Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Bij de diensten

De kerkdiensten worden gehouden in Kerkelijk Centrum De Rank, Lupinestraat 11 te Nieuwegein en beginnen op zondag om 9.30 uur.  Voor de dienst kunt u tot 9.20 uur koffie of thee drinken.

Tijdens de morgendiensten bestaat de mogelijkheid om de kinderen tot 4 jaar naar de crèche te brengen. Om hiervan gebruik te maken kunt u het beste contact opnemen met de predikant.

Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er kindernevendienst (behalve tijdens de schoolvakanties).

NB: van de aangegeven lezingen kan worden afgeweken!

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg, tel.: 06-15214670

Kerkdienst luisteren

Kerkdiensten in de Rank kunnen zowel tijdens de dienst als achteraf via de computer worden beluisterd via kerkomroep op internet. Iedere dienst blijft in ieder geval tot 2 weken na datum staan, maar meestal (veel) langer.

Kerkdiensten in De Rank - details

Datum Aanvang Voorganger Bijzonderheden Omschrijving Bij de lezingen
Zondag, 19 Mei 2019 09:30 pastor Dineke van Oort Catechesezondag

Kleur: wit     

Organist: Jan de Geus

Koster: Jurrie de Vos

Lezingen: Deuteronomium 6,1-9 en Johannes 13,31-35

1e collecte: Philadelphia

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Pastoraal werk de Rank

Petrus en Johannes vragen zich af of het verhaal nog verder gaat na Jezus’ dood en opstanding. En wat voor opdracht heeft Jezus meegegeven.
Zondag, 26 Mei 2019 09:30 ds. Elhorst uit Amsterdam

Kleur: wit     

Organist: Karel Raadgever

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Joël 2,21-27 en Johannes 14,23-29

1e collecte: Pastoraal Café

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk de Rank

De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar en denken terug aan wat hij hun leerde over vrede en over de Geest. Als je de woorden van Jezus verder vertelt, is het verhaal nog lang niet afgelopen!
Donderdag, 30 Mei 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat hemelvaart ochtendgebed

Kleur: wit      

Organist: Jan de Geus

Koster: Piet Overduin

Lezingen: Lucas 24,49-53

Uitgangscollecte: Liturgie en Eredienst

Vandaag lezen we het verhaal van de verschijnng van Jezus aan zijn vrienden en zijn hemelvaart. Jezus zegent zijn vrienden en vriendinnen als hij wordt opgenomen in de hemel en zegt: ‘Je bent niet alleen!’
Zondag, 02 Juni 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat

Kleur: wit     

Organist: Gert van der Schoor

Koster: Herman Verburg

Lezingen: 1 Samuël 12,19b-24 en Johannes 14,15-21

1e collecte: Orhei

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Pastoraal Werk de Rank

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet ook wel ‘wezenzondag’. Jezus’ leerlingen blikken terug en zeggen tegen elkaar: ‘Weet je nog wat hij gezegd heeft’ Hij zou ons nooit alleen achter laten. Hij zou de Geest van de waarheid sturen.’
Zondag, 09 Juni 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Pinksteren, HA (lopend)

Kleur: rood    

Organist: Rogier van der Wal, mmv de cantorij

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Handelingen 2,1-11

1e collecte: Kerkinactie: pinksterzending

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk de Rank

De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar. Kleine vlammetjes blijven hangen boven hun hoofd. Ze zetten ramen en deuren open. Met harde stem praten ze. De mensen kijken op. Iedereen hoort precies wat er wordt gezegd. Ook al komen ze allemaal ergens anders vandaan en spreken ze een andere taal. Wij mogen deze Pinkstermorgen brood en wijn ontvangen.
Zondag, 16 Juni 2019 10:00 ds. Anne-Mieke van der Plaat en pastor Gerard Vraneker Sluizendienst, Dorpsstraat in Vreeswijk

Kleur: rood 

Collecte: Scouting Nieuwegein

Ook dit jaar is er weer een oecumenische viering op en bij het water in Vreeswijk. Dit jaar voor de 17de keer. Het thema is nog niet bekend.
Laten we hopen dat het weer goed is en de viering in de buitenlucht door kan gaan. Anders moeten we uitwijken naar de Barbarakerk. Hebt u zin om in het koor te zingen? Kijk dan hier voor de repetitietijden.
Let op de aanvangstijd: we beginnen om 10.00 uur.
Zondag, 23 Juni 2019 09:30 ds. R. Brouwer uit Bussum

Kleur: groen   

Organist: Jan de Geus

Koster: Leny Simonse

Lezingen: Jesaja 65,1-9 en Lucas 8,26-39

1e collecte: Kerkinactie: werelddiaconaat

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Liturgie en Eredienst

Door welke geest laten wij ons leiden, waar zetten wij onze kaarten op, met wie gaan wij mee? Met Jezus? Of laten wij ons inpakken en kapot maken door het legioen van boze geesten?
Zondag, 30 Juni 2019 09:30 pastor Dineke van Oort

Kleur: groen     

Organist: Karel Raadgever

Koster: Martin Kant

Lezingen: 1 Koningen 19,19-21 en Lucas 9,51-62

1e collecte: Kledingbank

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk de Rank

Vandaag worden we opgeroepen om vooruit te kijken, niet achterom. Maar dat valt nog niet mee, want wij dragen immers altijd ons verleden met ons mee. We hebben een geschiedenis, die ons tekent, met heel wat tegenslagen, teleurstellingen en verliezen die niet zelden als een last aanvoelen.
Zondag, 07 Juli 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Catechese en Overstapdienst

Kleur: groen      

Organist: Rogier van der Wal

Koster: Wilma op den Dries

Lezingen: Lucas 10,1-20

1e collecte: Heifer

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: ?

Jezus stuurt 72 mensen eropuit: Twee aan twee gaan ze vertellen over het koninkrijk. Er begint een nieuwe toekomst! Vandaag hebben onze jongeren catechesezondag. Twee jongeren gaan de overstap maken en nemen afscheid van de catechese en kindernevendienst.
Zondag, 14 Juli 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Themaviering

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG