Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Organisatie

NB: de reactieperiode is inmiddels verlopen.

Protestantse gemeente De Rank in Nieuwegein-Zuid is op zoek naar een predikant (m/v) voor 32 uur, 0.8 fte.

Wij zoeken voor onze pluriforme gemeente, waar iedereen welkom is, een gepassioneerd predikant. Een predikant die ons geloof kan voeden en inspireren vanuit Gods woord, die oude Bijbelverhalen verstaanbaar maakt in onze hedendaagse tijd en die samen met de gemeente vorm geeft aan de eredienst, met aandacht voor vernieuwing en traditie. Bent u de predikant die ons daarin wil ondersteunen en ook in pastoraat, vorming en toerusting?

Lees meer...

Laatste update: 16 maart 2022

Vanaf 15 maart zijn de landelijke coronaregels aangepast. Voor de Rank betekent dat het volgende:

  • Alle verplichte maatregelen zijn afgeschaft
  • De bedoeling is dat men met elkaar rekening houdt en afstand bewaart als de ander dat wil.
  • De basisregels worden nog steeds geadviseerd, maar zijn niet meer verplicht.

Lees meer...

Video installatie

In maart 2020 zijn we begonnen met het digitaal opnemen en uitzenden van onze kerkdiensten. In eerste instantie met geleende apparatuur van diverse gemeenteleden. Daarna hebben we een plan van eisen opgesteld voor de aanschaf van definitieve video- en geluidsapparatuur waarmee we de diensten live kunnen uitzenden. Omdat het om een behoorlijke investering gaat hebben we contact gezocht met de Ankergemeente om de kosten en de apparatuur te kunnen delen. Dit is gelukt. We hebben een aantal offertes opgevraagd en daar is uiteindelijk de firma Schaapsound uit gekomen. De Rank doet de investering en het Anker betaalt mee aan de jaarlijkse afschrijving van de apparatuur. De apparatuur is dus in eigendom bij de Rank en wij zijn verantwoordelijk voor het contact met Schaapsound.

Lees meer...

Zonder dat u het gemerkt heeft is er al weer heel veel werk verzet om actie Kerkbalans tot een succes te maken. Het maken van teksten, het verzorgen van drukwerk op naam, het vragen en coördineren van lopers. En toen kwam de lockdown.... en moest er vergaderd worden hoe dit veilig te regelen.

Lees meer...

Wat vinden de gemeenteleden  tussen de 30 en 55 jaar van onze Rank?

De afgelopen maanden heeft de kerkenraad gesproken en gediscussieerd over deze groep gemeenteleden. Op de gemeenteavond in maart is hierover met u van gedachten gewisseld. In de kerkenraad kwamen veel vragen op: Kennen wij hen? Wie voelt zich betrokken bij onze gemeente? Wat zijn hun gedachten en wensen met betrekking tot onze gemeente?

Allemaal vragen die nog niet zijn beantwoord. Natuurlijk kennen wij veel mensen die met regelmaat in de diensten zijn, maar er is ook een groot aantal mensen die niet zichtbaar zijn.

Lees meer...

Zaterdag 7 september 2019 was een stevige start voor het nieuwe seizoen. Met een grote opkomst van gemeenteleden! In de gehouden workshops was het goed om met twee onderwerpen bezig te zijn namelijk: ‘Pastoraat 2.0’ en ’Leven in een krimpende kerk’, met als uitgangswoorden: ’willen jullie ook niet weggaan?’

Lees meer...

De Rank maakt gebruik van diverse bankrekeningen. Hier vindt u een overzicht.

Vaste vrijwillige bijdragen, giften

DoelBankrekeningTen name van
Vaste vrijwillige bijdragen, giften NL19 RABO 0373 7185 00 Protestantse gemeente De Rank te Nieuwegein-Zuid
Overige betalingen NL03 RABO 0373 7184 97 Protestantse gemeente De Rank te Nieuwegein-Zuid
Diaconie NL54 INGB 0003 8823 46 Diaconie Protestantse gemeente De Rank te Nieuwegein-Zuid
Collectebonnen NL86 INGB 0005 2680 94 Kerkelijk centrum De Rank Collecterekening
Beheerscommissie NL31 INGB 0003 5527 66 Beheerscommissie kerkelijk centrum De Rank
ZWO (Zending, Werelddiaconie en Ontwikkelingssamenwerking) NL64 INGB 0001 6335 12 Zendingscommissie Rankgemeente, Nieuwegein-Zuid
Cantorij NL66 INGB 0006 0291 28 Cantorij De Rank

U kunt collectebonnen bestellen bij:

A. Bleijenberg,
Prinsessenweg 111
3433 AD NIEUWEGEIN
Tel.: 030 - 606 37 69

We hebben diverse vellen:

  € 0,75 (blauw, per vel van 50 stuks wordt € 37,50)
  € 1,25 (wit, per vel van 35 stuks wordt € 43,75)
  € 1,75 (rood, per vel van 30 stuks wordt € 52,50)

Maak het bedrag over naar

bankrekening NL86 INGB 0005 2680 94
t.n.v. Kerkelijk centrum De Rank kollekterekening
onder vermelding van de kleur.

U krijgt ze dan op korte termijn in uw brievenbus!

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG
ANBI-gegevens de Rank
ANBI-gegevens Diaconie