Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Organisatie

BELANGRIJK BERICHT: GEMEENTE-AVOND op donderdag 12 maart, 20.00 uur in de Rank

Op 12 maart is er een gemeente-avond gepland. We willen op deze avond een vervolg geven aan het gesprek over de toekomst van de Rank wat we op de gemeente-avond in October 2019 begonnen. Binnenkort moeten door de kerkenraad besluiten genomen worden op weg naar de toekomst, en de kerkenraad wil graag van de Rankleden horen hoe zij naar die toekomst kijken en welke keuzes er gemaakt moeten worden.

Lees meer...

Zaterdag 7 september 2019 was een stevige start voor het nieuwe seizoen. Met een grote opkomst van gemeenteleden! In de gehouden workshops was het goed om met twee onderwerpen bezig te zijn namelijk: ‘Pastoraat 2.0’ en ’Leven in een krimpende kerk’, met als uitgangswoorden: ’willen jullie ook niet weggaan?’

Lees meer...

Beheer De Rank

Herman Driezen
Tel.: 030 - 606 42 88 (gebouw De Rank)
Contact

Verhuur/agenda De Rank

Wilma op den Dries
Tel.: 06 12391849
Contact

Ledenadministratie

H. van Rooijen
Tel.: 030 - 606 05 31
Contact

Samen op Weg

Samen op Weg is vanaf 1979 het informatieblad voor 'De Rank' en verschijnt vier keer per jaar.
Oplage: ongeveer 600 stuks.

Centraal redactieadres:
Ria Duijveman, tel.: 030 - 606 05 69
Contact met de redactie

Samen op Weg kost twaalf euro per jaar, als men in Nieuwegein woont.
Bankrekening NL31 INGB 000 3552 766

Aanmelden/opzeggen: Dhr. A. van Kooten, tel.: 030 - 606 06 21

Website

Contact met de webredactie

Nieuwsbrief en andere digitale communicatie

Blijf op de hoogte en meldt u aan

 

De Rank maakt gebruik van diverse bankrekeningen. Hier vindt u een overzicht.

Vaste vrijwillige bijdragen, giften

DoelBankrekeningTen name van
Vaste vrijwillige bijdragen, giften NL19 RABO 0373 7185 00 Protestantse gemeente De Rank te Nieuwegein-Zuid
Overige betalingen NL03 RABO 0373 7184 97 Protestantse gemeente De Rank te Nieuwegein-Zuid
Diaconie NL54 INGB 0003 8823 46 Diaconie Protestantse gemeente De Rank te Nieuwegein-Zuid
Collectebonnen NL86 INGB 0005 2680 94 Kerkelijk centrum De Rank Collecterekening
Beheerscommissie NL31 INGB 0003 5527 66 Beheerscommissie kerkelijk centrum De Rank
ZWO (Zending, Werelddiaconie en Ontwikkelingssamenwerking) NL64 INGB 0001 6335 12 Zendingscommissie Rankgemeente, Nieuwegein-Zuid
Cantorij NL66 INGB 0006 0291 28 Cantorij De Rank
Poster vacaturebank

In diverse taakgroepen is ruimte voor versterking. Er zijn kleine klussen en wat grotere. Soms voor eventjes, een andere keer voor langere tijd. Doe mee, draag uw steentje bij aan de Rank!

Lees meer...

U kunt collectebonnen bestellen bij:

A. Bleijenberg,
Prinsessenweg 111
3433 AD NIEUWEGEIN
Tel.: 030 - 606 37 69

We hebben diverse vellen:

  € 0,75 (blauw, per vel van 50 stuks wordt € 37,50)
  € 1,25 (wit, per vel van 35 stuks wordt € 43,75)
  € 1,75 (rood, per vel van 30 stuks wordt € 52,50)

Maak het bedrag over naar

bankrekening NL86 INGB 0005 2680 94
t.n.v. Kerkelijk centrum De Rank kollekterekening
onder vermelding van de kleur.

U krijgt ze dan op korte termijn in uw brievenbus!

De kerkenraad op e kerkenraadsdag 6 januari 2018

2018-kerkenraad.JPG

Voorgangers

ds. Anne-Mieke van der Plaat   contact
Dineke v. Oort ouderenpastoraat (part-time) contact

Ouderlingen

Riet Kordes    
Albert van het Hof scriba contact
Jenni Schuldink pastoraat  
Thilly Stam pastoraat  
Ingrid Halstein Liturgie en Eredienst  
Ad Bleijenberg (b.o.) Huize Vreeswijk  

College van kerkrentmeesters

Jan Kats voorzitter  
Wim Sanderse tijdelijk voorzitter kerkenraad  contact
Kees Gravesteijn penningmeester  contact

College van diakenen

Margareth Sanderse voorzitter  
Bertha de Bree secretariaat  contact
Dianne Jepma penningmeester  
Ida Vissers    
Janny Suurmond    
Herman Verburg ZWO  
Chris Oorburg administratie  

Jeugdteam

Jeanet van Wouw taal vh kind  

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG