December 2022 19:30 Vesper: Tussen hoop en vrees

Liturg: Ole van Dongen

Organist: Jan de Geus

Zaterdag, 24 December 2022 22:00 ds. Ole van Dongen uit Amsterdam, m.m.v. de cantorij Kerstavond mmv cantorij

Kleur: paars/wit

Organist: Jan de Geus, mmv de cantorij

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Jes. 9:1-6, Lukas 2:1-20

1e Collecte: Kerk in Actie – Kinderen in de Knel

Op kerstavond lezen wij Gods belofte, het teken dat Hij belooft bij monde van de profeet Jesaja, de belofte van een kind dat vrede brengt. En wij lezen het verhaal van de keizer die grote woorden spreekt, die niet meer blijken dan een stap in Gods plan met zijn wereld, het verhaal van twee gewone mensen die door een overheidsbesluit op weg worden gestuurd en op een vreemde plaats nieuw leven beginnen, zowel voor zichzelf als voor de wereld.
Zondag, 25 December 2022 09:30 ds. Ole van Dongen uit Amsterdam, Kerstmorgen Kerstmorgen

Kleur: wit

Organist: Jan de Geus

Koster: Martin Kant

Lezingen: Jer. 31:31-34, Joh. 1:1-14

1e Collecte: Villa Vrede

2e Collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk de Rank

Op 25 december lezen wij, bij Jeremia, over Gods wet die in het hart geschreven wordt, bij Johannes over Gods Woord dat in de wereld komt. God maakt een nieuw begin met de mensen, een nieuw begin dat is voor bereid vanaf het begin van de wereld, een nieuw begin dat beloften waarmaakt.
Zaterdag, 31 December 2022 19:30 Oudejaarsavond Oudejaarsavond

Voorganger: ds. Ole van Dongen uit Amsterdam

Kleur: wit

Organist: Jan de Geus

Koster: Herman Verburg


Zondag, 01 Januari 2023 09:30 ds. Ole van Dongen uit Amsterdam, Nieuwjaarsontmoeting Nieuwjaarsontmoeting

Kleur: wit

Organist: nog niet bekend

Koster: Leny simonse

Lezingen: Num. 6:22-27 en Rom. 15:8-13

1e Collecte: Locale Noodhulp

2e Collecte: Kerk

Uitgangscollecte: past. werk de Rank

Octaaf van Kerst, besnijdenis des Heren
Zondag, 08 Januari 2023 09:30 pastor Dineke van Oort uit Hoogeveen

Kleur: wit

Organist: nog niet bekend

Koster: Piet Overduin

1e Collecte: Internationaal Christelijk Steunfonds

2e Collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Liturgie- en eredienst

Zondag, 15 Januari 2023 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat van Vlieland, m.m.v. de cantorij

Kleur: groen

Organist: nog niet bekend

Koster: Jurrie de Vos

1e Collecte: SOS telefonische hulpdienst Utrecht

2e Collecte: Kerk

Uitgangscollecte: PKN – ondersteunende gemeenten

Zondag, 02 April 2023 09:30 ds. F. Omvlee, Elvis dienst Elvis dienst
Zondag, 30 April 2023 09:30 Poëziedienst Poëziedienst m.m.v. Aad Goddijn (liturg en pianist), Margo van Biezen (zang), André Droogers en Rogier van der Wal (organist)
Zondag, 21 Mei 2023 09:30 Kinderdienst met verhalenverteller Jolanda

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG
ANBI-gegevens de Rank
ANBI-gegevens Diaconie