Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Bij de diensten

De kerkdiensten worden gehouden in Kerkelijk Centrum De Rank, Lupinestraat 11 te Nieuwegein en beginnen op zondag om 9.30 uur.  Voor de dienst kunt u tot 9.20 uur koffie of thee drinken.

Tijdens de morgendiensten bestaat de mogelijkheid om de kinderen tot 4 jaar naar de crèche te brengen. Om hiervan gebruik te maken kunt u het beste contact opnemen met de predikant.

Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er kindernevendienst (behalve tijdens de schoolvakanties).

NB: van de aangegeven lezingen kan worden afgeweken!

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg, tel.: 06-15214670

Kerkdienst luisteren

Kerkdiensten in de Rank kunnen zowel tijdens de dienst als achteraf via de computer worden beluisterd via kerkomroep op internet. Iedere dienst blijft in ieder geval tot 2 weken na datum staan, maar meestal (veel) langer.

Kerkdiensten in De Rank - details

Datum Aanvang Voorganger Bijzonderheden Omschrijving Bij de lezingen
Zondag, 31 Maart 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat 4de zondag van de 40-dagentijd

Kleur: roze  

Organist: Jan de Geus

Koster: Leny Simonse

Lezingen: 2 Kronieken 36,14-23 en Lucas 15,11-32

1e collecte: Telefonische helpdienst

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Missionair

Het is feest als de verloren zoon thuis komt. Iedereen is weer bij elkaar. Een nieuw begin! Maar voor dat het zover is, is nog wel wat nodig. Zolang de oudste zoon moppert, wordt het niks. De vader heeft voorgedaan hoe je kunt vergeven. De vraag is of de oudste zoon dat ook kan.
Zondag, 31 Maart 2019 19:30 Marilene Gathier (inleiding) 4de vesper in de 40-dagentijd - met medewerking van: Claudia Witlam-Kuhnt (zang)

Thema: Om warmte en licht

Kleur: roze

Lezing: Ruth 4: 13-17

Organist: Karel Raadgever

Uitgangscollecte: ZWO project: Hulp voor straatkinderen in Colombia

Koster: Piet Overduin

Om blijheid zijn wij gekomen
blijheid om het feest dat komt
blijheid met mensen om ons heen.

Naomi is door een diep dal gegaan. Alles en iedereen is zij kwijtgeraakt. In al dat donker zijn er ook mensen bij haar gebleven, is God bij haar gebleven. Ruth heeft een zoon gebaard. De buurvrouwen van Naomi komen dit feest vieren en zeggen Naomi levensvreugde toe.
Zondag, 07 April 2019 09:30 ds. Marieke Sillevis Smit 5de zondag van de 40-dagentijd

Kleur: paars  

Organist: Karel Raadgever

Koster: Jurrie de Vos

Lezingen: Jesaja 58,7-10 en Lucas 20,9-19

1e collecte: kerkinactie: 40-dagentijd

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: liturgie en eredienst

Vandaag lezen we de gelijkenis waarin de eigenaar van een wijngaard enkele mannen de opdracht geeft op zijn wijngaard te passen en de druiven aan hem te geven. Maar als het zover is, doen de oppassers alsof het hun wijngaard is.
Zondag, 07 April 2019 19:30 Pauline Cornelisse (inleiding) 5de vesper in de 40-dagentijd - met medewerking van: de cantorij

Thema: Om warmte en licht

Kleur: paars

Lezing: Genesis 21: 14-20

Organist: Jan de Geus

Uitgangscollecte: ZWO project: Hulp voor straatkinderen in Colombia

Koster: Herman Verburg

Om troost zijn wij gekomen
troost als het feest maar niet komt
troost om gemis.

Hagar en Ismaël zijn door Abraham de woestijn ingestuurd. Had Hagar een andere toekomst voorzien voor haar zoon? Voor harzelf? We lezen 'God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig opgroeide'.
Zondag, 14 April 2019 19:30 Riet Kordes (inleiding) 6de vesper in de 40-dagentijd - met medewerking van: Jan de Geus (orgel)

Thema: Om warmte en licht

Kleur: paars

Lezing: Genesis 12:1-3

Organist: Jan de Geus

Uitgangscollecte: ZWO project: Hulp voor straatkinderen in Colombia

Koster: Leny Simonse

Om licht zijn wij gekomen
lieve God
met het licht van uw ogen
zegen ons.

Ons levenspad gaat steeds verder. Het is een weg van opstaan en verdergaan, van wegtrekken... Of moeten we blijven? Welke weg moeten wij gaan? Wat betekent het dat wij 'als gezegende' onze weg gaan?
Zondag, 14 Juli 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Themaviering

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG