Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Bij de diensten

De kerkdiensten worden gehouden in Kerkelijk Centrum De Rank, Lupinestraat 11 te Nieuwegein en beginnen op zondag om 9.30 uur.  Voor de dienst kunt u tot 9.20 uur koffie of thee drinken.

Tijdens de morgendiensten bestaat de mogelijkheid om de kinderen tot 4 jaar naar de crèche te brengen. Om hiervan gebruik te maken kunt u het beste contact opnemen met de predikant.

Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er kindernevendienst (behalve tijdens de schoolvakanties).

NB: van de aangegeven lezingen kan worden afgeweken!

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg, tel.: 06-15214670

Kerkdienst luisteren

Kerkdiensten in de Rank kunnen zowel tijdens de dienst als achteraf via de computer worden beluisterd via kerkomroep op internet. Iedere dienst blijft in ieder geval tot 2 weken na datum staan, maar meestal (veel) langer.

Kerkdiensten in De Rank - details

Datum Aanvang Voorganger Bijzonderheden Omschrijving Bij de lezingen
Zondag, 27 Januari 2019 09:30 Mevrouw M.E. Verschoof uit Utrecht Catechesezondag voor onze jongeren van de basisschoolleeftijd

Kleur: groen  

Organist: Rogier van der Wal

Koster: Jurrie de Vos

Lezingen: Ester 3 en Lucas 4,14-21

1e collecte: Leprazondag

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: jeugdwerk

Deze week maken we kennis met Haman, een van de ministers van de koning. Hij heeft gruwelijke plannen om het Joodse volk uit te roeien.
Zondag, 03 Februari 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat HA lopend

Kleur: groen  

Organist: Karel Raadgever

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Ester 4

1e collecte: werelddiaconaat

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: liturgie en eredienst

De oom van Ester, Mordechai, verschijnt voor de koningspoort. Hij is diep in de rouw vanwege het lot dat zijn volk boven het hoofd hangt. Hij vraagt Ester om hulp. Deze zondag vieren wij het Avondmaal.
Zondag, 10 Februari 2019 09:30 pastor Dineke van Oort

Kleur: groen  

Organist: Gert van der Schoor, mmv de cantorij

Koster: Leny Simonse

Lezingen: 5,1-6,11

1e collecte: ‘Voorkom’

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Cateches/educatie

Koning Ahasveros vraagt aan Haman wat je moet doen om iemand eer te bewijzen. Haman denkt dat het over hem gaat en bedenkt de mooiste manieren. Alleen blijkt dat de koning Mordechai bedoelt. En Haman mag het uitvoeren…
Zondag, 17 Februari 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Dienst in de taal van het kind

Kleur: groen   

Organist: Douwe Elderhuis

Koster: Herman Verburg

Lezingen: nog niet bekend

1e collecte: Noodhulp Ethiopie

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Pastoraal werk de Rank

Deze zondag is er weer een viering in de Taal van het Kind. Waar het over zal gaan is nog niet bekend. Wij volgen de thema´s van de Catechesezondagen.
Elke keer is het weer fijn om samen met onze kinderen te vieren!
Zondag, 24 Februari 2019 09:30 ds. R.E. van der Wal uit Houten 50 jaar ambtsjubileum van ds. van der Wal

Kleur: groen  

Organist: Rogier van der Wal

Koster: Martin Kant

Lezingen: Ester 8,3-8; 9,1-10; 20-23

1e collecte: voedselbank Nieuwegein

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Missionair

De wet om de joden uit te roeien, kan niet veranderd worden. Daarom maakt de koning er een wet bij waarin staat dat zij zich wel mogen verdedigen.
Deze zondag gaat ds. Van der Wal voor. Het is 50 jaar geleden dat hij in het ambt werd bevestigd en verbonden werd aan onze gemeente.
Zondag, 03 Maart 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat

Kleur: groen   

Organist: Gert van der Schoor,

Koster: Jurrie de Vos

Lezingen: Jeremia 7,1-15 en Lucas 6,39-49

1e collecte: muziek in de gevangenis N’gein

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: vespergroep Nieuwegein

Jezus spreekt zijn leerlingen toe. Als je oordeelt over een ander zonder kritisch naar jezelf te kijken, lijk je op een blinde die een andere blinde wil begeleiden. Je lijkt dan op iemand die een ander wijst op een splinter, terwijl je zelf een balk in je oog hebt.
Zondag, 10 Maart 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat 1ste zondag van de 40-dagentijd

Kleur: paars

Organist: Douwe Elderhuis

Koster: Wilma op den Dries

Lezingen: Deuteronomium 5,6-21 en Lucas 4,1-13

1e collecte: Kerkinactie: 40-dagentijd

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: jeugdwerk de Rank

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd komen we Jezus tegen in de woestijn. Hij moet kiezen. Gebruikt hij zijn kracht om er zelf beter van te worden en het leven naar zijn hand te zetten? Of kiest hij voor de weg van de Eeuwige?
Zondag, 10 Maart 2019 19:30 Inleider L en E 1ste vesper in de 40-dagentijd

Inl. woord: L en E

Organist: Karel Raadgever

Koster: Piet Overduin

Uitgangscollecte: ZWO-project

Zondag, 17 Maart 2019 09:30 pastor Dineke van Oort 2de zondag van de 40-dagentijd

Kleur: paars   

Organist: Karel Raadgever

Koster: Martin Kant

Lezingen: Exodus 34,27-35 en Lucas 9,28-36

1e collecte: Kerkinactie: 40-dagentijd

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: liturgie en eredienst

Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft… slapen! Als je iets mee wilt krijgen met het wonder, zul je in ieder geval wakker moeten worden.
Zondag, 17 Maart 2019 19:30 Inleider L en E 2de vesper in de 40-dagentijd

Inl. woord: L en E

Organist: Gert van der Schoor

Koster: Herman Verburg

Uitgangscollecte: ZWO-project

Zondag, 24 Maart 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat 3de zondag van de 40-dagentijd; HA lopend; Catechesezondag voor onze jongeren van de basisschoolleeftijd

Kleur: paars   

Organist: Jan de Geus, mmv de Cantorij

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Lucas 13,1-9

1e collecte: Kerkinactie: 40-dagentijd

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: pastoraal werk de Rank

Deze week horen we Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten geeft. Wat moet je met zo’n boom, omhakken? De eigenaar van de vijgenboom vindt van wel. Maar de wijngaardenier overtuigt hem: geef de boom ook dit jaar nog een kans. Heb geduld.
We vieren deze zondag het avondmaal.
Zondag, 24 Maart 2019 19:30 Inleider L en E 3de vesper in de 40-dagentijd

Inl. woord: L en E

Organist: Karel Raadgever, mmv de Cantorij

Koster: Wilma op den Dries

Uitgangscollecte: ZWO-project

Zondag, 31 Maart 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat 4de zondag van de 40-dagentijd;

Kleur: roze  

Organist: Jan de Geus

Koster: Leny Simonse

Lezingen: 2 Kronieken 36,14-23 en Lucas 15,11-32

1e collecte: Telefonische helpdienst

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Missionair

Het is feest als de verloren zoon thuis komt. Iedereen is weer bij elkaar. Een nieuw begin! Maar voor dat het zover is, is nog wel wat nodig. Zolang de oudste zoon moppert, wordt het niks. De vader heeft voorgedaan hoe je kunt vergeven. De vraag is of de oudste zoon dat ook kan.
Zondag, 31 Maart 2019 19:30 Inleider L en E 4de vesper in de 40-dagentijd

Inl. woord: L en E

Organist: Karel Raadgever

Koster: Piet Overduin

Uitgangscollecte: ZWO-project

Zondag, 07 April 2019 09:30 ds. Marieke Sillevis Smit 5de zondag van de 40-dagentijd;

Kleur: paars  

Organist: Karel Raadgever

Koster: Jurrie de Vos

Lezingen: Jesaja 58,7-10 en Lucas 20,9-19

1e collecte: kerkinactie: 40-dagentijd

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: liturgie en eredienst

Vandaag lezen we de gelijkenis waarin de eigenaar van een wijngaard enkele mannen de opdracht geeft op zijn wijngaard te passen en de druiven aan hem te geven. Maar als het zover is, doen de oppassers alsof het hun wijngaard is.
Zondag, 07 April 2019 19:30 Inleider L en E 5de vesper in de 40-dagentijd

Inl. woord: L en E

Organist: Jan de Geus

Koster: Herman Verburg

Uitgangscollecte: ZWO-project

Zondag, 14 Juli 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Themaviering

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG