Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Bij de diensten

De kerkdiensten worden gehouden in Kerkelijk Centrum De Rank, Lupinestraat 11 te Nieuwegein en beginnen op zondag om 9.30 uur.  Voor de dienst kunt u tot 9.20 uur koffie of thee drinken.

Tijdens de morgendiensten bestaat de mogelijkheid om de kinderen tot 4 jaar naar de crèche te brengen. Om hiervan gebruik te maken kunt u het beste contact opnemen met de predikant.

Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er kindernevendienst (behalve tijdens de schoolvakanties).

NB: van de aangegeven lezingen kan worden afgeweken!

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg, tel.: 06-15214670

Kerkdienst luisteren

Kerkdiensten in de Rank kunnen zowel tijdens de dienst als achteraf via de computer worden beluisterd via kerkomroep op internet. Iedere dienst blijft in ieder geval tot 2 weken na datum staan, maar meestal (veel) langer.

Kerkdiensten in De Rank - details

Datum Aanvang Voorganger Bijzonderheden Omschrijving Bij de lezingen
Zondag, 26 Januari 2020 09:30 pastor Dineke van Oort Catechesezondag voor onze jongeren van de basisschoolleeftijd

Kleur: groen

Organist: Jan de Geus, mmv de cantorij

Koster: Jurrie de Vos

Lezingen: Jesaja 49,1-7 en Matteüs 4,12-22

1e collecte: Leprazondag

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: PKN Jeugdwerk-JOP

(Matteüs 4,12-22) Simon en zijn broer Andreas zijn vissers. Maar opeens verandert alles. Als Jezus langskomt en hen roept, laten ze hun netten achter en volgen hem meteen. Met Jakobus en zijn broer Johannes gebeurt hetzelfde. Ze weten gewoon wat ze moeten doen.
Zondag, 02 Februari 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat HA (lopend)

Kleur: groen

Organist: Arie Hoek

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Matteüs 5,1-12

1e collecte: KIA-Werelddiaconaat

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Liturgie & Eredienst

(Matteüs 5,1-12) Jezus vertelt zijn leerlingen over mensen die ‘zalig’ zijn. Dat is iets anders dan zielig en ook iets anders dan gezellig. Zalig betekent dat je belangrijk bent voor God. Deze morgen vieren we het Avondmaal.
Zondag, 09 Februari 2020 09:30 ds. R. Brouwer uit Bussum

Kleur: groen

Organist: Karel raadgever

Koster: Leny simonse

Lezingen: Exodus 1 en Matteüs 5,13-16

1e collecte: Voorkom

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: PKN Catechese en Educatie

(Exodus 1) De farao van Egypte wordt steeds banger voor de Hebreeën, het volk van Israël dat in zijn land leeft en steeds groter wordt. Hij bedenkt iets om de groei te stoppen en komt met een vreselijk plan…
Zondag, 16 Februari 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat

Kleur: groen

Organist: Rogier van der Wal

Koster: Wilma op den Dries

Lezingen: Exodus 2,1-10 en Matteüs 5,17-26

1e collecte: KIA-Werelddiaconaat

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Pastoraalwerk De Rank

(Exodus 2,1-10) De farao van Egypte heeft bevolen dat alle Hebreeuwse jongetjes in de rivier gegooid moeten worden. Mirjam legt haar broertje in een biezen mandje tussen het riet bij de rivier. De dochter van de farao vindt het jongetje, laat hem voeden, neemt hem mee naar het paleis en noemt hem Mozes.
Zondag, 23 Februari 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat

Kleur: groen

Organist: Jan de Geus

Koster: Herman Verburg

Lezingen: Exodus 2,11-25 en Matteüs 5,33-48

1e collecte: KIA-Diaconaat

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk De Rank

(Exodus 2,11-25) Mozes komt op voor een Hebreeër, iemand uit zijn eigen volk, en slaat een Egyptenaar dood. Hij moet nu vluchten uit Egypte en komt terecht in het land Midjan bij een priester, Jetro. Mozes voelt zich hier wel thuis.
Woensdag, 26 Februari 2020 10:30 Asviering en meditatie 40-dagen tijd

Dit jaar wordt ook in de Rank een Aswoensdagviering gehouden. Het wordt een korte, sobere en ingetogen viering in combinatie met een meditatie volgens de Lectio Divina. Iedereen die mee wil doen, is van harte welkom. Dit is tevens het begin van de 40 Stilte momenten op weg naar Pasen.

Zondag, 01 Maart 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat 1ste zondag 40-dagentijd HA

Kleur: paars

Organist: Gert van der Schoor mmv de cantorij

Koster: Martin Kant

Lezingen: Exodus 3,1-18

1e collecte: KIA-Voorjaarszending

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Liturgie & Eredienst

(Exodus 3,1-18) Op je tachtigste een nieuwe carrière beginnen, dat gebeurt zelfden. Soms is er een politicus die toch nog één keer probeert die belangrijke positie te krijgen. Maar voor de meesten is het dan mooi geweest. Mozes daarentegen begint juist op z’n tachtigste met een heel nieuwe uitdaging. Hij was herder en wordt voorganger. Maar van harte gaat dat niet. Vanmorgen mogen we brood en wijn ontvangen.
Zondag, 01 Maart 2020 19:30 spreker L & E 1ste zondag 40-dagentijd Vesper

Organist: Jan de Geus

Koster: Jurrie de Vos

Uitgangscollecte: ZWO-project

Zondag, 08 Maart 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat 2de zondag 40-dagentijd,Dienst in de taal van het kind en doopdienst

Kleur: paars

Organist: Arie Hoek

Koster: Piet Overduin

Lezingen: Exodus 4,18-31

1e collecte: Voedselbank Nieuwegein

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: PKN-Missionair

Vanmorgen is er weer een viering in de taal van het kind. En dit keer heel speciaal want we gaan 3 kinderen dopen. En misschien wel 4 of 5! Welk Bijbelverhaal we gaan vertellen is nog niet bekend. We sluiten bij de catechese aan of bij de Exoduslezing.
Zondag, 08 Maart 2020 19:30 spreker L & E 2ste zondag 40-dagentijd Vesper

Organist: Jan de Geus

Koster: Jurrie de Vos

Uitgangscollecte: ZWO-project

Zondag, 15 Maart 2020 09:30 ds. Jochem Stuiver uit Maarssen 3de zondag 40-dagentijd

Kleur: paars

Organist: Karel Raadgever

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Exodus 6,2-9.28-7,7 en Johannes 4,5-26

1e collecte: KIA-Veertigdagencollecte

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Pastoraalwerk De Rank

(Exodus 6,2-9.28-7,7) Niet voor de eerste keer staan ze tegenover elkaar: God en Farao. Een titanenstrijd. Farao, aan de top van de piramide; zoon van de RaRa’s, de goden van Egypte; de godenzoon die hemel en aarde verbindt en de maatschappij aan zijn voeten heeft. Daartegenover een God die geen naam heeft dan een onuitsprekelijke, JHWH, de Ene, die van zichzelf zegt: Ik ben reddend tegenwoordig. En naast die onuitsprekelijke nog onuitgesproken God staat zijn vertrouweling, die zegt: Ik kan niet spreken. Spreken tegenover niet kunnen (willen?) spreken én niet (kunnen? willen?) horen.
Zondag, 15 Maart 2020 19:30 spreker L & E 3de zondag 40-dagentijd Vesper

Organist: Jan de Geus

Koster: Martin Kant

Uitgangscollecte: ZWO-project

Zondag, 22 Maart 2020 09:30 pastor Dineke van Oort 4de zondag 40-dagentijd (catechese)

Kleur: roze

Organist: Karel Raadgever

Koster: Leny Simonse

Lezingen: Exodus 7,8-25 en Johannes 9,1-13.26-39

1e collecte: KIA-Diaconaat

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Liturgie & Eredienst

(Exodus 7,8-25) Magie hoort bij de religiositeit van Egypte. JHWH sluit zich hierbij aan met grote wonderen en tekenen, die vaak de tien plagen worden genoemd. Vanuit het Hebreeuws is de vertaling ‘tien slagen’ beter. Wij horen hoe Mozes en Aäron zich eerst moeten bewijzen tegenover de wijzen, de tovenaars en de magiërs van Egypte en hoe vervolgens de eerste slag in Egypte plaatsvindt. Het hart van Farao blijkt onvermurwbaar.
Zondag, 22 Maart 2020 19:30 spreker L & E 4de zondag 40-dagentijd Vesper

Organist: Rogier van der Wal, mmv de cantorij

Koster: Wilma op den Dries

Uitgangscollecte: ZWO-project

Zondag, 29 Maart 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat 5de zondag 40-dagentijd

Kleur: paars

Organist: Karel Raadgever

Koster: Piet Overduin

Lezingen: Exodus 9,13-35 en Johannes 11,1-4. 17-44

1e collecte: Veertigdagencollecte

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk De Rank

(Exodus 9,13-35) Farao’s hart, daar draait het om. Het wordt maar liefst twintig keer genoemd in de verhalen over de tien plagen. Bij de zevende wordt dit hart direct doelwit. ‘Ik zal al Mijn plagen in uw hart zenden’, luidt de Statenvertaling van Exodus 9,14.
Zondag, 29 Maart 2020 19:30 spreker L & E 5de zondag 40-dagentijd Vesper

Organist: Rogier van der Wal

Koster: Jurrie de Vos

Uitgangscollecte: ZWO-project

Zondag, 05 April 2020 09:30 ds. S. Visser uit Culemborg Palmpasen

Kleur: paars

Organist: Arie hoek

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Exodus 11,1-10 en Matteüs 21,1-11

1e collecte: Muziek in de gevangenis

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: PKN-Jeugdwerk JOP

Zondag, 05 April 2020 19:30 spreker L & E 6de zondag 40-dagentijd Vesper

Organist: Jan de Geus

Koster: Herman Verburg

Uitgangscollecte: ZWO-project

Donderdag, 09 April 2020 20:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Witte donderdag HA (aan tafel)

Kleur: wit

Organist: Jan de Geus

Koster: Piet Overduin

Lezingen: Marcus 14,1-31

Uitgangscollecte: HIP Nederland

(Marcus 14,1-31) Op deze Witte Donderdag zitten wij in drie lange rijen rond de tafel en volgen de lezing uit Marcus. We vieren het avondmaal aan tafel en geven het brood (matzes) en wijn aan elkaar door.
Vrijdag, 10 April 2020 21:00 pastor Dineke van Oort Goede Vrijdag

Kleur: paars/zwart

Organist: Karel Raadgever

Koster: Leny Simonse

Deze viering heeft een ingetogen karakter.
Door middel van meditatieve teksten, beelden en muziek verdiepen wij ons
in het lijden van Christus en wat dat voor ons kan betekenen.
Zaterdag, 11 April 2020 21:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat stille zaterdag HA (lopend)

Kleur: paars/wit

Organist: Rogier van der Wal, mmv de cantorij

Koster: Wilma op den Dries

Lezingen: Genesis 1,1-5; Exodus 14,21-31; Jona 2; Ezechiël 37,1-14 en Matteüs 28,1-10

Uitgangscollecte: Epafras

(Genesis 1,1-5; Exodus 14,21-31; Jona 2; Ezechiël 37,1-14 en Matteüs 28,1-10)
Vanuit het donker gaan we naar het licht. We lezen verhalen van dood en leven; de Paaskaars wordt binnengedragen en we zingen het Lof van het Licht. Daarna vieren we onze doop als het doopwater in het doopvont wordt gegoten en wij onze doopnamen roepen in deze nacht. We sluiten de viering af met de maaltijd van de Heer.
Zondag, 12 April 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Pasen

Kleur: wit

Organist: Douwe Elderhuis mmv de cantorij

Koster: Martin Kant

Lezingen: Exodus 15 en Johannes 20,1-18

1e collecte: KIA-Paascollecte

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Pastoraalwerk De Rank

(Exodus 15 en Johannes 20,1-18) Met Pasen komen verborgen mogelijkheden aan het licht. Het leven wint het van de dood. Halleluja!

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG