Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Bij de diensten

De kerkdiensten worden gehouden in Kerkelijk Centrum De Rank, Lupinestraat 11 te Nieuwegein en beginnen op zondag om 9.30 uur.  Voor de dienst kunt u tot 9.20 uur koffie of thee drinken.

Tijdens de morgendiensten bestaat de mogelijkheid om de kinderen tot 4 jaar naar de crèche te brengen. Om hiervan gebruik te maken kunt u het beste contact opnemen met de predikant.

Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er kindernevendienst (behalve tijdens de schoolvakanties).

NB: van de aangegeven lezingen kan worden afgeweken!

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg, tel.: 06-15214670

Kerkdienst luisteren

Kerkdiensten in de Rank kunnen zowel tijdens de dienst als achteraf via de computer worden beluisterd via kerkomroep op internet. Iedere dienst blijft in ieder geval tot 2 weken na datum staan, maar meestal (veel) langer.

Kerkdiensten in De Rank - details

Datum Aanvang Voorganger Bijzonderheden Omschrijving Bij de lezingen
Zondag, 18 November 2018 09:30 ds. Paulien Cornelisse uit Nieuwegein Catechesezondag voor onze jongeren van de basisschoolleeftijd
Kleur: Groen

Organist: Karel Raadgever

Koster: Martin Kant

Lezingen: Openbaring 6 en Marcus 12,38-13,2

1e collecte: Kia najaarszending

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk de Rank

Na de hooggestemde lofzang van vorige week komt nu in de Openbaring een heel ander accent naar voren. In de hemel mag dan de beloftevolle lofzang van het Lam worden gezongen, maar vooralsnog krijgen op aarde dood en verderf ruim baan.
Zondag, 25 November 2018 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat gedachtenisdienst – HA kring mmv de Cantorij
Kleur: wit

Organist: Diana de Rijke

Koster: Leny Simonse

Lezingen: Openbaring 7,1-4.9-17

1e collecte: Stichting Vrienden Hospice N’gein

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Pastoraal werk de Rank

Een onafzienbare menigte komt voor de troon van God. Zij mogen delen in de hemelse zaligheid.
Deze zondag gedenken wij onze doden – zij van wie wij afscheid hebben moeten nemen het afgelopen jaar. Wij noemen hun namen voor Gods aangezicht en wij gedenken hen in stilte, met het aansteken van een lichtje… al die geliefde mensen die wij moeten missen, nog maar kort of al een lange tijd. Wij dragen ze mee in ons hart. Ook vieren wij avondmaal – in verbondenheid met hen.
Zondag, 02 December 2018 09:30 ds. Albert van het Hof uit Nieuwegein 1ste advent

Kleur: paars

Organist: Rogier van der Wal

Koster: Piet Overduin

Lezingen: Openbaring 8,1-5 en Lucas 21,25-31

1e collecte: KIA noodhulp internationaal

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Missionair Werk

In deze openbaring wordt de verbinding tussen hemel en aarde beschreven. De engelen voor Gods troon voegen hun wierook toe aan de  
gebeden van de mensen. Hemel en aarde zijn verenigd in de verwachting van het ingrijpen van de Heer.
Zondag, 02 December 2018 19:30 Anne-Mieke van der Plaat (inleiding) 1ste vesper van advent, mmv Puur Zang

Kleur: paars

Organist: Douwe Elderhuis

Koster: Jurrie de Vos

Lezing: Genesis 3: 1-14

Uitgangscollecte: ZWO-project: Hulp voor straatkinderen in Colombia

Ontvang Mij - houd Mij niet gevangen.
Het verhaal van Eva en de slang etc. Dit verhaal is in de christelijke wereld bekend als de zondeval. Maar eigenlijk gaat het hier om het volwassen worden van de mens. De mens, die kennis krijgt van goed en kwaad. Die keuzes kan maken. Ja, ook verkeurde keuzes, zo ingewikkeld en pijnlijk kan het leven zijn. Willen we dat 'ontvangen'? Willen we voluit mens zijn? Ons ontplooien?
Zondag, 09 December 2018 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat 2de advent

Kleur: paars

Organist: Karel Raadgever

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Openbaring 10 en Lucas 3,1-6

1e collecte: SOS telefonische hulpdienst

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Liturgie – en Eredienst

Johannes krijgt de opdracht om Gods toekomst aan te kondigen. Een engel reikt hem de boekrol aan die het plan van aanpak beschrijft.
Zondag, 09 December 2018 19:30 Marilene Gathier (inleiding) 2de vesper van advent, mmv de Cantorij

Kleur: paars

Organist: Jan de Geus

Koster: Wilma op den Dries

Lezing: Lucas 1: 26-38

Uitgangscollecte: ZWO-project: Hulp voor straatkinderen in Colombia

Ontvang Mij - geef Mij ruimte.
De aankondiging van de geboorte van Jezus. Letterlijk en figuurlijk ruimte geven om God (Jezus) te ontvangen.
Zondag, 16 December 2018 09:30 dhr. Andre Wingelaar uit Huizen 3de advent

Kleur: roze

Organist: Diana de Rijke

Koster: Leny Simonse

Lezingen: Openbaring 12,1-17 en Lucas 3,7-18

1e collecte: Pax kinderhulp regio Utrecht

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk de Rank

De toekomst van Godswege wordt gepersonifieerd in de kosmische gestalte van een zwangere vrouw. Daar tegenover staat het kwaad op aarde in de figuur van een razende en tierende draak.
Zondag, 16 December 2018 19:30 Suzanne van den Bercken (inleiding) 3de vesper van advent

Kleur: roze

Organist: Diana de Rijke

Koster: Herman Verburg

Lezing: Johannes 8: 1-11

Uitgangscollecte: ZWO-project: Hulp voor straatkinderen in Colombia

Ontvang Mij - geef Mij een nieuwe kans.
Het verhaal dat we kennen als 'Een vrouw op overspel betrapt'. De spanning tussen 'handelen naar de letter der wet' of 'in de ruimte van God' mogen leven. En elkaar die ruimte gunnen; een nieuwe kans.
Zondag, 23 December 2018 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat 4de advent, HA lopend

Kleur: paars

Organist: Jan de Geus

Koster: Martin Kant

Lezingen: Openbaring 14,1-7.12-13

1e collecte: Eigen diaconaal werk

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Liturgie en - Eredienst

Op deze zondag zo dicht tegen kerst gaat het over de komst van Jezus Christus op aarde, maar dan in de taal van het apocalyptische visioen. Geen kind in de kribbe maar het zegenvierende Lam op de Sionsberg! Wij mogen brood en wijn ontvangen.
Zondag, 23 December 2018 19:30 Ineke Lautenbach (inleiding) 4de vesper van advent

Kleur: paars

Organist: Jan de Geus

Koster: Piet Overduin

Lezing: Lucas 1: 39-45

Uitgangscollecte: ZWO-project: Hulp voor straatkinderen in Colombia

Ontvang Mij - open je voor wie Ik ben zet Mij in het licht.
De ontmoeting van Maria en Elizabeth. In de lezing gaat het over vreugde. Nu nog hebben alleen deze 2 vrouwen daarvan kennis. Het is nog in het verborgene - de volgende avond is het kerstnacht en wordt het wereldwijd bekend gemaakt.
Maandag, 24 December 2018 18:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Kerstavond, Kinderkerstfeest

Kleur: wit

Organist: Jan de Geus

Koster: Jurrie de Vos

Collecte: Kerkinactie – kinderen in de knel

Op kerstavond vieren we met elkaar het kinderkerstfeest.
Het thema van dit kerstfeest blijft nog even een verrassing.
We gaan met elkaar zingen, muziek maken, luisteren en vooral Kerst vieren.
En ja, onze kinderen gaan weer een mooi kerstconcert geven
Wil je hier heel graag bij zijn? Kom dan om 18.30 naar de Rank en neem gerust je ouders, opa, oma, vrienden en vriendinnen mee.
Na afloop is er weer chocolademelk.
Maandag, 24 December 2018 22:00 ds. Anne-Mieke van der Plaat kerstnachtdienst mmv Cantorij

Kleur: wit

Organist: Jan de Geus 

Lezingen: Lucas 2,1-20

Koster: Wilma op den Dries

Uitg. collecte: Werkgroep Arme Kant van Nederland

Laat in de avond vieren we de geboorte van het Kind van Betlehem.
Na afloop is er glühwein en krentenbrood.
Dinsdag, 25 December 2018 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat kerstmorgen

Kleur: wit

Organist: Karel Raadgever

Koster: Leny Simonse

Lezingen: Johannes 1,1-14

1e collecte: Villa Vrede

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Liturgie en Eredienst

Met Kerst vieren we de geboorte van het Kind.
Van Lucas kennen we het verhaal van de herders. Matteüs vertelt ons van de Wijzen. Johannes doet het op zijn manier. In het begin was het Woord… en het Woord is vlees geworden…
Zondag, 30 December 2018 09:30 ds. J.L. Drogendijk uit Houten

Kleur: wit  

Organist: Jan de Geus

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Jesaja 61,10-62,3 en Lucas 2,33-40

1e collecte: Stichting Bootvluchtingen

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: jeugdwerk de Rank

Het verhaal van Jezus begon in een stal: op een onbelangrijke plaats. Vandaag gaat het verder bij de tempel. Dat is ook de plek waar Simeon en Hanna het kind Jezus vinden. Ze herkennen in hem de langverwachte, de Messias die komen zou.
Maandag, 31 December 2018 19:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat oudejaarsdienst

Kleur: wit

Organist: Karel Raadgever

Koster: Herman Verburg

Lezingen: Numeri 6,22-27 en Lucas 2,21

Uitgangscollecte: Eindejaarscollecte

Als gezegende mensen mogen wij het jaar met elkaar afsluiten.
Zondag, 06 Januari 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat nieuwjaarsontmoeting – HA kring

Kleur: wit

Organist:

Koster: Martin Kant

Lezingen: Matteüs 2,1-12

1e collecte:

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte:

Vandaag horen we hoe wijzen uit het Oosten een licht zien stralen in de donkere nacht. Daardoor weten zij: er is een koningskind geboren! Het brengt hen in beweging en het betekent een nieuw begin.
We vieren met elkaar het avondmaal en we mogen elkaar heil en zegen wensen voor het nieuwe jaar.
Zondag, 13 Januari 2019 09:30 pastor Dineke van Oort

Kleur: wit

Organist:

Koster: Wilma op den Dries

Lezingen: Jesaja 40,1-11 en Lucas 3,15-16,21-22

1e collecte:

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte:

Johannes doopt veel mensen waaronder ook Jezus. Maar hij vindt dat hij die eer nauwelijks waard is. Maar de hemel opent zich en God spreekt, zodat ieder het horen kan.
Zondag, 17 Februari 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Dienst in de taal van het kind Deze zondag is er weer een viering in de Taal van het Kind. Waar het over zal gaan is nog niet bekend. Wij volgen de thema´s van de Catechesezondagen.
Elke keer is het weer fijn om samen met onze kinderen te vieren!
Zondag, 14 Juli 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Themaviering

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG