Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Poster vacaturebank

In diverse taakgroepen is ruimte voor versterking. Er zijn kleine klussen en wat grotere. Soms voor eventjes, een andere keer voor langere tijd. Doe mee, draag uw steentje bij aan de Rank!

Aktie Kerkbalans

Om deze actie goed te laten verlopen zijn er ‘lopers’ nodig. Deze mensen zorgen ervoor dat de enveloppe voor de actie kerkbalans bij de gemeenteleden gebracht en opgehaald worden. Heeft u een paar uurtjes de tijd?

Info bij Arie van Harten, telefoon 60 65 261

Taakgroep Liturgie en Eredienst

Deze groep zoekt uitbreiding om samen te zoeken naar nieuwe vormen. Meedenken en praten?

Info bij Lidy van het Hof, telefoon 60 67 997

Taakgroep Pastoraat

Er is behoefte aan contactpersonen voor diverse wijken. Lijkt het u een mooie uitdaging om andere mensen aandacht te geven?

Info bij Jenni Schuldink, telefoon 60 60 287

Taakgroep voor de Website

In onze moderne maatschappij is een goede website onontbeerlijk! Maar er moet ook onderhoud gedaan worden en niet in de laatste plaats moet er nieuws op gezet worden. Lijkt het je leuk om hierin mee te werken?

Info bij Wicher Wijcherson telefoon 60 60 557 en
Ineke Lautenbach, telefoon 60 60 287

Taakgroep Diaconie

Heeft dringend hulp nodig bij het klaar maken van de kerstpakketten. Of bij het wegbrengen daarvan. Wie heeft er een paar uurtjes over?

Info bij Margareth Sanderse, telefoon 60 19 701

Taakgroep ZWO

Juist in deze tijd is het van groot belang dat er omgezien wordt naar onze medemens, in dit geval de medemens ver weg. De groep kan wel een paar extra betrokken gemeenteleden gebruiken!

Info bij Herman Verburg, telefoon 60 64 597

Taakgroep ZWO

Zoekt mensen die willen helpen bij de kerstmarkt op 15 december as. Wat het u brengt? Een hoop gezelligheid !

Info bij Wim Sanderse, telefoon 60 19 701

Taakgroep Jeugd

Wij hebben te weinig handen! Wie wil meedenken en meewerken in diverse vormen van het jeugdwerk?

Info bij Jeannet van Wouw, telefoon 60 80 834

Wijkouderling nieuwe stijl

Wie wil deze taak op zich nemen? Je komt te werken met enthousiaste mensen die je graag willen inwerken. Met name zoeken wij mensen voor de gemeenteleden die bij de middengroep (30-45 jaar) horen.

Info bij Jenni Schuldink, telefoon 60 60 287

Taakgroep Ontmoeten en Bezinnen

De mensen binnen deze groep zijn al jaren actief om allerlei kringen en andere zaken aan ons, gemeenteleden, aan te bieden. Je / u bent meer dan welkom om samen met deze mensen aan de slag te gaan.

Info bij Bert Stekelenburg, telefoon 60 61 161

Oppasdienst

Op bijzondere zondagen zou het erg fijn zijn als er weer een oppasdienst is. Denk aan bv Pasen, Kerst en bevestiging van ambtsdragers en de startdienst. Zomaar een paar zondagen. Wie wil deze taak op zich nemen en met een paar mensen dit mogelijk maken?

Info: Jeugdteam Marianne van den Brink, tel.60 67 775

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG