Protestantse gemeente De Rank - Nieuwegein-Zuid

Collecte en corona

Voorlopig is er tijdens de vieringen nog geen inzameling van gaven. Voorlopig gaat nog niet iedereen naar de kerk. Maar misschien wilt u toch uw gaven geven. Dat kan! Wij vragen u dat te doen via onderstaand rekeningnummer.

  • IBAN-nr.: NL86 INGB 0005 2680 94
  • t.n.v. Kerkelijk Centrum de Rank Kollekte Rekening
  • graag met vermelding van datum en collectedoel.

Indien er geen doel vermeld wordt, dan zal dit evenredig verdeeld worden.

Dit keer beginnen we met iedereen te bedanken die meegedaan hebben aan de enquête.
Zowel de bezorgers die alle brieven hebben rondgebracht bij de mensen die de nieuwsbrief niet ontvangen, als de mensen die de enquête hebben ingevuld.
Hartelijk dank!

Hoe is de enquête ingevuld

Wij hebben 89 ingevulde formulieren terug ontvangen (via de mail en per post/brievenbus).
Meerdere formulieren zijn door 2 of meer personen ingevuld.
66 personen hebben aangegeven het nog te vroeg te vinden om naar de kerk te komen en 56 personen hebben aangegeven graag weer naar de kerk te komen.
Naar de kerkomroep luisteren 11 personen en 83 personen kijken naar de YouTubevieringen.

Omdat wij met een klein aantal mensen de zondagse vieringen willen gaan houden, staan ook een aantal doordeweekse vieringen/activiteiten vermeld. Ook daarvoor is belangstelling.
Voor het Middaggebed hebben 15 personen aangegeven belangstelling te hebben; voor de meditatie ook 15; voor de koffie/thee-inloop hebben 32 personen belangstelling en 31 mensen hebben aangegeven graag even in de kerkzaal te willen zitten en een kaarsje aan te steken (= Open Kerk).

We zijn heel blij dat een aantal mensen hebben aangeboden mee te willen doen om de activiteiten mogelijk te maken. 

Vooraf Aanmelden

Voor de Zondagse Viering moet je je vooraf aanmelden.
Alleen op deze manier voorkomen we teleurstellingen dat mensen teruggestuurd moeten worden.

Vanaf maandag 29 juni kan er aangemeld worden!

Aanmelden kan elke week van maandag tot en met vrijdag 18.00 uur voor de viering van de zondag daaropvolgend.

Dit kan op de volgende manieren:

  • Per mail:
  • Per telefoon: 06 42575758

Vermeld het volgende:

  • Naam
  • Telefoonnummer, bij voorkeur uw 06-nummer
  • Aantal personen

Je komt dan op de aanmeldingslijst voor de viering van de komende zondag. Als het maximum van de aanmeldingen bereikt is gaan we turven wie al meerdere keren is geweest en wie nog niet.

Heb je van ons geen bericht gekregen dan word je verwacht en ben je welkom.

Ben je boventallig dan word je daarvan op de hoogte gebracht.

Zondagse Vieringen

Zondag 5 juli willen we van start gaan met 25 mensen in de kerkzaal.
Vanaf 9.15 uur ben je welkom.
De gastvrouw zal je welkom heten bij de ingang en de verplichte gezondheidsvragen stellen.
Ook noteert zij op een registratielijst jouw aanwezigheid.
Vervolgens loop je via de hal de kerkzaal binnen en neem je plaats op één van de stoelen. De koster zal dit begeleiden.
De garderobe is niet beschikbaar; graag je jas de kerkzaal mee naar binnen nemen.
De orde van dienst (liturgie) is aangepast aan deze corona tijd en ligt klaar op de stoelen.
Om zoveel mogelijk gemeenteleden een kans te geven in de viering aanwezig te zijn hebben we de ‘mensen met een taak’ geminimaliseerd.
Er wordt niet gezongen behalve door 1 of 2 leden van de Cantorij. Zij staan op grote afstand van de gemeente.
Voorlopig zal er geen Avondmaal zijn.
Na de kerkdienst wordt de kerkzaal op aanwijzingen van de gastvrouw en de koster verlaten. 

Ter plekke registreren

Voor de overige activiteiten hoef je je niet aan te melden.
Ter plekke word je naam en telefoonnummer genoteerd op een registratieformulier.
Wat wordt gedaan met de registratieformulieren
Op de registratieformulieren staat de activiteit met de datum vermeld. (Bijv. koffie/thee-inloop 7 juli). En de namen + telefoonnummers van de aanwezigen
Deze formulieren worden 4 weken bewaard en daarna vernietigd.
Mocht iemand corona krijgen dan kan met behulp van deze lijsten snel contactonderzoek worden gedaan.

Overige activiteiten

Zie voor de actuele activiteiten het overzicht op de website

Voedselbank

Vanaf juli staan bij de ingang van De Rank (voorportaal) kratjes waar boodschappen in verzameld worden voor de Voedselbank.
Deze coronatijd is voor veel mensen ook financieel een moeilijke tijd en meer mensen moeten gebruik maken van de Voedselbank. En veel inzamelacties in supermarkten zijn stil komen te liggen.
Daarom zijn wij zo vrij om een boodschappenlijstje af te drukken en te vragen om – als je in of langs de Rank komt - wat mee te nemen voor de voedselbank.

De Rank is open op:
maandag van 7.30 tot 10.30 uur
dinsdag van 7.30 – 12.00 uur
woensdag van 7.30 – 12.00 uur
donderdag van 7.30 – 11.30 uur
vrijdag van 7.30 – 10.30 uur

Boodschappenlijstje:

Pastasaus of mix 
Mix of saus voor bij de rijst 
Toiletpapier 
Wasmiddel 
Blikken groente
Thee
Koffie 
Beschuit
Ontbijtgranen
Ontbijtkoek
Houdbaar broodbeleg zoals potjes jam, pasta, pindakaas, hagelslag, vlokken etc.

Voor alles geldt: bij klachten – blijf thuis!!!! 

Namens de werkgroep ‘Weer naar De Rank’

Piet Overduin
ds. Anne-Mieke van der Plaat
Herman Verburg
Wicher Wijcherson

 

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
Tel.: 030 - 606 42 88
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG