Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Een beeld uit Bethel in Den Haag

Sinds vrijdag 26 oktober 2018 is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in Den Haag, in buurt-en-kerkhuis Bethel voor de Armeense familie Tamrazyan.

Het gezin Tamrazyan, van Armeense afkomst, maar al negen jaar in Nederland wonend, wordt met uitzetting bedreigd. Hoewel verschillende rechters in hun asielzaak een voor hen positief oordeel gaven, besloot de Raad van State uiteindelijk dat het gezin uitgezet kan worden. Een beroep op het Kinderpardon, een regeling bedoeld voor asielkinderen die al langer dan vijf jaar in ons land verblijven, werd afgewezen. Niet verrassend, want bijna elk in Nederland geworteld kind loopt stuk op het Kinderpardon. Na enkele jaren laat de praktijk zien dat met deze regeling maar in minder dan 10% van de gevallen het kinderpardon wordt toegewezen.

kerkasielgedicht.JPGHet kerkasiel is een pauzeknop waarmee we de familie even rust geven en de politiek uitnodigen om in gesprek te gaan over het lot van Hayarpi en haar broertje en zusje en over het effect van het kinderpardon, wat nu aan slechts 10% van de kinderen toegekend wordt.

Wat vindt de Rank?

In een emailbericht in november vroeg ik aan het moderamen hoe wij tegenover dit kerkasiel staan. Allen in het moderamen vonden dat er iets moest gebeuren waardoor kinderen niet de dupe van dit alles zijn. Op de kerkenraad die daarna volgden viel het besluit dat ook onze gemeente ‘De Rank’ hierbij wilde zijn en ondersteuning wilde bieden. Intussen zijn er contacten om ook een aantal uren voor onze rekening te nemen als Rankgemeente. Op 27 december zijn wij met een groepje mensen een paar uur bij een dienst geweest. Ook op 1 januari waren wij een paar uur aanwezig; daar ging Erik Borgman voor en zei o.a.: “Welkom, is een geladen, een beladen woord geworden: welkom. Het is moeilijke boodschap geworden om het vol te houden: dat in Gods ogen ieder mens welkom is, dat God ons vraagt uit te stralen dat ieder mens welkom is, dat God zichzelf afhankelijk heeft willen maken  van mensen die hem welkom willen heten.”

Het gaat niet alleen om dit gezin, maar om alle 400 kinderen die wachten op een plek in ons land. Een land waar veiligheid en ruimte is om te kunnen groeien en te ontplooien. Juist in deze tijd waar je als kerk een krachtig tegen geluid moet geven aan discriminatie.  Ieder mens heeft recht om te zijn wie hij/zij is. Ondanks alles is dit een plek van hoop, van uitzicht en liefde geworden in die kleine kerk midden in de wijk gebeurt dat wat je als kerk moet zijn.

Marinus van den Berg schreef een gedicht hierover ( verkorte versie)

Er gebeurt iets wonderlijks
Steeds meer mensen van allerlei geloof komen uit hun comfortzone
Steeds meer mensen kijken naar vragen zonder antwoorden
Steeds meer mensen laten ongemak toe.

Steeds meer mensen van overal verbinden zich
Verbinden zich met mensen in tergende onzekerheid
Dat geeft kracht en troost aan wie onrustige nachten doorleven.

Wat doet de Rank?

De Diaconale collecte van 20 januari zal bestemd worden voor dit initiatief van de Bethelkapel, om ook op deze manier ons steentje bij te dragen. Wij zullen u op de hoogte houden wanneer wij weer naar Den Haag gaan om een aantal uren voor onze rekening te nemen in deze 24 uurskerkdienst.

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG