Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Zolang de vieringen wegvallen is er vanzelfsprekend geen inzameling van gaven. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Hier staan we voor

De Protestantse gemeente de Rank in Nieuwegein-Zuid is een geloofsgemeenschap die verbonden is door  het geloven in en het zoeken naar God.

We willen een geloofsgemeenschap zijn waarin de veelkleurigheid van ieders geloofsbeleving zichtbaar en hoorbaar en geaccepteerd is. We ontmoeten elkaar op velerlei momenten, op zondag en doordeweeks, in grotere of kleinere kring. Die ontmoetingen zijn belangrijk omdat ze ons helpen woorden te vinden voor onze vragen en eigen kwetsbaarheid te leren accepteren.

We zoeken naar wederkerigheid tussen kerk en samenleving omdat we geloven dat beiden veel van elkaar kunnen leren.

Samen willen we vorm geven aan ons geloven, en tegen onmacht, kleinheid en pessimisme in, uitstralen dat het belangrijk is het leven te vieren in alle facetten, op elk moment  en met iedereen.

We zoeken in gesprek met elkaar naar antwoorden op de vragen die het leven ons stelt en zijn ons bewust van ieders unieke weg en ervaring. We laten ons inspireren door Bijbelse verhalen, door elkaar en door teksten uit allerlei tradities. We weten dat wij de waarheid niet in pacht hebben, maar willen met elkaar op zoek gaan om deze te vinden. 

We willen staan voor openheid en gastvrijheid, ruimte voor ontmoeting, betrokkenheid op elkaar hoe verschillend in geloven en  leven we ook zijn.

We spannen ons samen in om wie anders is te accepteren, vrede te stichten, de aarde te beschermen en recht en rechtvaardigheid te bevorderen.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG