Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Bij de diensten

De kerkdiensten worden gehouden in Kerkelijk Centrum De Rank, Lupinestraat 11 te Nieuwegein en beginnen op zondag om 9.30 uur.  Voor de dienst kunt u tot 9.20 uur koffie of thee drinken.

Tijdens de morgendiensten bestaat de mogelijkheid om de kinderen tot 4 jaar naar de crèche te brengen. Om hiervan gebruik te maken kunt u het beste contact opnemen met de predikant.

Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er kindernevendienst (behalve tijdens de schoolvakanties).

NB: van de aangegeven lezingen kan worden afgeweken!

Vervoer

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst of voor een activiteit? Neem dan contact op met

Meindert van Steeg, tel.: 06-15214670

Kerkdienst luisteren

Kerkdiensten in de Rank kunnen zowel tijdens de dienst als achteraf via de computer worden beluisterd via kerkomroep op internet. Iedere dienst blijft in ieder geval tot 2 weken na datum staan, maar meestal (veel) langer.

Kerkdiensten in De Rank - details

Datum Aanvang Voorganger Bijzonderheden Omschrijving Bij de lezingen
Zondag, 24 November 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat en pastor Dineke van Oort gedachtenisdienst

Kleur: wit

Organist: Diana de Rijk, mmv de cantorij

Koster: Wilma op den Dries

Lezingen: Maleachi 3,19-24

1e collecte: Stichting vrienden Hospice

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: PKN: pastoraat

(Maleachi 3,19-24) Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vandaag lezen we het allerlaatste stuk van het Oude Testament. Over de dag die komt waarop alles wat voorbij moet gaan, voorbij is.
Deze zondag gedenken wij onze doden – zij van wie wij afscheid hebben moeten nemen het afgelopen jaar. Wij noemen hun namen voor Gods aangezicht en wij gedenken hen in stilte, met het aansteken van een lichtje… al die geliefde mensen die wij moeten missen, nog maar kort of al een lange tijd. Wij dragen ze mee in ons hart. Ook vieren wij avondmaal – in verbondenheid met hen.
Zondag, 01 December 2019 09:30 ds. Joep Roding uit Schoonhoven 1ste advent

Kleur: paars

Organist: Arie Hoek

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Micha 2 en Matteüs 24,32-44

1e collecte: Rudolph Stichting

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Liturgie en Eredienst

(Micha 2) Micha gaat naar Jeruzalem om het woord van God te verkondigen. ‘Het is donker in de stad,’ zegt hij. ‘Maar het kan weer licht worden.’ Dat is een hoopvol bericht. Maar wie maakt het licht? Je zult zelf iets moeten doen om het licht te maken.
Zondag, 01 December 2019 19:30 Anne-Mieke van der Plaat (inleiding) Eerste vesper van advent

Thema: Er is een Woord gesproken

Kleur: paars

Lezing: Genesis 1,1-5

Organist: Arie Hoek

Uitgangscollecte: ZWO project

Koster: Piet Overduin

Woord en daad horen in de bijbel bij elkaar. Dabar = woord én daad. Spreken is niet vrijblijvend, woorden brengen altijd beweging teweeg. Van het goddelijke woord gaat een kracht uit – het ís kracht! Het zet in beweging, het schept een nieuw bestaan voorbij dood en chaos.
Zondag, 08 December 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat 2de advent

Kleur: paars

Organist: Diana de Rijk

Koster: Jurrie de Vos

Lezingen: Micha 4,1-8

1e collecte: International Justice Mission (IJM)

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Pastoraalwerk de Rank

(Micha 4,1-8) De profeet Micha voorspelt een stralende dag. Op die dag komen alle mensen samen n de stad van de Heer. Ze zijn vergeten wat oorlog is, hun wapens hebben ze veranderd in gereedschap. En ze zitten ‘in de schaduw’: de plek waar je rustig geniet van een mooie dag.
Zondag, 08 December 2019 19:30 Marilene Gathier (inleiding) Tweede vesper van advent

Thema: Er is een Woord gesproken

Kleur: paars

Lezing: Genesis 28,12-15

Organist: Rogier van der Wal

Uitgangscollecte: ZWO project

Koster: Jurrie de Vos

Gods woorden (zelfs in de context van het oordeel en bestraffing) zijn gericht op heling van mens en schepping.
Het Woord van God voert mensen op een nieuwe weg, het wijst mensen de richting voor hun leven.
Zondag, 15 December 2019 09:30 ds. M. Kuijper uit Houten 3de advent

Kleur: roze

Organist: Diana de Rijk

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Micha 6,1-8 en Matteüs 11,2-11

1e collecte: Stichting Epafras

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk de Rank

(Micha 6,1-8) Als de profeet Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk, reageren de mensen met: ‘Misschien moeten we offers brengen om het goed te maken.’ Maar dat is net wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar om een andere houding: Doe recht en ga de weg van God.
Zondag, 15 December 2019 19:30 Jenni Schuldink (inleiding) Derde vesper van advent

Thema: Er is een Woord gesproken

Kleur: roze

Lezing: Deuteronomium 30,15-20

Organist: Jan de Geus

Met medewerking van: Puur Zang zang

Uitgangscollecte: ZWO project

Koster: Herman Verburg

Gods woorden dienen voor de mens als leidraad voor zijn doen en laten.
Gods woorden zijn leefregel, onderwijzing, gebod.
Altijd gericht op LEVEN.
Leven is ‘waar de tien woorden’ gestalte krijgen – waar worden gemaakt.
Durven wij op te staan uit ons ‘doodsbestaan’? Durven wij de weg ten leven in te gaan? Durven wij op weg te gaan?!
Zondag, 22 December 2019 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat 4de advent, HA (lopend)

Kleur: paars

Organist: Gert van der Schoor

Koster: Martin Kant

Lezingen: Micha 7,1-7.18-20

1e collecte: Stichting Bootvluchteling

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Liturgie en Eredienst

(Micha 7,1-7.18-20) Bij de late (tweede) oogst gaat de plukker door de bijna leeggeplukte wijngaard om te kijken wat er nog te halen valt, wat de eerste ronde nog niet rijp was of vergeten. Zo voelt de profeet Micha zich in Jeruzalem. Het lijkt alsof de stad kaalgeplukt is. Toch wordt een hoopvol visioen geschetst: er zal een nieuw begin komen.
Wij mogen brood en wijn ontvangen.
Zondag, 22 December 2019 19:30 Ineke Lautenbach (inleiding) Vierde vesper van advent

Thema: Er is een Woord gesproken

Kleur: paars

Lezing: Johannes 1,1-5 en 14

Organist: Douwe Elderhuis

Met medewerking van: Melvin van Zanten, dwarsfluit

Uitgangscollecte: ZWO project

Koster: Wilma op den Dries

Deze poëtische taal roept het beeld op van het scheppingsgedicht.
Wat God toen voor ogen stond wordt hier opnieuw verwoord.
Al die woorden ten leven en al dat licht – ja God zelf – is onder ons komen wonen in een mens.
Die mens – Jezus – ís het Woord.
Licht in de duisternis – leven in de dood…
Dinsdag, 24 December 2019 18:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat kinderkerstfeest

Kleur: wit

Organist: Arie Hoek

Koster: Piet Overduin

Lezingen: Kerstverhaal

Collecte: KIA – Kinderen in de Knel

kerstavond - kinderkerstfeest
Op kerstavond vieren we met elkaar het kinderkerstfeest.
Het thema van dit kerstfeest blijft nog even een verrassing.
We gaan met elkaar zingen, muziek maken, luisteren en vooral Kerst vieren.
En ja, onze kinderen gaan weer een mooi kerstconcert geven
Wil je hier heel graag bij zijn? Kom dan om 18.30 naar de Rank en neem gerust je ouders, opa, oma, vrienden en vriendinnen mee.
Na afloop is er weer chocolademelk.
Dinsdag, 24 December 2019 22:00 ds. Anne-Mieke van der Plaat kerstnachtdienst

Kleur: wit

Organist: Jan de Geus

Koster: Jurrie de Vos

Lezingen: Lucas 2,1-20

Collecte: Kerk en armoede

(Lucas 2,1-20) Laat in de avond vieren we de geboorte van het Kind van Betlehem.
Na afloop is er glühwein en krentenbrood.
Woensdag, 25 December 2019 09:30 pastor Dineke van Oort Kerst

Kleur: wit

Organist: Gert van der Schoor, mmv de cantorij

Koster: Rinus van Weelden

Lezingen: Jesaja 52,7-10 en Johannes 1,1-14

1e collecte: Villa Vrede

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Pastoraalwerk de Rank

(Johannes 1,1-14) Met Kerst vieren we de geboorte van het Kind. Van Lucas kennen we het verhaal van de herders. Matteüs vertelt ons van de Wijzen. Johannes doet het op zijn manier. In het begin was het Woord… en het Woord is vlees geworden…
Zondag, 29 December 2019 09:30 ds. J.L. Drogendijk uit Houten

Kleur: wit

Organist: Karel Raadgever

Koster: Leny Simonse

Lezingen: Jesaja 61,10-62,3 en Lucas 2,33-40

1e collecte: Lokale Noodhulp

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk de Rank

(Lucas 2,33-40) Vandaag horen we het bijzondere verhaal van Hanna, de oude vrouw die naar Jozef en Maria toekomt bij de tempel. Vele jaren heeft ze God gediend met vasten en bidden. Hij is het licht in haar oude ogen. En nu zien die oude ogen dit kind: het licht van de wereld.
Dinsdag, 31 December 2019 19:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat oudejaarsdienst

Kleur: wit

Organist: Jan de Geus

Koster: Herman Verburg

Lezingen: Prediker 9,7-12

Uitgangscollecte: Eindejaarscollecte

(Prediker 9,7-12) We sluiten het jaar af met overdenkingen van Prediker.
Zondag, 05 Januari 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Nieuwjaarsontmoeting, HA(lopend) Bevestiging en afscheid ambtdragers

Kleur: wit

Organist: ?

Koster: Wilma op den Dries

Lezingen: Matteüs 2,1-12

1e collecte: Lokale noodhulp

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Pastoraal werk de rank

(Matteüs 2,1-12) Deze zondag horen we dat wijzen uit het oosten het licht zien. Ze zien een ster opgaan en ze weten: er is een bijzonder mens geboren. Iemand die het waard is dat wij hem eer bewijzen. Koning Herodes wil er alles van weten. Hij kan alleen maar denken aan wat hem bedreigt.
We vieren met elkaar het avondmaal en we mogen elkaar heil en zegen wensen voor het nieuwe jaar. Ook nemen wij afscheid van enkele mensen en verwelkomen wij mensen.
Zondag, 12 Januari 2020 09:30 ds. PMW van der Schans uit IJsselstein

Kleur: wit

Organist: ?

Koster: Martin Kant

Lezingen: Jesaja 42,1-7 en Matteüs 3,13-17

1e collecte: ICS (structurele ontwikkelingssamenwerking met Boeren in oost Afrika)

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: Jeugdwerk de Rank

(Matteüs 3,13-17) Jezus vraagt gedoopt te worden. Johannes de Doper vindt dat de rollen omgedraaid zouden moeten worden.
Zondag, 19 Januari 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat en pastor Gerard Vraneker gebed voor de eenheid, Oecumenische viering

Kleur: rood

Organist: ?

Koster: Piet Overduin

Lezingen: Handelingen 27,18-28,10 Marcus 16,14-20

1e collecte: buurtgezinnen

2e collecte: Kerk

Uitgangscollecte: PKN Missionair

(Handelingen 27,18-28,10) De Week van Gebed voor de eenheid van de christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. De gebedsweek wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.
Deze zondag aan het begin van de Week van Gebed willen wij samen met de Barbaragemeenschap vieren. We maken gebruik van materiaal dat is aangereikt door een groep christenen op Malta. Het thema van dit jaar is: Buitengewoon. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt. ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’.
Zondag, 16 Februari 2020 09:30 ds. Anne-Mieke van der Plaat Dienst in de taal van het kind

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG