Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Bij de diensten

De kerkdiensten worden gehouden in Kerkelijk Centrum De Rank, Lupinestraat 11 te Nieuwegein en beginnen op zondag om 9.30 uur.  Voor de dienst kunt u tot 9.20 uur koffie of thee drinken.

Tijdens de morgendiensten bestaat de mogelijkheid om de kinderen tot 4 jaar naar de crèche te brengen. Om hiervan gebruik te maken kunt u het beste contact opnemen met de predikant.

Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er kindernevendienst (behalve tijdens de schoolvakanties).

NB: van de aangegeven lezingen kan worden afgeweken!

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg, tel.: 06-15214670

Kerkdienst luisteren

Kerkdiensten in de Rank kunnen zowel tijdens de dienst als achteraf via de computer worden beluisterd via kerkomroep op internet. Iedere dienst blijft in ieder geval tot 2 weken na datum staan, maar meestal (veel) langer.

Kerkdiensten in De Rank - details

Datum Aanvang Voorganger Bijzonderheden Omschrijving Bij de lezingen
Zondag, 29 Juli 2018 09:30 mevr. R. Kordes geen kindernevendienst

Kleur: groen

Organist: Diana de Rijke

Koster: Martin Kant

Lezingen: Jesaja 63,7-14 en Marcus 6,45-52

1e coll.: eigen diaconaal werk

2e coll.: Kerk

Uitg.coll: pastoraal werk de Rank

Tijdens een storm op het meer komt Jezus over het water naar de leerlingen toe. Hij zegt:´Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.´
Zondag, 05 Augustus 2018 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Dienst van Schrift en Tafel (lopend), geen kindernevendienst

Kleur: groen

Organist: Karel Raadgever

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Marcus 7,1-23

1e coll.: eigen diaconaal werk

2e coll.: Kerk

Uitg.coll: liturgie en eredienst

De Farizeeën en schriftgeleerden weten precies te vertellen wat de leerlingen van Jezus verkeerd doen. Zij eten met onreine handen, alsof eten niet kostbaar en van God gegeven is! Jezus vertelt in dit verhaal dat ´het goede doen´ niet alleen afhangt van uiterlijke gedragingen. Het gaat om wat leeft in je hart en wat je aan anderen laat merken.
Wij mogen vanmorgen brood en wijn ontvangen.
Zondag, 12 Augustus 2018 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat geen kindernevendienst

Kleur: groen

Organist: Bram van Oort

Koster: Jurrie de Vos

Lezingen: 2 Koningen 4,8/18 en Marcus 7,24-30

1e coll.: Kerkinactie - zomerzending

2e coll.: Kerk

Uitg.coll: jeugdwerk de Rank

Een buitenlandse vrouw wil dat Jezus haar dochter bevrijdt van een onreine geest. Jezus antwoordt dat hij het brood van de kinderen niet aan de honden wil geven. Hij is gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar Jezus laat zich door de vrouw overtuigen. Als het koninkrijk een brood is, zijn een paar kruimels voor haar al genoeg.
Zondag, 19 Augustus 2018 09:30 ds. Jochem Stuiver uit Maarssen

Kleur: groen

Organist: Karel Raadgever

Koster: Leny Simonse

Lezingen: jesaja 35,1-10 en Marcus 7,31-37

1e coll.: Europees Forum van Christelijke LHBT groepen - Project Priceless

2e coll.: Kerk

Uitg.coll: pastoraal werk de Rank

Er wordt een man bij Jezus gebracht die doof is en gebrekkig spreekt. ´Effata!´, roept Jezus. ´Wordt geopend!´ Dat verandert alles. De hemel gaat open, voor de man gaat een wereld open. Hij kan weer horen en zijn tong komt los. Jezus zegt tegen de omstanders dat ze het niet verder mogen vertellen, maar dat doen ze toch.
Zondag, 26 Augustus 2018 09:30 ds. E.R.V. Schuddebeurs uit Houten

Kleur: groen

Organist: Karel Raadgever

Koster: Wilma op den Dries

Lezingen: 2 Koningen 4,42-44 en Marcus 8,1-21

1e coll.: eigen diaconaal werk

2e coll.: Kerk

Uitg.coll: liturgie en eredienst

De leerlingen zijn weer bang dat ze te weinig eten meegenomen hebben. Maar Jezus laat opnieuw zien hoe God mensen laat delen in een hemelse overvloed.
Zondag, 02 September 2018 09:30 pastor mevr. N. Rijneveld-Schep uit Lopik

Kleur: groen

Organist: Diana de Rijke

Koster: Jurrie de Vos

Lezingen: Zacharia 8,4-8.20-23 en Marcus 8,22-26

1e coll.: ZWO-project

2e coll.: Kerk

Uitg.coll: missionair werk

Er wordt een blinde man bij Jezus gebracht. Jezus legt zijn handen op zijn ogen en de mankan weer zien – eerst nog vaag, maar dan scherper.
Zondag, 09 September 2018 10:00 ds. Anne-Mieke van der Plaat Startweekend (vanaf 9.30 is er koffie en thee);Crècheleiding aanwezig

Kleur: groen

Organist: Douwe Elderhuis

Koster: Herman Verburg

Lezingen: Leviticus 23,39-43

1e coll.: Oiko krediet

2e coll.: Kerk

Uitg.coll: Jeugdwerk Protestantse Kerk

Startzondag Dit jaar is de startzondag anders dan voorafgaande jaren. Omdat het Anker geen ochtendviering in ons kerkgebouw heeft, hebben wij meer ruimte in de tijd. Vanaf half tien is er gelegenheid in de hal een kop koffie te drinken. Om 10.00 uur is de viering in de kerkzaal. Aansluitend (rond een uur of elf) is er een gezellig samenzijn en hebben we een brunch tot ongeveer 12.30 uur. (zie hiervoor elders in deze SOW)
Dinsdag, 11 September 2018 17:00 Pannenkoekenfeest
Zondag, 16 September 2018 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Dienst van Schrift en Tafel (kring);Catechesezondag voor onze jongeren van de basisschoolleeftijd

Kleur: groen

Organist: Karel Raadgever

Koster: Piet Overduin

Lezingen: Marcus 9,14-29

1e coll.: ZWO-project

2e coll.: Kerk

Uitg.coll: jeugdwerk de Rank

Een jongen is er ernstig aan toe. Zijn vader heeft de leerlingen van Jezus om hulp gevraagd, maar die kunnen hem niet helpen. De ontmoeting met Jezus maakt een ander mens van hem. Deze morgen vieren wij avondmaal in de kring.
Zondag, 23 September 2018 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Vredeszondag, mmv de cantorij

Kleur: groen

Organist: Bram van Oort

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Marcus 9,30-37

1e coll.: Heifer

2e coll.: Kerk

Uitg.coll: Vredesweek

Jezus praat met zijn leerlingen over de weg die voor hem ligt. Beschamend dat de leerlingen het hebben over ´wie is het belangrijkste van ons?´. Jezus zet een kind in het midden.
Wij vieren Vredeszondag. De vredesweek van 15 t/m 23 september heeft als thema ´Generaties voor Vrede!´. De uitleg van het thema luidt: ´Zoals oorlog geen onderscheid maakt naar leeftijd, maar iederéén raakt, zo kunnen alle generaties, jong en oud, zich inzetten voor vrede. ieder op zijn of haar eigen manier, en óók gezamenlijk!´
Zondag, 30 September 2018 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Bevestiging en afscheid nemen van ambtsdragers

Kleur: rood

Organist: Karel Raadgever

Koster: Wilma op den Dries

Lezingen: Marcus 9,38-50

1e coll.: HIP

2e coll.: Kerk

Uitg.coll: pastoraal werk de Rank

Er is iemand die demonen uitdrijft, net als Jezus. Maar hij hoort niet bij de kring van Jezus en zijn leerlingen! Kan dat eigenlijk wel? De leerlingen proberen de man te stoppen. Maar Jezus zegt dat het goed is als iemand in zijn naam goede dingen doet.
Vanmorgen nemen wij afscheid van Johan en Nienke van der Gugten. Twaalf jaar zijn zij ouderling geweest in wijk 1 (Vreeswijk). Wij hopen dat er een opvolger voor hen komt en dat wij hem of haar deze zondag gaan bevestigen.
Zondag, 07 Oktober 2018 09:30 ds. Mevr. M. Kuijper uit Houten

Kleur: groen

Organist: Douwe Elderhuis

Koster: Leny Simonse

Lezingen: Maleachi 2,10-16 en Marcus 10,1-16

1e coll.: Kerkinactie – Kerk en Israel

2e coll.: Kerk

Uitg.coll: liturgie en eredienst

Jezus zegt dat niemand de kinderen tegen moet houden om bij hem te komen: het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.
Zondag, 14 Oktober 2018 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Dienst in de taal van het kind

Kleur: groen

Organist: Diana de Rijke

Koster: Martin Kant

Lezingen: nog niet bekend

1e coll.: Kerkinactie - werelddiaconaat

2e coll.: Kerk

Uitg.coll: jeugdwerk de Rank

Deze zondag is er weer een viering in de Taal van het Kind. Waar het over zal gaan is nog niet bekend. Wij volgen de thema´s van de Catechesezondagen.
Elke keer is het weer fijn om samen met onze kinderen te vieren!
Zondag, 14 Oktober 2018 11:00 Gespreksgroep 25+

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad