Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

 • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
 • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
 • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

BELANGRIJK BERICHT: GEMEENTE-AVOND op donderdag 12 maart, 20.00 uur in de Rank

Op 12 maart is er een gemeente-avond gepland. We willen op deze avond een vervolg geven aan het gesprek over de toekomst van de Rank wat we op de gemeente-avond in October 2019 begonnen. Binnenkort moeten door de kerkenraad besluiten genomen worden op weg naar de toekomst, en de kerkenraad wil graag van de Rankleden horen hoe zij naar die toekomst kijken en welke keuzes er gemaakt moeten worden.

De agenda:

 1. Stand van zaken van de financiën
 2. Ontwikkelingen binnen de Kerkenraad
 3. Welke route naar de toekomst willen we volgen.
  1. Samenwerking zoeken met Nieuwegeinse kerken - ingeleid door Ida Vissers
  2. Onderzoek naar de betrokkenheid van de middengeneratie -ingeleid door Riet Kordes
  3. Ontplooien van nieuwe initiatieven - ingeleid door Anne-Mieke van der Plaat

SPREEK MEE - LAAT JE STEM EN JE HART KLINKEN - EN KOM!

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG