Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Bij de diensten

De kerkdiensten worden gehouden in Kerkelijk Centrum De Rank, Lupinestraat 11 te Nieuwegein en beginnen op zondag om 9.30 uur, de kerk is open vanaf 9.15 uur. Het is noodzakelijk om vooraf aan te melden met naam, telefoonnummer (bij voorkeur 06) en aantal personen. Graag uiterlijk vrijdag om 18.00 uur voor de viering van de zondag daarop, per mail of per telefoon bij 06 42 57 57 58.

Er is geen koffiedrinken voor of na de dienst, er is geen creche en geen kindernevendienst.

NB: van de aangegeven lezingen kan worden afgeweken!

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg, tel.: 06-15214670

Kerkdienst kijken of luisteren

De diensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
kerkomroep.png

en te zien op ons YouTube kanaal
youtube.png

Kerkdiensten in De Rank - details

Datum Aanvang Voorganger Bijzonderheden Omschrijving Bij de lezingen
Zondag, 20 September 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Vredeszondag

Kleur: groen

Organist: Jan de Geus

Koster: Rinus van Weelden

Lezing: Daniël 1,1-21

1e collecte: KIA -Zending

2e collecte: Kerk

3e collecte: PKN - Vredesweek

(Daniël 1,1-21) Daniël en drie andere jongemannen uit Juda gaan naar het hof van koning Nebukadnessar van Babylonië. Ze komen in dienst van de koning, maar weigeren wijn te drinken en van de koninklijke tafel te eten. De vier jongens blijken wijzer dan de magiërs van Babylonië.
Zondag, 27 September 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Bevestiging Ambtsdragers

Kleur: rood

Organist: Douwe Elderhuis

Koster: Wilma op den Dries

Lezing: Daniël 2,1-2a.26-49

1e collecte: Pastoraal Café

2e collecte: Kerk

3e collecte: Ondersteuning activiteiten 'Weer naar De Rank'

(Daniël 2,1-2a.26-49) Koning Nebukadnessar heeft een droom. Hij wil dat de wijzen zijn droom uitleggen, maar zegt niet wat hij gedroomd heeft. Dat moeten zij hem vertellen. Niemand is daartoe in staat, behalve Daniël. Hij vertelt dat de koning gedroomd heeft over een groot beeld dat verpulvert en hij legt uit wat dat betekent. Vandaag nemen we afscheid van enkele ambtsdragers en contactpersonen.
Gelukkig gaan we ook 2 ambtsdragers bevestigen.
Woensdag, 30 September 2020 17:00 Verhaal met beleving voor de jeugd

Iedere laatste woensdagmiddag van de maand zijn de kinderen (basisschoolleeftijd) om 17.00 uur in de kerkzaal van de Rank welkom om bij het vertellen van het "verhaal met beleving" aanwezig te zijn.

We doen het in de kerkzaal zodat het verhaal ook via de kerkomroep uitgezonden kan worden.

Zondag, 04 Oktober 2020 09:30 ds. mevr. M. Kuiper uit Houten

Kleur: groen

Organist: Gert van der Schoor

Koster: Piet Overduin

Lezingen: Daniël 6,1-29

1e collecte: kerstpakkettenactie

2e collecte: Kerk

3e collecte: PKN – Kerk en Israël

(Daniël 6,1-29) In Babylon wordt een wet van kracht die bepaalt dat niemand een vraag mag stellen aan een god of een mens, behalve aan de koning. Daniël houdt zich daar niet aan. Hij bidt tot God, zoals zijn gewoonte is. Hij wordt in de leeuwenkuil gegooid en overleeft het.
Zondag, 11 Oktober 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat dienst in de taal van het kind

Kleur: groen

Organist: Douwe Elderhuis

Koster: Martin Kant

Lezingen: nog niet bekend

1e collecte: stichting bootvluchteling

2e collecte: Kerk

3e collecte: Ondersteuning activiteiten 'Weer naar De Rank'

Woensdag, 28 Oktober 2020 17:00 Verhaal met beleving voor de jeugd

Iedere laatste woensdagmiddag van de maand zijn de kinderen (basisschoolleeftijd) om 17.00 uur in de kerkzaal van de Rank welkom om bij het vertellen van het "verhaal met beleving" aanwezig te zijn.

We doen het in de kerkzaal zodat het verhaal ook via de kerkomroep uitgezonden kan worden.

Woensdag, 25 November 2020 17:00 Verhaal met beleving voor de jeugd

Iedere laatste woensdagmiddag van de maand zijn de kinderen (basisschoolleeftijd) om 17.00 uur in de kerkzaal van de Rank welkom om bij het vertellen van het "verhaal met beleving" aanwezig te zijn.

We doen het in de kerkzaal zodat het verhaal ook via de kerkomroep uitgezonden kan worden.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG