Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Kerkdiensten

De ochtenddiensten in de Rank zijn te beluisteren via de kerkomroep
Naar de kerkonroep

en te zien op ons YouTube kanaal
Naar ons YouTube kanaal

Vieren

De zondagse dienst begint om 9.30 uur. De diensten zijn ook digitaal te volgen, zie onze home pagina voor de links.

Stuk in de hal

LICHT staat centraal in de vijf liturgische schikkingen tot en met Kerst . Ze vormen een serie die de ruimte laat voor verbeelding van de kijker en
zullen inspireren.

Los van de schikkingen in de kerkzaal staat ook een prachtig stuk in de hal.

Lees meer...

Liturgische schikking met kaarsen

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij in de dienst onze overledenen. Wij noemen de namen van onze gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hun namen staan geschreven op een witte steen, die de familie na afloop van de dienst mag meenemen. Tijdens de dienst hebben de stenen een plaats in de liturgische schikking, die verbonden is met het doopvont. Tijdens de dienst steken we kaarsen aan zodat onze geliefden mogen baden in het Licht van de Eeuwige.

Lees meer...

Liturgische schikking oogstdienst 2021

Op zondag 7 november vierden we de oogstdienst. Wij brachten- symbolisch - de opbrengst van het land naar de kerk. Het werd daarna weer uitgedeeld aan de mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit alles deden we om onze dankbaarheid te tonen voor alle goede gaven van het afgelopen jaar.

Lees meer...

Afscheid Anne-Mieke: op weg gaan 1.jpg

Op 30 mei 2021 nam Anne-Mieke van der Plaat na ruim 20 jaar afscheid als predikant van de Rank. Voor deze afsscheidsviering hebben Ellona en Janny een prachtige liturgische schikking gemaakt.

Lees meer...

Fragment van de paaskaars

In de viering van Stille Zaterdag wordt in het donker de nieuwe Paaskaars ontstoken. We geven het Licht van Christus aan elkaar door.

Lees meer...

Cirkel van licht

Verbondenheid met Christus vraagt om verbondenheid met anderen. Dorotheüs van Gaza, een monnik uit Palestina in de zesde eeuw, verwoordde dit als volgt:

Lees meer...

In de vergadering van 27 november 2018 heeft de kerkenraad zich gebogen over de opmerkingen die gemaakt werden op de gemeenteavond van 9 oktober. De aanwezige gemeenteleden gaven hun ervaring met de viering van het Avondmaal zoals we dat in de Rank vieren: afwisselend een viering in de kring en lopend met in alle vieringen de mogelijkheid tot indopen en tot drinken. In de kringviering worden brood en wijn doorgegeven.

Lees meer...

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG
ANBI-gegevens de Rank
ANBI-gegevens Diaconie