Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Wie zijn wij

De Rank, lid van de Protestantse Kerk in Nederland, wil een open, gastvrije geloofsgemeenschap zijn die ruimte biedt voor ontmoeting, waar mensen omzien naar elkaar en naar de wereld waarin wij leven. Vanuit die gedachte nodigen wij u van harte uit om onze kerkdiensten te bezoeken of deel te nemen aan onze activiteiten.

De Liefde van Christus beweegt ons tot verzoening en verbondenheid.

Dat was het thema van de 11de Assemblee, waar vertegenwoordigers van 352 kerken uit de hele wereld bijeen kwamen. Samen representeren ze meer dan een half miljard christenen. De Assemblee vindt in principe eens per zeven jaar plaats.

Wij, Jenni Schuldink en Ineke Lautenbach, waren er enkele dagen bij.

Lees meer...

Gesprekken over het beleidsplan

De periode van september 2021 tot maart 2022 stond in het teken van het opstellen van het nieuwe beleidsplan en een profielschets voor een nieuw te beroepen predikant. In dat kader waren er naast een tweetal kerkenraads-vergaderingen ook twee gemeente-avonden. Inmiddels heeft de kerkenraad in de vergadering van 16 maart deze documenten goedgekeurd. Het beleidsplan kunt u hier downloaden.

Lees meer...

Anne-Mieke van der Plaat

Wat was het een mooi afscheid! Na ruim 20 jaar nam Anne-Mieke van der Plaat afscheid van de Rank. Op deze pagina een verzameling foto's.

Lees meer...

Bij een verhuizing buiten de grenzen van De Rank wordt u automatisch uitgeschreven uit De Rank en ingeschreven bij een kerkelijke gemeente waar u komt te wonen. Dat gebeurt buiten uw wil om. Maar wat als u lid van De Rank wilt blijven? Kan dat?

Lees meer...

Regenboogvlag

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er veel commotie is rond de z.g. Nashville verklaring.

Veel kerken en burgerlijke gemeenten hebben de regenboogvlag laten wapperen om duidelijk te maken dat zij niet mee willen doen aan het opdelen van mensen in hokjes.

Zondag 13 januari zal ook bij de Rank de regenboogvlag wapperen om te laten zien waar we als Rankgemeente voor staan.

Lees meer...

Kerkenraad

Voor een gesprek kunt u altijd contact opnemen met één van de mensen van het pastoraal team of de predikant. Ook bij ziekte, problemen of vragen kunt u ons bellen. Omdat het ziekenhuis geen gegevens aan ons doorgeeft, horen we het graag als een gemeentelid is opgenomen.

Voorganger Ds. Ole van Dongen ambulant predikant contact
06 2476 0818
Ouderlingen Thilly Stam pastoraat 030 606 76 21
  Anneke van Munster pastoraat 030 606 26 97
College van kerkrentmeesters Jurrie de Vos voorzitter contact
  Wim Sanderse voorzitter kerkenraad contact
  Kees Gravesteijn penningmeester contact
College van diakenen vacature voorzitter  
  Bertha de Bree scriba

secretariaat diaconie
contact scriba
06 4080 9737
contact diaconie
  Johan Lentz penningmeester contact
  Ida Vissers    
  Janny Suurmond    
  Herman Verburg ZWO  
  Chris Oorburg administratie  

Andere contactgegevens

Verhuur/agenda De Rank Regina ter Stege Contact
Contact voor uitvaartondernemers Herman Verburg 06 10 631 932
Contact via mail
Ledenadministratie Ria Duijveman Contact
Nieuwsbrief 
verschijnt eens per week
berichten doorgeven
deadline vrijdag 17:00 uur
via de mail
Nieuwsbrief digitaal Aanmelden/opzeggen via deze link
Samen op Weg
Informatieblad van De Rank
Aanmelden/opzeggen papieren editie
(12 euro per jaar binnen Nieuwegein)
bij de redactie
Samen op Weg digitaal Aanmelden/opzeggen via deze link
Website webreactie Wicher Wycherson en
Ineke Lautenbach
Contact via de mail

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG
ANBI-gegevens de Rank
ANBI-gegevens Diaconie