Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Bij de diensten

De kerkdiensten worden gehouden in Kerkelijk Centrum De Rank, Lupinestraat 11 te Nieuwegein en beginnen op zondag om 9.30 uur.  Voor de dienst kunt u tot 9.20 uur koffie of thee drinken.

Tijdens de morgendiensten bestaat de mogelijkheid om de kinderen tot 4 jaar naar de crèche te brengen. Om hiervan gebruik te maken kunt u het beste contact opnemen met de predikant.

Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er kindernevendienst (behalve tijdens de schoolvakanties).

NB: van de aangegeven lezingen kan worden afgeweken!

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg, tel.: 06-15214670

Kerkdienst luisteren

Kerkdiensten in de Rank kunnen zowel tijdens de dienst als achteraf via de computer worden beluisterd via kerkomroep op internet. Iedere dienst blijft in ieder geval tot 2 weken na datum staan, maar meestal (veel) langer.

Kerkdiensten in De Rank - details

Datum Aanvang Voorganger Bijzonderheden Omschrijving Bij de lezingen
Zondag, 05 April 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Palmpasen

Kleur: paars

Organist: Arie hoek

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Exodus 11,1-10 en Matteüs 21,1-11

1e collecte: Muziek in de gevangenis

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: PKN-Jeugdwerk JOP

Zondag, 05 April 2020 19:30 Reiny van Silfhout (inleiding) afgelast, inleiding in de nieuwsbrief 6de vesper van de 40-dagen

Thema: Tien woorden van geluk

Kleur: paars

Lezing: Matteüs 27,1-2

Organist: Jan de Geus

Met medewerking van: Melvin van Zanten, dwarsfluit

Uitgangscollecte: ZWO project: Noodhulp en Rampenpreventie in Ethiopië

Koster: Herman Verburg

Het is Palmpassiezondag. Daarom een paar verzen uit het Passieverhaal van Matteüs.
Welke weg heb ik te gaan? Waarvoor of waarom zal ik uitgescholden, vervolgd of belasterd worden. En is die weg al dat lijden waard? Ga je door tot het bittere einde? Drink je de hele beker leeg? Of haak je af, is die weg jou te zwaar?
Donderdag, 09 April 2020 19:00 ds. Anne-Mieke van der Plaat Witte donderdag

Kleur: wit

Organist: Jan de Geus

Koster: Piet Overduin

Lezingen: Marcus 14,1-31

Uitgangscollecte: HIP Nederland

(Marcus 14,1-31) Op deze Witte Donderdag zitten wij in drie lange rijen rond de tafel en volgen de lezing uit Marcus. We vieren het avondmaal aan tafel en geven het brood (matzes) en wijn aan elkaar door.
Vrijdag, 10 April 2020 19:00 pastor Dineke van Oort Goede Vrijdag

Kleur: paars/zwart

Organist: Karel Raadgever

Koster: Leny Simonse

Deze viering heeft een ingetogen karakter.
Door middel van meditatieve teksten, beelden en muziek verdiepen wij ons in het lijden van Christus en wat dat voor ons kan betekenen.
Zaterdag, 11 April 2020 21:00 ds. Anne-Mieke van der Plaat Stille zaterdag - de nieuwe paaskaars wordt binnen gebracht

Kleur: paars/wit

Organist: Rogier van der Wal, mmv de cantorij

Koster: Wilma op den Dries

Lezingen: Genesis 1,1-5; Exodus 14,21-31; Jona 2; Ezechiël 37,1-14 en Matteüs 28,1-10

Uitgangscollecte: Epafras

(Genesis 1,1-5; Exodus 14,21-31; Jona 2; Ezechiël 37,1-14 en Matteüs 28,1-10)
Vanuit het donker gaan we naar het licht. We lezen verhalen van dood en leven; de Paaskaars wordt binnengedragen en we zingen het Lof van het Licht. Daarna vieren we onze doop als het doopwater in het doopvont wordt gegoten en wij onze doopnamen roepen in deze nacht. We sluiten de viering af met de maaltijd van de Heer.
Zondag, 12 April 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Pasen

Kleur: wit

Organist: Douwe Elderhuis mmv de cantorij

Koster: Martin Kant

Lezingen: Exodus 15 en Johannes 20,1-18

1e collecte: KIA-Paascollecte

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Pastoraalwerk De Rank

(Exodus 15 en Johannes 20,1-18) Met Pasen komen verborgen mogelijkheden aan het licht. Het leven wint het van de dood. Halleluja!
Zondag, 19 April 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat

Kleur: wit

Organist:  Jan de Geus

Koster: Jurrie de Vos

Lezingen: Exodus 15,22-16,27

Voorganger: ds Anne-Mieke van der Plaat

1e collecte:      Comite 4 en 5 mei

2e collecte:      Kerk

Uitgangscollecte: liturgie en eredienst

(Exodus 15,22-16,27) De Israëlieten zijn bevrijd uit Egypte. Maar al snel slaat hun blijdschap om in gemopper en geklaag. Hoe komen we aan eten en drinken? Wie zorgt er nu voor ons? Mozes weet het ook niet. God antwoordt en geeft Zijn volk manna om te eten en water om te drinken.
Zondag, 26 April 2020 09:30 pastor Dineke van Oort op alternatieve manier

Kleur: wit

Organist:  Karel Raadgever    

Koster: Rinus van Weelden    

Lezingen: Exodus 16,28-17,7

1e collecte:      Pastoraal Cafe

2e collecte:      Kerk

Uitgangscollecte: Pastoraal werk de Rank

(Exodus 16,28-17,7) De Israëlieten zijn op weg naar het beloofde land. God heeft hen bevrijd, maar waar is Hij nu? Mozes zegt tegen de mensen dat ze een kruik met manna moeten bewaren, zodat iedereen later kan zien wat God hen doet. Ook komt er water uit de rots waar Mozes met zijn staf tegenaan slaat.
Zondag, 03 Mei 2020 09:30 ds. Anne-Mieke v.d. Plaat op alternatieve manier

Kleur: wit

Organist:  Gert van der Schoor

Koster: Leny Simonse

Lezingen: Exodus 17,8-16

1e collecte:      KIA-noodhulp

2e collecte:      Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk de Rank

(Exodus 17,8-16) Mozes staat op een hoge berg met zijn staf n zijn hand. Zo lang Mozes zijn arm omhoog houdt, winnen de Israëlieten van de Amalekieten. Laat hij zijn armen zakken, dan verliezen ze. Aäron en Chur ondersteunen de armen van Mozes en zo wint Israël!
Zondag, 10 Mei 2020 09:30 ds Anne-Mieke van der Plaat op alternatieve manier

Kleur: wit

Organist:  Jan de Geus

Koster: Martin Kant   

Lezingen: Exodus 19

1e collecte:      Philadelphia

2e collecte:      Kerk

Uitgangscollecte: PKN-Jeugdwerk (JOP)

(Exodus 19) Mozes klimt de berg Sinaï op. Als hij weer beneden komt, vertelt hij wat God gezegd heeft. ‘Als jullie naar mijn stem luisteren, zullen jullie Mijn volk zijn.’ Dat willen de mensen wel! De berg beeft en schudt. Het is mooi en spannend tegelijk. Wat zal God tegen hen zeggen?
Zondag, 17 Mei 2020 09:30 pastor Dineke van Oort op alternatieve manier

Kleur: wit

Organist:  Arie Hoek  

Koster: Piet Overduin 

Lezingen: Exodus 20,1-21

1e collecte:      Kledingbank

2e collecte:      Kerk

Uitgangscollecte: liturgie- eredienst

(Exodus 20,1-21) Op deze zondag staan we met stil bij de tien geboden. In de woestijn geeft God Zijn volk deze tien woorden, als inspiratie voor een goed leven.
Donderdag, 21 Mei 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat op alternatieve manier hemelvaart, ochtendgebed

Kleur: wit

Organist:  Gert van der Schoor

Koster: Herman Verburg        

Lezingen: Exodus 20,22-24

1e collecte:      geen collecte

2e collecte:      Kerk

Uitgangscollecte: geen collecte

(Exodus 20,22-24) Het Exodus verhaal van Mozes’ ontmoetingen met de Eeuwige vertelt dat hij een glimp van Hem zag. Vandaag, Hemelvaartsdag, zet Mozes in Gods naam nog
streep onder het gebod dat het volk geen beeld van God mag maken. Gezien is God door niemand. Gehoord wel. Hij hult zich in zijn spreken.
Zondag, 24 Mei 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat op alternatieve manier

Kleur: wit

Organist:  Karel Raadgever    

Koster: Jurrie de Vos  

Lezingen: Exodus 23,1-17

1e collecte:      KIA- Werelddiaconaat

2e collecte:      Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk de Rank

(Exodus 23,1-17) Nadat God de tien regels heeft verteld, legt Hij aan Mozes de regels precies uit. Het komt hierop eer: wees eerlijk, behulpzaam en gastvrij, neem rust en vier feest. Zo zal het met iedereen goed gaan!
Zondag, 31 Mei 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat op alternatieve manier

Kleur: rood

Organist:  Douwe        Elderhuis

Koster: Martin Kant   

Lezingen: Exodus 24

1e collecte:      KIA-pinksterzending

2e collecte:      Kerk

Uitgangscollecte: liturgie- en eredienst

(Exodus 24) Pinksteren (Gr.: pentekosta = vijftig) heeft relatie met het Joodse Wekenfeest, dat vijftig dagen na de uittocht wordt gevierd en herinnering is aan het geschenk van de Tien Woorden aan Israël. Exodus 24 vertelt in detail over deze grootse gebeurtenis, waarin de
Eeuwige met zijn bevrijdend Woord zich verbindt met zijn volk. De komst van de heilige Geest waarvan Handelingen 2 vertelt, ontleent onmiskenbaar beelden aan dat oude verhaal van Israël.
Zondag, 07 Juni 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat

Kleur: wit

Organist:  Gert van der Schoor

Koster: Leny Simonse

Lezingen: Exodus 34,4-9 en Matteüs 28,16-20

1e collecte:      Ikusasa

2e collecte:      Kerk

Uitgangscollecte: jeugdwerk de Rank

(Matteüs 28,16-20) De zondag na Pinksteren heeft de naam Trinitatis. Bij de doop van een mens wordt de drie-ene Nam van God hardop over de dopeling uitgesproken. Zo heeft Jezus het gewild.
Zondag, 14 Juni 2020 09:30 dhr. Andre Wingelaar uit Huizen

Kleur: groen

Organist:  Karel Raadgever    

Koster: Herman Verburg        

Lezingen: Jesaja 12,1-6 en Matteüs 9,35-10,15

1e collecte:     

2e collecte:      Kerk

Uitgangscollecte: PKN- Collecte Dorpskerken

(Matteüs 9,35-10,15) Aan het eind van Matteüs gaf Jezus de opdracht om ‘alle volken tot zijn leerlingen te maken’. Vandaag horen we hoe dat begon: met de roeping van de twaalf leerlingen en hun zending tot de verloren schapen van Israël.
Zondag, 21 Juni 2020 09:30 Diaken Gerard Vaneker en ds. Anne-Mieke van der Plaat Gezamenlijke viering met de Barbara in de Rank

Kleur: groen

Organist:  Frank Meurders;

mmv Gelegenheidskoor uit de Barbarakerk en De Kerk olv Huub van Woerden

Koster: Rinus van Weelden    

Lezingen: Matteüs 10,16-33

1e collecte:      Buurtgezinnen

Alle dingen hebben een begin en alle dingen hebben ook een einde. Zo ook de vieringen op en aan het water; ook wel de Sluizendienst genoemd. Door omstandigheden zijn deze vieringen niet meer mogelijk. Wat blijft is het gezamenlijk vieren: De Barbara en De Rank samen; dit jaar in onze Rank. Ook is er weer een gelegenheidskoor. Hierover staat meer vermeld, elders in deze SOW.
Zondag, 28 Juni 2020 09:30 ds Anne-Mieke van der Plaat

Kleur: groen

Organist:  Jan de Geus mmv de Cantorij         

Koster: Piet Overduin 

Lezingen: Matteüs 10,34-42

1e collecte:      KIA-Werelddiaconaat

2e collecte:      Kerk

Uitgangscollecte: Pastoraal werk de Rank

(Matteüs 10,34-42) Rond Jezus scheiden zich de geesten: dat moet maar eens in alle duidelijkheid gezegd worden. Niks vrede – het zwaard en tweedracht. Breuk tussen huisgenoten die elkaars vijanden worden: erger kan nauwelijks.
Zondag, 05 Juli 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat

Kleur: groen

Organist:  Arie Hoek  

Koster: Jurrie de Vos  

Lezingen: Jesaja 55,6-13 en Matteüs 13,1-9.18-23

1e collecte:      Heifer

2e collecte:      Kerk

Uitgangscollecte:        ?

(Matteüs 11,25-30) De tijd staat even stil; een schijnwerper valt op dit ene moment. Jezus zegt: ‘Mijn juk is zacht en mijn last is licht’.
Zondag, 05 Juli 2020 09:30 pastor Dineke van Oort

Kleur: groen

Organist:  Jan de Geus

Koster: Wilma op den Dries   

Lezingen:        Zacharia 9,9-12 en Matteüs 11,25-30

1e collecte:      KIA-Diaconaat

2e collecte:      Kerk

Uitgangscollecte:        ?

(Matteüs 11,25-30) De tijd staat even stil; een schijnwerper valt op dit ene moment. Jezus zegt: ‘Mijn juk is zacht en mijn last is licht’.
Zondag, 12 Juli 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat

Kleur: groen

Organist:  Arie Hoek  

Koster: Jurrie de Vos  

Lezingen: Jesaja 55,6-13 en Matteüs 13,1-9.18-23

1e collecte:      Heifer

2e collecte:      Kerk

Uitgangscollecte:        ?

(Matteüs 13,1-9.18-23) Dat machteloze zaad toch. Het valt, en alleen in tekenfilms rolt het zelf nog net even zo ver dat het goed terechtkomt. In werkelijkheid kan het niets veranderen aan zijn lot.
Zondag, 19 Juli 2020 09:30 ds. J. Roding uit Schoonhoven

Kleur: groen

Organist:  Gert van der Schoor

Koster: Herman Verburg        

Lezingen: Jesaja 40,12-25 en Matteüs 13,24-30.36-40

1e collecte:      diaconaat

2e collecte:      Kerk

Uitgangscollecte: ?

(Matteüs 13,24-30.36-43) Het centrale begrip in de zomertijd is ‘oogst’; het gaat in deze periode om het dóórbreken van het Koninkrijk Gods. En dan gaat het ook over menselijk gedrag dat dienstbaar is aan het Koninkrijk.
Zondag, 26 Juli 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat

Kleur: groen

Organist:  Karel Raadgever    

Koster: Leny Simonse

Lezingen: 1 Koningen 3,5-12 en Matteüs 13,44-52

1e collecte:      diaconaat

2e collecte:      Kerk

Uitgangscollecte: ?

(Matteüs 13,44-52) De prediking rond het Koninkrijk van de hemel roept in talrijke beelden op hoe dit Rijk samenhangt met de wereld en tijd waarin de toehoorders van het evangelie leven. Inzicht in dit Koninkrijk vraagt om een luisterbereid hart en onderscheidingsvermogen.

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

Ze worden (meestal) na afloop als video gepubliceerd op ons YouTube kanaal
youtube.png

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG