Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Laatste update: 9 oktober 2020

Zoals iedereen bekend hebben wij allen te maken met de nieuwe aangescherpte maatregelen van maandag 28 september. Toen leek het er nog op dat de kerkdiensten en religieuze vieringen door konden blijven gaan zonder veranderingen. Maar op 5 oktober kwam het bericht dat ook in de kerkdiensten nog maar maximaal 30 personen (exclusief de medewerkers) aanwezig mogen zijn. Mogelijk dat wij nu mensen moeten gaan teleurstellen die zich voor de kerkdiensten gaan aanmelden.

Het Middaggebed en de Meditatie kunnen gewoon door blijven gaan. Het bezoekersaantal ligt niet boven de 15.

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van 28 september hebben wij besloten om voorlopig geen koffie na de viering te drinken. Wij pakken dit weer op zodra het kan.

Naar aanleiding van het advies om mondkapjes te dragen in openbare gebouwen, hebben we in de werkgroep ook gesproken over het wel of niet dragen van mondkapjes. Wij hebben gemerkt dat mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die daarmee te maken hebben, graag zouden zien dat de mondkapjes verplicht gesteld gaan worden. Voorlopig is het nog niet verplicht maar we hebben gemeend dat het goed is om het advies over te nemen. Daarom vragen wij dringend om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en bij het naar buiten gaan van de dienst. Zodra u op uw plaats zit mag het mondkapje af. Maar blijf ten alle tijden de 1,5 meter in acht nemen.

Verder heeft de PKN aan alle gemeenten het dringende advies gegeven om 'andere bijeenkomsten dan kerkdiensten en religieuze vieringen' uit te stellen of indien mogelijk digitaal te verzorgen. Steeds hebben wij ons gehouden aan de richtlijnen van het RIVM en de PKN en dat zullen wij ook nu doen. Daarom hebben wij  besloten de activiteiten die vallen onder de Werkgroep O&B voorlopig niet door te laten gaan. De gespreksgroepen 25+ en 30+ en Wat geloof ik eigenlijk gaan online.

Tot slot: De Open Kerk op dinsdagmorgen blijft doorgaan. Dit is geen groepsactiviteit.

Per week zullen we de agenda in de Nieuwsbrief en de Website aanpassen.

Met de Nieuwsbrief (voor aanmelden zie de home pagina van deze website) blijf je op de hoogte van de meest recente informatie over de activiteiten in De Rank.

De Werkgroep Weer naar De Rank en de Werkgroep O&B.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG